sibetech.vn đang tổng hòa hợp và chia sẽ đến các bạn Hệ thống thắc mắc trắc nghiệm môn lịch sử Đảng bao gồm đáp án bên dưới đây, hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức hữu dụng cho chúng ta trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử đảng chương 1 có đáp an

Chúc bạn đạt công dụng tốt vào kì thi sắp tới tới.


*


Câu 1: Thời gian thực dân Pháp triển khai khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam bao giờ ?

a. 1858-1884

b. 1884-1896

c. 1896-1913 X

d. 1914-1918

Câu 2: Trong đợt khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở việt nam có thống trị mới nào được hình thành?

a. Kẻ thống trị tư sản

b. Giai cấp tư sản với công nhân

c. Giai cấp công nhân X

d. Kẻ thống trị tiểu bốn sản

Câu 3: Trước Chiến tranh nhân loại thứ nhất, ở việt nam có những giai cấp nào?

a) Địa công ty phong kiến cùng nông dân

b) Địa nhà phong kiến, nông dân, bốn sản, tiểu bốn sản cùng công nhân

c) Địa công ty phong kiến, nông dân và người công nhân X

d) Địa nhà phong kiến, nông dân và tiểu bốn sản

Câu 4: Dưới cơ chế thực dân phong kiến, ách thống trị nông dân nước ta có yêu mong bức thiết độc nhất là gì?

a) Độc lập dân tộc bản địa X

b) Ruộng đất

c) Quyền đồng đẳng nam, nữ

d) Được bớt tô, giảm tức

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bạn dạng và đa số ở việt nam đầu rứa kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a) xích míc giữa ách thống trị nông dân với kẻ thống trị địa chủ phong kiến

b) xích míc giữa kẻ thống trị công nhân với thống trị tư sản

c) mâu thuẫn giữa công nhân và dân cày với đế quốc với phong kiến

d) xích míc giữa dân tộc vn với đế quốc xâm lược và tay không nên của chúng X

Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Thành lập trước kẻ thống trị tư sản, vào cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. X

b. đa số xuất thân trường đoản cú nông dân.

c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong con kiến và tư sản

d. Cả a, b cùng c

Câu 7: Những ách thống trị bị trị ở nước ta dưới chính sách thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a) người công nhân và nông dân

b) Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản

c) Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc

d) Công nhân, nông dân, tiểu bốn sản, bốn sản dân tộc, địa công ty vừa và nhỏ dại X

Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam trọn vẹn trở thành một phong trào tự giác?

a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở thành phố sài thành được thành lập)

b) Năm 1925 (cuộc bến bãi công bố Son)

c) Năm 1929 (sự thành lập và hoạt động ba tổ chức triển khai cộng sản)

d) Năm 1930 (Đảng cùng sản vn ra đời) X

Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con phố giải phóng dân tộc bản địa theo xu thế chính trị vô sản vào thời gian nào?

a) 1917

b) 1918

c) 1919

d) 1920 X

Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức triển khai nào?

a) Đảng xóm hội Pháp

b) Đảng cùng sản Pháp

c) Tổng Liên đoàn Lao đụng Pháp X

d) Hội cấu kết thuộc địa

Câu 11: Hội đoàn kết thuộc địa được thành lập và hoạt động vào năm nào?

a) 1920

b) 1921 X

c) 1923

d) 1924

Câu 12: Nguyễn ái Quốc sẽ đọc Sơ thảo lần đầu tiên Luận cưng cửng về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa lúc nào? sinh hoạt đâu?

a. 7/ 1920 - Liên Xô

b. 7/ 1920 - Pháp X

c. 7/1920 - quảng châu trung quốc (Trung Quốc)

d. 8/1920 - Trung Quốc

Câu 13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc review "như chim én bé dại báo hiệu mùa Xuân"?

