Cách mạng mon Tám năm 1945 thành công được xem như là một thắng lợi vĩ đại, là tiền đề làm cho bước ngoặt lịch sử dân tộc dân tộc nước ta dưới sự dẫn dắt của Đảng cùng sản Việt Nam. Tự đây, khu đất nước, xóm hội, dân tộc việt nam bước vào kỷ nguyên chủ quyền dân tộc gắn liền với nhà nghĩa buôn bản hội, vì chưng một “đất nước việt nam là của người việt nam Nam, hòa bình muôn năm”, đồng thời thông qua đó cũng xong chế độ phong kiến kéo dài suốt hàng trăm ngàn năm trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Bạn đang xem: Trong lịch sử chế độ phong kiến việt nam


*

Bối cảnh lịch sử dân tộc và diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Khí chũm hào hùng của bí quyết mạng mon Tám giành chính quyền về tay nhân người ở vùng đất Kinh đô xưa đã được đồng minh Tố Hữu, tín đồ trực tiếp chỉ đạo Tổng khởi nghĩa, người con xứ Huế biểu thị cô đọng, chân thật và đầy từ hào qua các câu thơ:

“Tháng Tám vùng lên Huế của ta

Quảng, Phong ơi! hương thơm Thủy, hương thơm Trà

Phú Vang, Phú Lộc đò lên Huế

Đỏ ngập dòng sông rộn tiếng ca”

Nguyên nhân thắng lợi và chân thành và ý nghĩa lịch sử

giải pháp mạng mon Tám năm 1945 thành công nhanh gọn do nhiều nguyên nhân, trong số ấy có ý nghĩa sâu sắc quyết định là việc lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khôn khéo của Đảng, là sự việc vận dụng và trở nên tân tiến chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện rõ ràng của việt nam một biện pháp đúng đắn, độc lập, tự nhà và sáng sủa tạo. Đảng ta bao gồm phương pháp, kế hoạch cách mạng phù hợp, linh hoạt; thừa nhận thức đúng thời cơ, dữ thế chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trong cả nước.

tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu đựng sống mãi kiếp quân lính của dân ta đang góp phần lớn vào thành công của bí quyết mạng mon Tám. Quân với dân ta một lòng đi theo Đảng với được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, sẽ quyết vực dậy giành hòa bình cho dân tộc. Trải qua xuyên suốt 15 năm đấu tranh rất là gian khổ, hiểm nguy, quân và dân ta bên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã bao gồm biết bao đồng bào, chiến sĩ không thể tiếc huyết xương, anh dũnghy sinh bởi mục tiêu tự do dân tộc.

bí quyết mạng mon Tám được thực hiện trong bối cảnh thế giới có những dễ dàng nhất định. Công ty nghĩa vạc xít Đức, Ý, Nhật đã biết thành đánh bại, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và những lực lượng hiện đại trên quả đât phát triển mạnh.

bí quyết mạng mon Tám là thắng lợi của vượt trình cải tiến và phát triển tất yếu hèn của lịch sử dân tộc dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc, tầm cao trí thông minh của dân tộc hòa quấn với công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng tp hcm với xu cố kỉnh của thời đại hòa bình, dân nhà và tiến bộ xã hội, vì chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa làng hội.

Xem thêm: Diễn Viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc Thái Lan, Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Bản Thái)

thắng lợi của cuộc bí quyết mạng mon Tám còn có ý nghĩa sâu sắc to bự trên góc nhìn quốc tế, đóng góp thêm phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải hòa dân tộc, kẻ thống trị bị tách bóc lột, áp bức ở những quốc gia, nằm trong địa trên khắp nhân loại chống lại nhà nghĩa đế quốc thực dân.

Chiếc kim ấn truyền quốc Bảo Đại trao mang lại đại diện Chính phủ Lâm thời làm bằng vàng ròng, nặng gần 10kg, Trần Huy Liệu vốn sức yếu phải gồng lên mới cầm nổi. Quốc kiếm của nhà vua vỏ ngoài dát vàng nạm ngọc, Huy Cận thuận tay rút kiếm ra xem, ai dè bên phía trong lưỡi kiếm đã bị rỉ, Huy Cận hồn nhiên nói vào micro: “Thưa đồng bào, kiếm nhà Vua rỉ hết rồi!”, mọi người và Bảo Đại đáp lại bằng một trận cười giòn giã.

Ý nghĩa của sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị đối với Cách mạng tháng Tám và lịch sử Việt Nam

Sự kiện vua Bảo Đại thoái vị đã đặt dấu chấm hết mang đến chế độ phong kiến tồn tại rộng 10 thế kỷ,đồng thời cũng gián tiếp công nhận tính hợp pháp của chính quyền dân chủ nhân dân. Với việc tuyên bố tự nguyện thoái vị, Bảo Đại buộc phải nhận ra và thuận theo sức mạnh ko thể chống lại của quần chúng trong cuộc cách mạng với ý chí của toàn dân tộc. Cuộc cách mạng của toàn dân đã thiết lập một nền dân chủ, khẳng định quyền nhỏ người, khẳng định những khát vọng dân chủ của toàn dân. Bước ngoặt này đã làm bắt buộc sự khác biệt căn bản về bản chất của lịch sử Việt nam trong thế kỷ XX so với tất cả các thế kỷ trước đó của lịch sử dân tộc.

Sự thoái vị của Bảo Đại cũng đã góp phần làm buộc phải giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Támbởi sự im bình hiếm có khi quyền lực chính quyền chuyển về tay nhân dân. Vào công cuộc giải phóng dân tộc, chống ách phong kiến, cách mạng ở đâu nếu thành công cũng phải đổ máu nhiều. Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối để mưu cầu nước nhà được độc lập. Sự kiện Bảo Đại thoái vị đã đặt dấu mốc hoàn thành mục tiêu của cuộc đấu tranh gian khổ suốt 87 năm (1858-1945) của dân tộc: “phản đế quốc, bài phong kiến, diệt phát xít”.

cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc vĩ đại không phải là bất chợt mà đó chính là thành quả của một quy trình đấu tranh thọ dài, kiên cường, bất khuất của các tầng lớp quần chúng ta, bên dưới sự lãnh đạo sáng sủa suốt, khôn khéo của Đảng. Hòa chung trong bầu không khí cả non sông ta trang trọng kỷ niệm 75 năm bí quyết mạng tháng Tám cùng Quốc khánh 2-9. Đây là lúc để chúng ta ôn lại lịch sử dân tộc và sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc vào công cuộc chiến đấu chống giặc nước ngoài xâm.