❌ giữ ý: tất cả tranh được cung cấp là cỗ kit tranh handmade mua về tự làm, không phải tranh thành phẩm: ➡️ giải đáp thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh lắp đá