" class="title-header">TCP/IP là viết tắt của: A. Technology Central Processing / hãng sản xuất intel Pentium B. Technology Central Processing/ internet Protocol C.

Bạn đang xem: Tcp là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào

*

45 điểm

Trần Tiến


TCP/IP là viết tắt của:A. Giải pháp công nghệ Central Processing / intel PentiumB. Giải pháp công nghệ Central Processing/ internet ProtocolC. Transmisson Control Protocol/Internet ProtocolD. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm

Xem thêm: ‘Top 10’ Quốc Gia Có Tốc Độ Internet Nhanh Nhất Thế Giới ?

*

Đáp án : CGiải phù hợp :Bộ giao thức TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet Protocol ) là tập hợp những quy định với khuôn dạng tài liệu và cách tiến hành truyền dữ liệ giữa các thiết bị bên trên mạng.