Em xoay cuồng vào mơ hồ.Loài tín đồ như cuốn đi vào men say.Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.Em yêu fan say mê người.Cuồng sức nóng như gió lốc trong hoang vuShi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Bạn đang xem: Khám phá video phổ biến của vũ điệu hoang dã

Chưa lúc nào như bây giờ. Go,go,go I love you.Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thì.Trọn đời bản thân em ý muốn anh yêu em hoài.Hãy mang đến đây tan trong giấc mộng lành.Từng ngày lâu năm xa cách, vẫn yêu fan thôi.

(hát lại tự đầu...)

Hey. Dẫu sẽ xa tình như hiến dưng rồi.Cùng tình yêu, đam mê niềm tin.Luôn luon tin nhé, go, go, go I love you!Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thìTrọn đời bản thân em mong anh yêu em hoài.Hãy cho đây tung trong giấc mộng lành.Từng ngày lâu năm xa cách, vẫn yêu bạn thôi.

Xem thêm: Ký Hiệu Biển Số Xe Của Tỉnh Hưng Yên Là Bao Nhiêu? Ký Hiệu Biển Số Xe Ô Tô


Em tảo cuồng vào mơ hồ.Loài fan như cuốn đi vào men say.Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.Em yêu tín đồ say mê người.Cuồng nhiệt độ như gió lốc vào hoang vuShi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Chưa bao giờ như bây giờ. Go,go,go I love you.Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thì.Trọn đời bản thân em mong anh yêu thương em hoài.Hãy mang đến đây tan trong cơn mơ lành.Từng ngày nhiều năm xa cách, vẫn yêu fan thôi.

(hát lại từ bỏ đầu...)

Hey. Dẫu sẽ xa tình như hiến dâng rồi.Cùng tình yêu, si mê niềm tin.Luôn luon tin nhé, go, go, go I love you!Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thìTrọn đời mình em mong muốn anh yêu thương em hoài.Hãy cho đây tan trong cơn mơ lành.Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.


*Em yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm

Anna Trinh

*
165.750


http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20140213/DVNd8rjxrUFV0ZO8FirV595ef0a27de9e.jpg

Alibaba

Anna Trinh

*
128.480


http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20140213/DVNd8rjxrUFV0ZO8FirV595ef0a27de9e.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.sibetech.vn.net/bucket-image-sibetech.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg