Youtube có thể chấp nhận được bạn tạo thành một Tài khoản thương hiệu (Brand Account) để giúp cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của các bạn sẽ được mở ra trên Youtube. Thông tin tài khoản thương hiệu là một trong tài khoản riêng áp dụng tên công ty hoặc uy tín của bạn, cùng nó được truy vấn thông qua thông tin tài khoản Youtube cá nhân. Mối links giữa tài khoản Thương hiệu cùng tài khoản cá nhân của các bạn sẽ không được hiển thị cho tất cả những người xem. Bạn cũng có thể tự làm chủ tài khoản hoặc chia sẻ nhiệm vụ cai quản tài khoản với những người dân mà chúng ta chỉ định.

Bạn đang xem: Tạo tài khoản thương hiệu youtube


Nội dung chính:


Đăng nhập vào Google hoặc Youtube

Truy cập vào Youtube.com và đăng nhập tin tức bằng thông tin đăng nhập thông tin tài khoản Youtube cá thể của bạn. Nếu bạn đã có tài khoản Google, chúng ta cũng có thể sử dụng nó do Youtube thuộc về của Google. Ngôi trường hợp nếu như bạn không có tài khoản Google hoặc Youtube, hãy đăng ký tài khoản Google mới.

Bước 1: Chuyển cho trang đk tài khoản Google.Bước 2: Nhập Tên với Địa chỉ Email của bạn vào trong những trường được cung cấp.Bước 3: chế tác và xác thực mật khẩu.Bước 4: chọn ngày sinh nhật của khách hàng và giới tính của bạn.Bước 5: Nhập Số điện thoại di động của người tiêu dùng và chọn nước nhà của bạn.Bước 6: bấm vào nút Tiếp theo.Bước 7: Đọc và đồng ý các thông tin điều khoản dịch vụ với nhập vào tin tức xác minh.Bước 8: nhấn Next nhằm tạo tài khoản Google cá nhân của bạn.

Xem thêm: 3 Cách Cài Đặt Win 8, Cài Windows 8 Bằng Usb, Đĩa Và Ổ Cứng


*
*
*
*
*
*
*
*

Bước 8: thừa nhận Mời cùng chờ fan đó đồng ý.

Lưu ý: Để có thể truy cập và cai quản kênh mà chúng ta vừa gởi lời mời thì họ cũng nên nhấn vào hình tượng hình ảnh đại diện góc trên bên phải, chọn chuyển đổi tài khoản, chọn Kênh mà chúng ta vừa trao quyền.

Bây giờ, tài khoản Youtube mến hiệu của khách hàng đã được cấu hình thiết lập hoàn tất và bạn đã và đang mời những người tiêu dùng khác vào sẽ giúp bạn cai quản nó. Hãy bước đầu tải lên các video và thông tin thú vị đến khách hàng của bạn bạn thôi nào.