Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 9Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ haiChương II: các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 mang đến nayChương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ thời điểm năm 1945 cho nayChương IV: quan hệ nam nữ quốc tế từ năm 1945 mang lại nayChương V: Cuộc phương pháp mạng công nghệ - kĩ thuật từ năm 1945 cho nayPhần hai: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1919 cho nayChương I: Việt Nam một trong những năm 1919 - 1930Chương II: Việt Nam một trong những năm 1930 - 1939Chương III: Cuộc vận tải tiến tới bí quyết mạng tháng Tám năm 1945Chương IV: nước ta từ sau cách mạng mon Tám đến vn kháng chiếnChương V: vn từ cuối năm 1946 đến năm 1954Chương VI: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975Chương VII: việt nam từ năm 1975 cho năm 2000
Trình bày ý nghĩa sâu sắc lịch sử, nguyên nhân thành công của cuộc tao loạn chống Pháp
Trang trước
Trang sau

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc phòng thực dân Pháp xâm lược xong (1953-1954)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 bài 27 trang 127: Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công của cuộc đao binh chống Pháp (1945 – 1954)

Trả lời:


* Ý nghĩa lịch sử:

- hoàn thành cuộc cuộc chiến tranh xâm lược, chấm dứt thống trị thực dân của Pháp trong khoảng thời gian gần một chũm kỉ trên tổ quốc ta.

- miền bắc bộ nước ta được trọn vẹn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách social chủ nghĩa, tạo các đại lý để quần chúng. # ta hóa giải miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc.

Bạn đang xem: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

- Giáng đòn nặng nại vào hoài bão xâm lược, thủ đoạn nô dịch của công ty nghĩa đế quốc sau Chiến tranh trái đất thứ hai, góp phần làm chảy rã khối hệ thống thuộc địa của chúng.

- Cổ vũ trẻ khỏe phong trào giải phóng dân tộc trên cụ giới, trước hết là ở những nước châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.

* nguyên nhân thắng lợi:

- nhờ sự lãnh đạo tối ưu của Đảng, đi đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với con đường lối thiết yếu trị, quân sự và đường lối binh đao đúng đắn, sáng tạo.

- Được triển khai trong điều kiện:

+ Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân vào cả nước.

Xem thêm: Buồng Trứng Đa Nang Là Gì - Phụ Nữ Bị Buồng Trứng Đa Nang Có Thai Được Không

+ có mặt trận dân tộc thống độc nhất vô nhị được củng gắng và mở rộng.

+ Lực lượng vũ trang cha thứ quân nhanh chóng được desgin và không ngừng lớn mạnh.

+ Hậu phương rộng lớn được xây dựng kiên cố về phần nhiều mặt.

- gồm sự liên minh chiến đấu với nhân dân hai nước Lào và Cam-pu-chia, sự ủng hộ và giúp sức của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp với loài người tiến bộ.