A.B. Vừa mới được hướng dẫn cách sử dụng thước dây được mã hoá bởi màu nhằm quấn quanh phần bên trên cánh tay của một đứa con trẻ để chuần đoán suy dinh dưỡng.

Bạn đang xem: Thước dây tiếng anh là gì


A.B. Had just been taught how khổng lồ use this color-coded measuring tape that wraps around the upper arm of a child khổng lồ diagnose malnutrition.
Họ tạo ra thước đo có thể bẻ cong được, đồ dụng cơ mà ngày nay bọn họ gọi là thước dây - hệt như một phương pháp lệ linh hoạt, một công cụ lệ có thể bẻ cong.
They created a ruler that bends, what we would điện thoại tư vấn these days a tape measure -- a flexible rule, a rule that bends.
“Ông dấn công ty chúng tôi đi vài ba mét cách cửa hàng, đưa cho tôi một đầu thước dây để nắm, cùng căng dòng thước dây ra hết và đánh dấu một mặt đường cho cửa hàng chúng tôi để làm cho sibetech.vnệc.
“He took us a few rods from the store, gave me the ring to hold, & stretched all the tape from the reel and marked a line for us khổng lồ work by.
Ở khoảng cách kích thước to hơn kích thước dây, dây trông giống hệt như một hạt thông thường, cũng có thể có khối lượng, năng lượng điện và các thuộc tính khác nguyên tắc bởi trạng thái giao động của dây.
On distance scales larger than the string scale, a string will look just like an ordinary particle, with its mass, charge, và other properties determined by the sibetech.vnbrational state of the string.
Nếu bọn họ tưởng tượng một phần vũ trụ rất nhiều của họ -- và tôi đặt vào đó 4 ngoài hành tinh xoắn ốc, OK -- với tưởng tượng rằng tôi đặt vào đây một tập thước dây, mỗi đường thẳng ở đây là một loại thước dây, theo chiều dọc củ hay ngang, nhằm đo đạc vị trí các vật.
So if we imagine a section of our infinite universe -- and so I"ve put down four spiral galaxies, OK -- và imagine that you put down a mix of tape measures, so every line on here corresponds to lớn a tape measure, horizontal or vertical, for measuring where things are.
Legacy T1 yêu ước bộ lặp lại (repeater) cứ sau 35 dB suy giảm, tương đương 1.6 đển 1.9 km, tùy thuộc vào thước đo dây dẫn và những yếu tố khác.
Legacy T1 required repeaters every 35 dB of attenuation, equivalent khổng lồ 1 to lớn 1.2 miles (1.6 khổng lồ 1.9 km), depending on conductor gauge và other circumstances.
Nhưng nếu bạn là một người thiếu nữ ở trên một gai dây kích thước bố hay ba mươi ba, chúng ta vẫn sống trên một gai dây.
Tại Hoa Kỳ, những thuật ngữ cob là đa số được áp dụng để mô tả những con chiến mã Welsh cob, và trong các kích thước của dây cương mang đến ngựa, chỉ định và hướng dẫn một kích thước nhỏ dại hơn sẽ phù hợp với không chỉ các con ngựa chiến Welsh, tuy nhiên cũng có tương đối nhiều con con ngữa như con ngữa Morgan, con ngữa Ả rập, một trong những ngựa Mỹ và mọi con ngựa khác cùng với ngắn, đầu hình tam giác.
In the United States, the term "cob" is primarily used to lớn describe the Welsh cob, and in the sizing of bridles for horses, designating a smaller kích cỡ that will fit not only the Welsh cob, but also many Morgans, Arabians, some American Quarter Horses, và other horses with short, triangular-shaped heads.
Có thể ông đã sử dụng thước vuông góc, trái dọi, dây nhảy phấn, rìu nhỏ, cưa, rìu lưỡi vòm, búa, vồ, đục, khoan tay hình cung, nhiều loại keo, và có lẽ rằng một không nhiều đinh dù bọn chúng đắt tiền.
He may have used a square, a plummet, a chalk line, a hatchet, a saw, an adze, a hammer, a mallet, chisels, a drill that he worked by pulling a bow back & forth, various glues, and perhaps some nails, though they were costly.
Hoạt hễ qua những dây thanh nhạc nhỏ, bao gồm kích thước nhỏ, tiếng nói của họ cũng rất linh hoạt và khá khác so với tiếng nói của một dân tộc của người trưởng thành và cứng cáp tương đương.
Operating through small, child-sized vocal cords, their voices were also extraordinarily flexible, & quite different from the equivalent adult female voice.

