bớt 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
pm procare 1 Q6578
*
pm procare 5 A0237
*
pm procare 8 T8861
*
pm procare 2 G2000
*
pm procare 6 L4131
*
pm procare 7 R7884
*
pm procare 3 O5740
*
pm procare 4 V8476