Các doanh nghiệp lớn trong ngành thêm vào giữ vai trò đặc trưng trong việc chế tạo ra các sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục tiêu đáp ứng rất tốt nhu ước của fan tiêu dùng. Trước yếu tố hoàn cảnh hội nhập ghê tế, cũng tương tự các doanh nghiệp ngày càng không ngừng mở rộng các vận động giao thương thế giới thì việc phải thường xuyên tiếp xúc với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là điều hiển nhiên. Để vận động giao thương thế giới diễn ra kết quả đòi hỏi chúng ta phải làm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong lĩnh vực sản xuất.

Bạn đang xem: Sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: thành phầm chủ lực giờ anh là gì

Sau đây, họ hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh thường gặp gỡ trong ngành cấp dưỡng để các bạn đang làm việc trong ngành tiếp tế hoặc là ái mộ ngành sản xuất tất cả sự chuẩn bị tốt rộng cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

The company"s new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của doanh nghiệp sẽ được gửi vào chế tạo vào đầu năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đã sản xuất quay trở lại sau nhị tháng.

Số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company"s production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều trong số những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled khổng lồ go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự con kiến sẽ ban đầu / kết thúc sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các các từ đi với production thường gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: bước đầu / ngừng sản xuất

Production cost: ngân sách chi tiêu sản xuất, ngân sách chi tiêu sản xuất

Production process: quy trình sản xuất

Production target: tiêu chuẩn sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: chuyển động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách thức sản xuất

Production possibility: kỹ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: máy sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu tác động bởi chi phí nguyên đồ gia dụng liệu, cũng như ngân sách chi tiêu sản xuất với phân phối.

We"ve got to lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải luận bàn về các nguyên vật liệu cần để chế tạo ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi tầm giá nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, cũng giống như nguồn cung cấp và vật liệu gián tiếp.

Các các từ đi cùng với “raw materials” thường xuyên gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu thốn nguyên liệu

Turnover of raw materials: nấc chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi bao gồm 20 xí nghiệp sản xuất trên toàn rứa giới

I work in nhì Phong factory

Tôi thao tác làm việc tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá bán cao các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy.

The company plans lớn shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch tạm dừng hoạt động bốn nhà máy sản xuất và cắt sút 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy sản xuất đã tổ chức một cuộc đi dạo vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

Xem thêm: Cách Tắt Chuột Cảm Ứng Trên Laptop Asus, Tắt Chuột Cảm Ứng Laptop Asus

Bạn hoàn toàn có thể đặt hàng trực tiếp tận nhà máy.

Các nhiều từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: người đứng đầu nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung của phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi thao tác làm việc cho một công ty chuyên cấp dưỡng đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi cung cấp các linh phụ kiện cho nhà máy sản xuất xe khá tại Châu Âu của chúng tôi.

Các các từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: cung ứng quy tế bào lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: cung ứng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: phiên bản chạy thử, chủng loại ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years to lớn develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới hai năm để phạt triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà thêm vào đã đề xuất thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims to lớn develop more unique products over the coming year.

Công ty muốn muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network product support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal product code): model phổ biến

Auxiliary product: thành phầm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng góp bao, sản phẩm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High quality product: sản phẩm chất lượng cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: cái sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC khổng lồ ensure good chất lượng of products.

Giữ tương tác với QA & QC để bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of chất lượng materials. 

Làm việc với các nhà cung cấp trong việc thiết lập một khối hệ thống nhằm đảm bảo an toàn việc cung ứng kịp thời các vật liệu chất lượng. 

Các các từ đi với quality thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng chất lượng cao

Manufacture"s certificate of quality: giấy chứng chất lượng của bên sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng kiểm tra chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total unique control / management: làm chủ chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control và analyze production activities to make improvement for cost efficiency lớn maximize productivity

Kiểm soát cùng phân tích hoạt động sản xuất để cải tiến hiệu quả ngân sách chi tiêu nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company"s productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên cấp dưỡng để nâng cấp năng suất của công ty.

Các cụm từ đi cùng với Productivity thường gặp:

Increase of productivity: sự tăng thêm năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: phép tắc tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nút năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng khủng hàng tồn kho trong thời gian dài hay không tốt cho khách hàng vì giá cả lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventory as a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc làm chủ toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời điểm cuối tháng.

Các cụm từ đi với Inventory hay gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: thống trị hàng tồn kho

Inventory on consignment: hàng tồn kho giữ hộ bán

Inventory pricing: cách định giá chỉ hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ 

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch buôn bán máy móc, trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu thêm vào của doanh nghiệp. 

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị ở trong phòng máy.

Các các từ đi cùng với Equipment hay gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic check out equipment: thiết bị đánh giá tự động

Capital equipment: sản phẩm sản xuất

Equipment & infrastructure: trang sản phẩm công nghệ và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: lắp thêm dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying lớn reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang cố gắng làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Lập planer và chỉ huy các bộ phận kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.