Thì tương lai đối chọi (Simple Future Tense) trong giờ Anh là một trong những thì quan tiền trọng của cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Thì tương lai đơn được áp dụng khi biểu thị một lời hứa, yêu cầu hoặc một đưa ra quyết định nảy sinh ngay tức khắc ngay tại thời điểm nói. Trong nội dung bài viết này, The IELTS Workshop sẽ giúp bạn mày mò về thì tương lai đối kháng một cách chính xác và chi tiết. 


Nội dung chính

2. Bí quyết thì sau này đơn3. Vệt hiệu nhận biết thì sau này đơn6. Bài xích tập vận dụng

1. Định nghĩa thì tương lai đơn ​​

Thì tương lai đối chọi (Simple future tense) là 1 thì cơ bản trong giờ đồng hồ Anh hiện tại đại, được sử dụng khi không có kế hoạch hoặc quyết định làm cái gi trước khi chúng ta nói. Họ thường đưa ra quyết định tự phân phát tại thời khắc nói.

Bạn đang xem: Thì tương lai đơn cách dùng

2. Cách làm thì tương lai đơn

Giống như các loại thì khác, thì tương lai solo có 3 một số loại cấu trúc.

2.1. Câu khẳng định thì sau này đơn

Động tự “to be”Động trường đoản cú thường
Cấu trúcS + will + be + N/ AdjS + will + V (nguyên thể)
Ví dụYou will be mine soon(Anh sẽ sớm nằm trong về em thôi)My mother think it will rain tonight.(Mẹ tôi nghĩ tối nay trời đang mưa)

* lưu ý:


will = ‘ll

2.2. Câu lấp định thì sau này đơn

Động tự “to be”Động tự thường
Cấu trúcS + will not + be + N/ AdjS + will not + V (nguyên thể)
Ví dụWe won’t be friends anymore(Chúng ta sẽ không tiếp tục làm chúng ta nữa)I promise I won’t tell this anyone(Tôi hẹn tôi sẽ không còn nói vấn đề này với bất kỳ ai)

* lưu lại ý:

will not = won’t

2.3. Câu nghi hoặc thì tương lai đơn

Động từ “to be”Động trường đoản cú thường
Cấu trúcQ: Will + S + beA: Yes, S + willNo, S + won’tQ: Will + S + V (nguyên thể)A: Yes, S + willNo, S + won’t
Ví dụQ: Will you be trang chủ tomorrow morning?(Sáng mai anh có ở trong nhà không?)A: Yes. I won’t(Đúng, tôi tất cả ở nhà)Q: Will they accept your suggestion?(Họ sẽ đồng ý với đề nghị của người tiêu dùng chứ)A: No, they won’t

3. Vết hiệu phân biệt thì tương lai đơn

3.1. Trạng từ bỏ chỉ thời gian

In + thời gian: trong bao thọ (in 5 minutes: trong 5 phút)

Tomorrow: ngày maiSoon: sớm thôiNext day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, tháng tới, năm tới

Eg: In 3 days, in 5 hours, in next week…We’ll meet at school tomorrow(Tôi hy vọng sau này đã sống làm việc nước ngoài)

3.2. Vào câu chỉ bao gồm trạng trường đoản cú chỉ quan tiền điểm

Supposedly: giả sử, mang đến làProbably/ perhaps/ maybe: gồm lẽ, bao gồm thể

Eg: This picture is supposedly worth a million dollars.(Bức tranh này được hiểu đáng giá một triệu đô la)

3.3. Vào câu bao gồm động tự chỉ quan liêu điểm

Promise: hứaHope, expect: hy vọng/ ước ao đợi

Eg: I hope I will live abroad in the future(Tôi hi vọng sau này đang sống làm việc nước ngoài)


*

4. Cách áp dụng thì tương lai đơn

Diễn tả một quyết định hay là 1 ý định tuyệt nhất thời nảy ra tại thời điểm nói. Gồm từ tín hiệu chỉ thời hạn trong tương lai.

