“TIMMY nhắm đến mục tiêu xây dừng một chương trình huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế dành riêng riêng cho người đi làm với mọi nội dung và tài năng sát với môi trường công sở.

Bạn đang xem: Mũm mĩm tiếng anh là gì

Tiếp cận sự việc theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên rất có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký ngay

Đang xem: tròn trịa tiếng anh là gì

*
*
*

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, bự mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: khổng lồ lớn, khỏe mạnh mạnh

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: domain authority nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: domain authority vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: da hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da về tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə/: thon, mảnh dẻ, miếng khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: bé dại nhắn, xinh xắn(dùng mang đến phụ nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp mắt vừa vặn, cân nặng đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ thời trang cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: phương diện vuông chữ Điền

21. Diamond /’daiəmənd/: khía cạnh hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: khía cạnh hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: khía cạnh hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: khía cạnh hình tam giác

Round /raʊnd/: khía cạnh tròn

26. Heart /hɑ:t/: mặt hình trái tim

Long /lɒŋ/: phương diện dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: khía cạnh trái xoan

29. Pear /peə/: khía cạnh hình trái lê

Cute /kju:t/: dễ thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp mắt trai (đối với nam), lử đử (đối với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng hồ hết nhau, răng số đông như hạt bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má hồng hào

35. High cheekbones /hai ‘tʃikbəʊn/ : đụn má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAOYoung /jʌŋ/: trẻ, trẻ con tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: độ cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: fan cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi nghỉ ngơi hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ nhỏ ở độ tuổi new biết đi

45. Baby /’beibi/:em bé, trẻ em con

IV.

Xem thêm: Sinh Viên Hutech Đăng Ký Học Phí Hutech Năm 2022 Bao Nhiêu Tiền?

TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓCBald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc cúp cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- vị trí cao nhất /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở đoạn dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc cắt ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa nhiều lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn quá vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc bay bổng sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows/ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết tạo thành thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT67. Beady /’bi:di/: mắt tròn cùng sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: đôi mắt chột, đôi mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: đôi mắt ốc nhồi ( mắt lồi)

70. Clear /kliə/: mắt khỏe mạnh mạnh, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt sát nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, đôi mắt lé

73. Liquid /’likwid/: đôi mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: đôi mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: đôi mắt tròn xoe ( bởi vì ngạc nhiên), mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: đôi mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC83. With glasses / wið glɑ:s/: treo kính