Bài học bây giờ sẽ tổng kết lại những sự việc đã được học tập về chương trình lịch sử vẻ vang thế giới cận đại trên cụ giới, mời các bạn cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử hào hùng chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng bốn sản Anh

Mở đường đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển, đem lại quyền lợi mang lại quý tộc mới và tư sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành tự do của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Soạn bài ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng bốn sản Pháp

Lật đổ cơ chế phong kiến, đưa thống trị tư sản lên chũm quyền, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 cố kỉnh kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng hai năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cùng sản

Là văn kiện đặc biệt của công ty nghĩa làng mạc hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế đầu tiên thành lập

Truyền bá giáo lý Mác

1871

Công làng mạc Pa – ri

Cuối rứa kỉ XVIII – đầu nạm kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư phiên bản chuyển sang quy trình chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào người công nhân quốc tế.

Sự khiếu nại này bắt buộc thẳng hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành những công ty độc quyền.

Xem thêm: Thích Ăn Rau Dền Nghĩa Là Gì, Em Có Thích Ăn Rau Dền Không

Các tổ chức chính trị hòa bình của công nhân các nước thành lập quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập trung hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật bạn dạng phát triển tư phiên bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh quả đât thứ nhất

Thuộc địa được phân loại lại.

II.Những nội dung chủ yếu

1.Những cuộc phương pháp mạng tứ sản

Xâm chỉ chiếm thuộc địa, vơ vét mức độ người, mức độ của nhân dân rất khổ. Trào lưu đấu tranh chống thực dân xâm lược phạt triển.

2.Sự xâm chiếm của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông sinh sống Pháp năm 1831Khởi nghĩa làm việc Đức năm 1844Phong trào Hiến chương làm việc Anh 1836 – 1847Công buôn bản Pari 1871

3.Phong trào tranh đấu của công nhân các nước tư bản

Xuất hiện những nhà thơ công ty văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…Xuất hiện thiết bị dệt, thứ hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự cải cách và phát triển của văn học – nghệ thuật, công nghệ –kĩ thuật.

Phát triển công nghiệpRa đời các công ty độc quyềnTiến hành xâm lược không ngừng mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh quả đât thứ nhất.