Xem thêm: Tổng Hợp Logo Của Hãng Xe Radical Là Gì, Please Wait


Một số phần đông con ngựa chiến Friesian bình thường có kích thước cũng đều có xu hướng nhắm đến gân với dây chằng ung dung mà rất có thể hoặc không thể tương quan với căn bệnh còi cọc.
Some normal-sized Friesians also have a propensity toward tendon & ligament laxity which may or may not be associated with dwarfism.
Một quả bom đã tiếng nổ cách phía mũi mạn buộc phải con tàu 150 thước Anh (140 m) khi nó đang tháo dỡ dây neo khỏi phao tiêu, và khi nó đang trên đường rời cảng đã nhận được được bộc lộ tàu ngầm địch thủ đang hiện hữu trong cảng.
A bomb exploded 150 yards off her port bow as she slipped her chain from the buoy, and, as she cleared, she received a signal that a submarine was in the harbor.
Họ tạo cảm biến không dây thiết kế y như những cây thước nhựa, nông dân có thể dán làm sibetech.vnệc nơi khác biệt trên cánh đồng và thu thập thông tin cụ thể như đk đất.
They make these wireless sensors designed lượt thích plastic rulers that farmers can stick in different parts of the field and start collecting detailed information like soil conditions.
Nếu chuyển động của phân tử bị giới hạn ở con số kích thước thấp hơn, ví dụ, hạt phải dịch rời dọc theo dây hoặc bên trên một mặt phẳng cố định, sau đó khối hệ thống có ít hơn sáu độ trường đoản cú do.
If the motion of the particle is constrained to a lower number of dimensions, for example, the particle must move along a wire or on a fixed surface, then the system has fewer than six degrees of freedom.
Dây rốn , hỗ trợ dưỡng hóa học cho nhỏ xíu qua nhau thai hiện tại đã biến đổi kích thước tuy thế trung bình dài khoảng chừng chừng 22 in-sơ ( 55 centimet ) và dày khoảng tầm 0,5 in-sơ ( 1-2 centimet ) .
Umbilical cords , which carry nutrients from the placenta khổng lồ the baby , vary in size but average about 22 inches ( 55cm ) long & half an inch ( 1-2 centimet ) thick .
Ví dụ, một công ty giải phẫu sẽ cân nhắc hình dạng, kích thước, vị trí, cấu trúc, nguồn cung máu và những dây thần tởm của một cơ quan, ví dụ như gan; trong những lúc đó, một công ty sinh lý học tập lại lưu ý đến sibetech.vnệc chế tạo mật, vai trò của gan trong dinh dưỡng và điều hòa các tính năng cơ thể.
For example, an anatomist is concerned with the shape, size, position, structure, blood supply & innervation of an organ such as the liver; while a physiologist is interested in the production of bile, the role of the liver in nutrition và the regulation of bodily functions.
Phụ kiện tất cả kích thước đĩa flash USB này cắm vào output usb của PC và tạo nên điểm truy cập không dây / điểm thu phân phát nhỏ, cho phép Wii và buổi tối đa năm vật dụng Nintendo DS truy vấn dịch vụ Nintendo Wi-Fi Connection trải qua kết nối Internet của dòng sản phẩm chủ.
This USB-flash-disk-sized accessory plugs into a PC"s USB port & creates a miniature hotspot/wireless access point, allowing a Wii and up lớn five Nintendo DS units khổng lồ access the Nintendo Wi-Fi Connection sersibetech.vnce through the host computer"s internet connection.
"Con con đường phía trước" bao gồm thay thay đổi kích thước công ty để cân xứng với thực tiễn thị trường, sa thải một số quy mô không hữu ích và kém hiệu quả, củng cố kỉnh dây chuyền sản xuất, ngừng hoạt động 14 nhà máy sản xuất và cắt bớt 30.000 bài toán làm.
"The Way Forward" included resizing the company khổng lồ match market realities, dropping some unprofitable và inefficient models, consolidating production lines, closing 14 factories & cutting 30,000 jobs.
Chẳng hạn, polyketide synthase là hầu hết enzyme kích thước lớn tạo nên các chất kháng sinh; chúng cấu thành từ tới một trăm miền độc lập mà mỗi miền xúc tác một bước trong quá trình tồng thể, như thể một khâu trong một dây chuyền gắn ráp.
For example, polyketide synthases are large enzymes that make antibiotics; they contain up to one hundred independent domains that each catalyse one step in the overall process, like a step in an assembly line.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M