As long as được sử dụng khá thông dụng trong các trường phù hợp văn nói, viết của tiếng Anh, ví như dịch riêng biệt từng xuất phát từ một thì chúng ta cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các phương pháp hiểu vậy đang đúng chưa?


*

Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa kiếm tìm ra câu trả lời qua bài viết này nhé.Bạn đang xem: miễn sao tiếng anh là gì

➢ Cấu trúc wish và những phương pháp dùng thông dụng nhất

➢ Ngữ pháp về những dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh

➢ Full ngữ pháp về 4 thì tương lai trong tiếng Anh

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa là miễn như, miễn là, đấy là nghĩa được đọc theo cụm từ, chúng ta không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc nhóm từ (hay có cách gọi khác là liên từ) được làm cho bởi sự liên kết giữa 2 từ bỏ “as” và “long”

Trong tiếng Anh tất cả 3 loại liên từ chủ yếu là: Coordinating Conjunctions (liên từ bỏ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ bỏ tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên tự phụ thuộc). As long as nằm trong nhóm liên tự phụ thuộc.Bạn đang xem: miễn sao tiếng anh là gì

Lưu ý: Trong giờ Anh có rất nhiều cụm trường đoản cú được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời các từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo đa số nghĩa khác nhau.Bạn đang xem: miễn sao tiếng anh là gì

Ex: She may stay here as long as she likes.

Bạn đang xem: Miễn là tiếng anh là gì

> Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ trong cụm

As long as /trạng từ/ miễn là As /trạng từ/ Nhân vì, như As /liên từ/ vì chưng vì, tại vì, vì Long /tính từ/ dài, lâu

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang ý nghĩa so sánh

Trong trường hòa hợp này, các từ as long as được thực hiện mang ý nghĩa so sánh ( đúng theo nghĩa của cụm từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook. The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời gian hoặc nghỉ ngơi thời kỳ này 

Cụm trường đoản cú được sử dụng mang nghĩa về thời gian để chỉ khoảng thời gian hoặc một thời kì ở hiện tại tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live. I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tương tự nghĩa với Providing/ provided that với nghĩa miễn là

Cụm từ được thể hiện theo đúng như nghĩa thường được dùng nhiều nhất hiện nay, có nghĩa miễn là

Ex:

Ex: 

Giải trí: bài bác hát As long as you love me

Sub lời bài hát:


*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi nào không được sử dụng unless: Unless có thể được dùng thay cho if…not khi chúng ta đề cập cho tới những tình huống ngoại lệ sẽ thay đổi một triệu chứng nào đó. Nhưng bọn họ không sử dụng unless để nói tới sự che định của một việc nào đấy là nguyên nhân chính của tình huống họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu fan nói ko trở lại, vấn đề đó là lý do chính gây nên sự bất bình của bà mẹ người kia – if not ở đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề với unless, chúng ta thường dùng thì hiện tại tại nói tới tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là đông đảo thành ngữ bao gồm nghĩa “nếu” hay “trong trường hòa hợp mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta dùng thì lúc này để biểu đạt ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: lựa chọn dạng đúng của các câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my oto unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Nhập 2 Zalo Trên Iphone Đơn Giản, Cách Sử Dụng 2 Zalo Trên 1 Điện Thoại Iphone

4. I don"t mind if you come trang chủ late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me khổng lồ stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to do.

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.