*

Giải ham mê nghĩa của nhiều từ "On the ground"

Nghĩa là: trong dân chúng, vào nội bộ dân chúng

Ví dụ:


- Their political ideas have a lot of tư vấn on the ground.

Bạn đang xem: On the grounds là gì

Ý tưởng chính trị của fan thừa kế có rất nhiều sự ủng hộ

- Many critics have objected lớn the proposal on the grounds that it would be too costly.

Nhiều nhà phê bình đang phản đối đề xuất này với lý do nó thừa tốn kém.

- Some commentary is given by experts in the TV studios in London. But they also want reports from their journalist "on the ground". This means that the journalist is actually in Syria where the war is happening.

Một số comment được đưa ra do các chuyên viên trong studio truyền hình làm việc London. Nhưng lại họ cũng muốn báo cáo từ đơn vị báo của họ "trong dân chúng". Điều này tức là nhà báo thực sự đã ở Syria, nơi cuộc chiến tranh đang xảy ra.

- Politicians say that there is no fighting, but people on the ground experience violence every day.

Các thiết yếu trị gia nói rằng không tồn tại đánh nhau, nhưng những người dân dân thực sự nên trải qua bạo lực mỗi ngày.

Cách dùng giới từ bỏ On, at với in vào câu

Sử dụng in, on, at để chỉ thời gian

1. áp dụng “in” chỉ thời gian

→ Được dùng để chỉ khoảng thời gian dài: tháng, năm, mùa, thập niên, cố kỉnh kỷ.

E.g. She was born in 1999

(Cô ấy được sinh ra vào thời điểm năm 1989)

→ Được dùng trong một kỳ nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày.

E.g. We start lớn work at 8 in the mornings.

(Họ bắt đầu làm câu hỏi lúc 8 giờ các buổi sáng)

→ Được dùng để chỉ khoảng thời gian phải mất để hoàn thánh việc gì đấy hoặc khoảng thời hạn trong tương lai.

E.g. She did the crossword in 5 minutes.

(Cô ấy vẫn giải trò nghịch ô chữ trong 5 phút.)

E.g. The supermarket will xuất hiện in three weeks.

(Siêu thị sẽ mở vào 3 tuần tới)

Lưu ý: in two weeks = two weeks from now

2. Sử dụng on chỉ thời gian

→ Được dùng để làm chỉ ngày trong tuần, trong tháng, trong thời điểm hoặc ngày trong kỳ nghỉ

E.g. Do you usually go out on Sunday evernings?

(Bạn có thường ra ngoài tối trang bị Bảy không?).

E.g. Her birthday is on 7th Match (Sinh nhật cô ấy là 7/3)

3. Sử dụng at chỉ thời gian

→ Được dùng làm chi thời điểm.

at 5pmat midnightat noonat nightat luchtimeat sunsetat dawnat sunriseat the age of

E.g. Phone me at luchtime (Gọi đến tôi vào giờ ăn trưa)

E.g. I got married at the age of 26 (Tôi đã kết hôn độ tuổi 26)

→ Được dùng để làm nói về hồ hết kỳ nghỉ

At the weekend: vào cuối tuầnAt weekends: vào thời gian cuối tuầnAt Christmas: Vào Giáng SinhAt New Year: Vào thời điểm tếtAt Easter: Vào lễ Phục sinhAt Thankgiving: trên lễ Tạ ơn

E.g. We often give each other presents at Christmas

(Chúng tôi thường khuyến mãi ngay qua nhau vào thời điểm dịp lễ Giáng sinh)

→ Dùng trong các cụm từ chỉ khoảng thời gian.

At the momentAt presentAt the same timeAt that timeAt first

E.g. She am tired at present (Cô ấy đã mệt)

Sử dụng in, on, at nhằm chỉ địa điểm chốn

1. áp dụng in chỉ nơi chốn

→ Để chỉ vị trí bên trong một diện tích, hoặc trong không khí 3 chiều. Khi gồm vật gì đó được bao quanh.

E.g. Look at the children who are swimming in the pool.

(Hãy trông chừng hồ hết đứa trẻ em đang bơi lội trong hồ.)