a) giải pháp mạng mon Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

b) Sự ra đời Đảng cùng sản Pháp

c) Vụ mưu gần cạnh tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái X

d) Sự ra đời Hội việt nam cách mạng thanh niên

Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cố gắng Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

a. 1924

b. 1925 X

c. 1926

d. 1927

Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ bỏ Liên Xô về quảng châu trung quốc (Trung Quốc) vào thời hạn nào?

a. 12/1924 X

b. 12/1925

c. 11/1924

d. 10/1924

Câu 16: Hội nước ta Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?

a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu năm mới 1927

b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928

c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 X

d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930

Câu 17: Tên bằng lòng của tổ chức này được đặt ở Đại hội lần thứ nhất ở quảng châu (tháng 5-1929) là gì?

a) vn Thanh niên cách mạng đồng chí Hội

b) Hội nước ta cách mạng đồng minh

c) Hội Việt Nam hòa bình đồng minh

d) Hội vn Cách mạng thanh niên X

Câu 18: Việt phái mạnh Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 12/1927 X

b. 11/1926

c. 8/1925

d.

Xem thêm: Trọn Bộ Cách Dùng Can Và Could Khác Nhau Ở Điểm Nào? Cách Dùng Ra Sao?

7/1925

Câu 19: Ai là tín đồ đã gia nhập sáng lập vn Quốc dân Đảng 1927?

a. Tôn quang quẻ Phiệt

b. è cổ Huy Liệu

c. Phạm Tuấn Tài X

d. Nguyễn Thái Học

Câu 20: Khởi nghĩa im Bái nổ ra vào thời hạn nào?

Câu 21: Tổ chức cùng sản như thế nào ra đời trước tiên ở Việt Nam?

a. Hội việt nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng X

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 22: Chi bộ cộng sản thứ nhất ở vn được thành lập và hoạt động khi nào?

a. Thời điểm cuối tháng 3/1929 X

b. Đầu tháng 3/1929

c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 23: Chi cỗ cộng sản trước tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm túng thư bỏ ra bộ?

a. 5 đảng viên - túng bấn thư Trịnh Đình Cửu

b. 6 đảng viên - túng thiếu thư Ngô Gia Tự

c. 7 đảng viên - túng thư Trịnh Đình Cửu

d. 7 đảng viên - túng thư trằn Văn Cung X

Câu 24: Đông Dương cộng sản Đảng với An nam cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức triển khai tiền thân nào?

a. Tân Việt phương pháp mạng Đảng

b. Hội nước ta cách mạng bạn trẻ X

c. Việt nam cách mạng bè bạn Hội

d. Cả a, b và c

Câu 25: Đông Dương cùng sản liên đoàn hợp tuyệt nhất vào Đảng cộng sản vn khi nào?

a. 22/2/ 1930

Câu 26: Tổ chức Đông Dương cùng sản Đảng được ra đời vào thời hạn nào?

a. 6/1927

b. 6/1928

c. 6/1929 X

d. 5/1929

Câu 27: Tổ chức An Nam cộng sản Đảng được ra đời vào thời gian nào?

a. 6/1927

b. 6/1928

c. 8/1929 X

d. 7/1929

Câu 28: Tổ chức Đông Dương cùng sản liên Đoàn được thành lập vào thời hạn nào?

a. 7/1927

b. 1/1930 X

c. 2/1930

d. 3/1930

Câu 29: Thời gian ra phiên bản Tuyên đạt nêu rõ việc ra đời Đông Dương cùng sản Liên đoàn?

a) 7-1929

b) 9-1929 X

c) 10-1929

d) 1-1930

Câu 30: Ban thường vụ trung ương Đảng ra Quyết nghị đồng ý Đông Dương cùng sản liên đoàn là một phần tử của Đảng cộng sản nước ta vào thời gian nào?

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc xem ONLINE để xem thêm đầy đủTrắc nghiệm môn lịch sử dân tộc Đảng bao gồm đáp án!