Việc nắm vững ngữ pháp hết sức quan trọng. Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) là một trong những thì hơi khó tách biệt và mở ra nhiều trong đề thi. 4Life English Center (sibetech.vn) xin mang đến bạn đọc trọn cỗ công thức, cách dùng với ví dụ bài tập đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Quá khứ tiếp diễn cách dùng

*
Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)
2. Lốt hiệu nhận thấy thì quá khứ tiếp nối 3. Bí quyết thì thừa khứ tiếp diễn 4. Bí quyết dùng thì quá khứ tiếp tục 5. Rõ ràng thì thừa khứ tiếp nối với thì vượt khứ solo 6. Một trong những bài tập và câu trả lời thì thừa khứ tiếp tục

1. Định nghĩa thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

Thì thừa khứ tiếp tục nhấn to gan lớn mật những hành động của sự vật, sự việc hoặc thời hạn sự vật, vụ việc đó diễn ra trong thừa khứ.

2. Vết hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn

2.1. Vào câu chứa các trạng từ chỉ thời hạn và thời điểm xác định trong quá khứ

At + tiếng + thời gian trong vượt khứ (at 10 o’clock last night,…)At this time + thời hạn trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)In + năm (in 1995, in 2000)In the past (trong vượt khứ)

Ví dụ:

At this time last year, I was attending an English course (attend)In 2015, he was living in UK.I was calling Mr Wilson at 9 o’clock last night but he wasn’t at home.

2.2. Tất cả sự xuất hiện thêm của một số từ hoặc nhiều từ quánh biệt

Một số câu lộ diện một số cụm từ đặc biệt như: while, at that time

While I was studying in my room, my roommate was having a tiệc ngọt in the other room.At that time last year, they were building this house.My brother was watching TV at that time.

2.3. Thì quá khứ tiếp nối có cài đặt câu gồm “when” khi biểu đạt 1 hành động đang xảy ra thì hành vi khác xen vào

We were talking when the accident happened.I was going lớn school when you saw me.We weren’t leaving when you called

3. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

3.1. Thể khẳng định

Cấu Trúc: S + was/were + V-ing

Trong đó:

S (subject): công ty ngữ

V-ing: cồn từ thêm “–ing”

Lưu ý: S = I/ He/ She/ It + was

S = We/ You/ They + were

Ví dụ:

The sun was shining and the bird are singing in the trees.I was thinking about him last night.

3.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing

=> Câu bao phủ định tả chỉ việc thêm “not” ngay sau “to be”.

Lưu ý was not = wasn’t were not = weren’t

Ví dụ:

I wasn’t thinking about him last night.We were not talking about it before you arrived.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was

No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were

No, we/ you/ they + weren’t

=> thắc mắc ta chỉ cần đảo “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Were we making too much noise?Was I talking too much?

4. Cách dùng thì thừa khứ tiếp diễn

*
Cách dùng thì vượt khứ tiếp diễn

4.1. Biểu đạt một hành vi đang xảy ra tại thời khắc trong quá khứ

While it was snowing in Iowa, the sun was shining in Florida.I was chatting with my friends while my teacher was teaching the lesson yesterday.

4.2. Nhấn mạnh diễn biến, quy trình của sự vật, sự việc hay thời hạn mà sự vật, vấn đề đó diễn ra

He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.At 10 a.m yesterday, she was watching TV.She was cooking at 7 p.m yesterday.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Bột Chiên Giòn Là Gì ? Bột Chiên Nào Nấu Ngon Hơn?

4.3. Miêu tả hành cồn lặp đi tái diễn trong vượt khứ đồng thời làm cho phiền đến fan khác

He was always making mistakes even in easy assignments.He was always forgetting his girlfriend’s birthday.My dad was always complaining about my room when he got there.

4.4. Diễn tả hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

I lost my keys when I were walking home.It was raining while we had dinner.I saw the department stores when I were sitting on the bus.

5. Biệt lập thì quá khứ tiếp tục với thì thừa khứ đơn

5.1. Về công thức

Thì quá khứ tiếp diễn: công thức chung: S + was/were + V – ing

Thì thừa khứ đơn:

Đối với đụng từ Tobe: S + was/were + adj/NounĐối với đụng từ thường: S + V – ed

5.2. Về cách dùng

Giống nhau: Cả thì quá khứ tiếp tục và thì thừa khứ đối kháng đều được sử dụng để chỉ đầy đủ sự vật, sự việc đã ra mắt và kết thúc trong thừa khứ. Không kép dài đến bây giờ và tương lai.

Khác nhau:

Thì vượt khứ tiếp diễn: Khi nói về sự việc đã xẩy ra và dứt trong quá khứ, thông thường họ hay sử dụng thì thừa khứ đơn. Ví dụ: My sister came home late last night.Diễn đạt những hành vi liên tiếp xẩy ra trong thừa khứ Ví dụ: She came home, switched on the light.Thì thừa khứ đơn:Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm trong vượt khứ hoặc lúc muốn nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quy trình của vụ việc ta cần sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn. Ví dụ: What were you doing during the day?Diễn đạt hai hành vi xảy ra song song nhau trong thừa khứ. Ví dụ: While my dad was reading English book, my mom was cooking dinner.

6. Một số bài tập và câu trả lời thì vượt khứ tiếp diễn

*
Một số bài xích tập và đáp án thì thừa khứ tiếp diễn

6.1. Bài tập 1

What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?My father (watch) TV when I got home.At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.My mother (not do) the housework when my father came home.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.I (drive) my oto very fast when you called me.They (not go) to school when I met them yesterday.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

6.2. Bài xích tập 2

The television was on, but nobody ……….The doorbell rang while I ……….Ann fell asleep while she ……….Matt phoned while we …………..We saw an accident while we ……….

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

were you doing.were you going.was watching.were building.wasn’t doing.was chatting – was teaching.was preparing.was driving.weren’t going.was reading.

Bài tập 2:

was watching it.was having a shower.was reading the paper.were having dinner.were waiting the bus.

Trên đây là phần công thức, biện pháp dùng của thì vượt khứ tiếp diễn kèm ví dụ chi tiết mà 4Life English Center (4Life.vn) tổng hợp. Chăm chỉ và làm bài xích tập vừa đủ sẽ giúp các bạn đạt được tác dụng như ý. Chúc các bạn học tốt.