→ Một số cụm từ chỉ nơi chốn nhất định.

in the worldin a linein a querein a row,in a bookin a newspaperin a magazinein a photoin a picturein a pocketin a boxin a bottle

E.g. Everest is the highest mountain in the world.

(Everest là ngọn núi cao nhất trên cố kỉnh giới).

→ Dùng trước thương hiệu làng, thị trấn, thành phố, quốc gia,…

E.g. I am living in Lung Cu District. (Tôi đang sinh sống và làm việc ở thị trấn Lũng Cú)

→ Được sử dụng với phương tiện đi lại đi lại.

Xem thêm: Mã Vùng Biển Số Xe Của Tỉnh Đắk Lắk Theo Từng Thành Phố, Huyện Mới Nhất

E.g. We arrived there in a car. (Chúng tôi đang đi vào đó trên một dòng xe hơi)

→ Được dùng làm nói về địa điểm một bạn mà không đương nhiên mạo từ.

E.g. His mother is in hospital now.

(Mẹ của anh ý ấy bây chừ đang nghỉ ngơi trong căn bệnh viện).

→ Được sử dụng chỉ phương phía hoặc một số trong những cụm trường đoản cú chỉ vị trí chốn.

in the southin the eastin the westin the middle ofin the backfront of

E.g. Can Tho đô thị is in the south of Viet Nam.

(Thành phố đề nghị Thơ thì nằm tại phía nam của Việt Nam.)

2. Sử dụng on chỉ chỗ chốn

→ dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.

On the tableon the carpeton the wallon the ceilingon the blackboardon the screenon the pavementon the dooron the shirton the mapon the page

E.g. The is some dirty on my T-shirt. (Có một vài vết bẩn trên chiêc áo thun của tôi.)

→ Để chỉ xứ sở hoặc số tầng nhà.

on the platformon the railwayon the farmon the islandon the riveron the beachon the coaston the groundon the 1st floor

E.g. They are working on the 20th floor. (Họ đang thao tác trên tầng 20.)

Được dùng để làm chỉ thương hiệu đường. Bí quyết dùng này chỉ sử dụng theo văn phong tín đồ Mỹ. Theo văn phong người anh hoàn toàn có thể dùng tự in nhằm chỉ tên đường.

E.g. I have lived on this road for 15 years. (Tôi đã sống trên con đường này được 15 năm.)

on the buson the trainon the planeon the bicycleon the horseon the motorbike

E.g. There were too many people on the bus. (Có quá nhiều người trên xe buýt.)

→ Được cần sử dụng trong một số cụm trường đoản cú chỉ vị trí.

on the lefton the righton the bottomon the topon the fronton the back.. Of

E.g. Write your name on the black of answer sheet.

(Viết tên bạn vào phương diện sau của tờ giấy trả lời.)

3. Sử dụng at chỉ nơi chốn

→ Dùng để chỉ địa chỉ tại một điểm.

At homeat the topat the bottomat the stationat the airportat the doorat the crossroadat the officeat the seasideat the beginingat the end of

E.g. The train stops for an hour at FrankFurt.

(Tàu sẽ dừng lại tại FrankFurt trong khoảng một tiếng).

→ Dùng để chỉ một nơi to hơn, nếu họ chỉ xét vị trí này như một địa điểm.

E.g. Let’s meet at the club.

(Hãy gặp mặt mặt nhau sống câu lạc bộ) → điểm chạm chán mặt

→ Dùng nhằm chỉ nhà, công sở hoặc một địa chỉ cửa hàng bất kì của người nào đó

E.g. They were at Mike’s house last night.

(Họ đã trong nhà Mike về tối hôm qua).

→ Dùng trước thương hiệu một tòa nhà khi bọn họ không nghĩ mang đến tòa nhà này mà chỉ nói đến những hoạt động, sự khiếu nại diễ ra vào tòa nhà.

E.g. There is a good film at the CGV cinema.

(Có một bộ phim truyền hình hay tại rạp chiếu phim CGV)

→ Chỉ địa điểm làm việc, học tập.

At workat schoolat collegeat university

E.g. My farther is at work now.

(Bây giờ cha tôi đang ở cơ quan.)

→ Chỉ sự hiện hữu của một fan tại một sự kiện nào đó.

Cụm từ thường gặp: at the party, at the meeting, at the concert, at the math, at the lecture,…