Eg: I miss my mom.I will drop by her house on the way lớn work tomorrow(Tôi ghi nhớ mẹ. Tôi vẫn rẽ qua công ty mẹ trê tuyến phố đi làm)

Diễn đạt một dự đoán không có căn cứ

Eg: I think people will not use computer after 25th century(Tôi nghĩ đều người sẽ không còn sử dụng máy tính xách tay sau nắm kỷ 25)

Diễn đạt lời hứa

Eg: My friend will never tell anyone about this(Bạn tôi sẽ không nói cùng với ai về bài toán này)

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Eg: Will you go khổng lồ this tiệc nhỏ tonight ?(Bạn sẽ đến buổi tiệc tối ni chứ?)

Diễn đạt lời lưu ý hoặc đe dọa

Eg: Stop talking, or the teacher will send you out(Không thủ thỉ nữa, còn nếu như không giáo viên đang đuổi em thoát khỏi lớp)

Dùng đề đề nghị giúp đỡ người khác (câu hỏi bỏng đoán ban đầu bằng Shall I)

Eg: Shall I get you something khổng lồ eat?(Tôi đã mang cho bạn thứ nào đó để ăn, được chứ?)

Dùng nhằm đưa ra một vài gợi ý (câu hỏi bỏng đoán bắt đầu bằng Shall we)

Eg: Shall we have japan food?(Chúng ta ăn đồ ăn Nhật phiên bản nhé.)

Dùng nhằm hỏi xin lời khuyên(What shall I do? hoặc What shall we do?)

Eg: I have a fever. What shall I do?(Tôi bị sốt rồi. Tôi phải làm những gì bây giờ)

Eg: If he learns hard, he will pass the exam(Nếu nhưng anh ấy học tập hành cần mẫn thì anh ấy đã thi đỗ)

5. Một số cấu tạo khác mang ý nghĩa tương lai

Một số cấu tạo ngữ pháp khác có tính năng tương từ bỏ thì sau này đơn, diễn đạt hành cồn và sự việc có chức năng xảy ra trong tương lai:

(to be) likely khổng lồ + V(có khả năng/ bao gồm thể)I think men are more likely to lớn spend a lot of money on food than women are.(Tôi nghĩ bọn ông thường bỏ ra nhiều tiền đến thực phẩm rộng phụ nữ)
(to be) expected to lớn + V(được kỳ vọng)She is expected lớn win the race(Cô ấy được kỳ vọng vẫn giành thành công trong cuộc đua)

6. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: mang lại dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

But all these things (happen/ only) if you marry me.Everything (be) perfect.There (not/ be) anything left to lớn wish for.We (anticipate) your wishes.Many people (serve) you.We (not/ have) any problems.Everybody (adore) youNgoc (meet) lots of interesting peopleShe (travel) around the world.He (earn) a lot of money

Đáp án:

will only happenwill bewill not bewill anticipatewill servewill not havewill adorewill meetwill travelwill earn

Bài 2: sử dụng từ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh

1. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

……………………………………..

2. You/ look/ tired, / so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

……………………………………..

3. If/ you./ not/ study/ hard/, / you/ not/ pass/ final/ exam.

Xem thêm: Top 10 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thế Giới 2021: Lisa Lên Ngôi No, 10 Mỹ Nhân Có Gương Mặt Xinh Đẹp Nhất Thế Giới

…………………………………….

4. He/ hope/ that/ Lisa/ come/ party/ tonight.

………………………………………

Đáp án:

1. Will you please give me a lift khổng lồ the station?

2. You look tired, so I will bring you something to eat.

3. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

4. He hopes that Lisa will come to lớn the buổi tiệc nhỏ tonight.

Hy vọng qua bài viết này của The IELTS Workshop sẽ giúp bạn thành thục về thì tương lai đơn trong bài thi và tự tin rộng trong giao tiếp tiếng Anh.

Tham khảo 12 thì trong giờ đồng hồ Anh vày The IELTS Workshop tổng hợp nhằm nhận các kiến thức bổ ích hơn nữa nhé! gắng chắc ngay các kiến thức cơ bản ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sau khóa học tập Freshman của The IELTS Workshop.