*

Bạn đang xem: Quan điểm tiếng anh là gì


Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Kakaotalk Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Kakaotalk

Về sibetech.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên

Trong cuộc sống, hằng ngày bọn họ luôn tiếp xúc với các mối quan hệ nam nữ xã hội giỏi trong quá trình và ít nhiều lần thảo luận đó họ phải đưa ra quan điểm cá nhân của mình. sibetech.vn xin gửi những bạn 33 bí quyết thể hiện tại quan điểm cá nhân bằng tiếng Anh một bí quyết chuyên nghiệp.

Emphasize your Opinion (Nhấn mạnh ý kiến)

It seems to me that … (Với tôi, ngoài ra là…)In my opinion, … (Theo ý kiến tôi thì…)I am of the opinion that …/ I take the view that… (ý kiến của mình là/ Tôi chú ý nhận vụ việc này là)My personal view is that… (Quan điểm của riêng biệt tôi là…)In my experience … (Theo tay nghề của tôi thì…)As far as I understand / can see … (Theo như tôi gọi thì…)As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi)As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ Từ đều gì tôi biết thì…)I believe one can (safely) say .. (Tôi tin rằng…)It is claimed that … (Tôi tuyên ba rằng…)I must admit that … (Tôi phải chấp thuận rằng…)I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ mang đến là…)That is why I think … (Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng…)I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn là rằng….)

State your own opinion (Đưa ra quan điểm riêng)

I might be wrong but .. (Có thể tôi không nên nhưng…)If I am not mistaken … (Nếu tôi ko nhầm thì…)I cannot deny that … (Tôi không thể lắc đầu rằng….)I can imagine that … (Tôi có thể tưởng tượng thay này….)Personally, I think … (Cá nhân tôi nghĩ rằng….)I am not sure/certain, but .. (Tôi không có thể nhưng…)I am not sure, because I don’t know the situation exactly, but… (Tôi không dĩ nhiên lắm do tôi không biết rõ ràng tình huống như thế nào)I have read that … (Tôi vẫn đọc được rằng…)I am of mixed opinions (about/ on)… (Tôi đang lần khần về việc…)I have no opinion in this matter. (Tôi không tồn tại ý con kiến gì về vấn đề này) 

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

The fact is that … (Thực tế là…)The (main) point is that … (Ý chính tại đây là…)This proves that … (Điều này chứng minh rẳng…)What it comes down khổng lồ is that… (Theo hồ hết gì được giữ lại thì…)It is obvious that … (Hiển nhiên là…)It is certain that … (Tất nhiên là….)One can say that … (Có thể nói là…)It is clear that … (Rõ ràng rằng….)There is no doubt that .. (Không còn nghi ngờ gì nữa….)

Hãy cùng sibetech.vn thể hiện quan điểm, đưa ra chủ ý một bí quyết hợp lý nhất để trở thành người lịch sự và siêng nghiệp hơn trong mắt mọi người nhé!