– ngừng cuộc chiến tranh xâm lược, bên cạnh đó chấm dứt thống trị thực dân của Pháp trong khoảng thời gian gần một núm kỷ trên tổ quốc ta.

Bạn đang xem: Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống pháp


– miền bắc nước ta được giải phóng, gửi sang quy trình tiến độ cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo đại lý để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống tốt nhất Tổ quốc.

– Giáng đòn nặng vật nài vào ước mơ xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh trái đất thứ hai. Góp thêm phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

– Cổ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.


2. Vì sao thắng lợi

– Sự chỉ huy sáng suốt của Đảng, tiên phong là chủ tịch Hồ Chí Minh, với mặt đường lối chính trị, quân sự chiến lược và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

Xem thêm: Cách Dùng Toner Dr Pepti Centella Toner Hàn Quốc, Cách Sử Dụng Toner Centella Dr


– Toàn dân, toàn quân ta liên hiệp một lòng, gan dạ trong chiến đấu, cần mẫn trong lao đụng sản xuất.

– Có khối hệ thống chính quyền dân người chủ sở hữu dân vào cả nước, xuất hiện trận dân tộc thống nhất được củng cầm và mở rộng, tất cả lực lượng vũ trang bố thứ quân nhanh chóng được kiến thiết và không xong lớn mạnh, gồm hậu phương rộng lớn lớn, vững chắc về phần nhiều mặt.

– Sự liên minh đánh nhau của nhân dân bố nước Đông Dương chống kẻ thù chung. Sự đồng tình, cỗ vũ và hỗ trợ của Trung Quốc, Liên Xô và của các nước dân người chủ sở hữu dân khác, của nhân dân Pháp và loài fan tiến bộ.


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình coi ngó này cho lần comment kế tiếp của tôi.

Δ


*

*

*

*

THƯ KÝ PHÁP LÝ | Vững pháp lý - sáng Tương Lai

sibetech.vn là 1 trong những ấn phẩm về luật pháp được tạo và cách tân và phát triển bởi team ngũ nhân viên pháp lý trẻ, năng cồn và đầy nhiệt độ huyết nhằm mục tiêu mục đích cung cấp các tin tức pháp lý, kỹ năng pháp lý và cung cấp pháp lý đến cộng đồng.


*