Tiền tệ với lưu thông tiền tệ theo ý kiến của Karl Marx. Karl Marx phân tích tiền tệ có khá đầy đủ giá trị nội tại (tiền vàng – tiền phiên bản vị), tiền tệ trực tiếp hình thành từ quá trình sản xuất với lưu thông sản phẩm hóa, từ kia hiểu được ưu điểm và hạn chế khi thực hiện tiền tệ.

Bạn đang xem: Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ


1. Nguồn gốc ra đời của chi phí tệ

Có rất nhiều các giáo lý bàn đến xuất phát và thực chất của tiền tệ. Nhưng có thể chia ra hai trường phái chính. Ngôi trường phái thứ nhất cho rằng: chi phí tệ có nguồn gốc từ mặt hàng hóa. Phe cánh thứ hai cho rằng tiền tệ không xuất hiện từ sản phẩm & hàng hóa mà phạt sinh vị ý mong mỏi chủ quan liêu của nhỏ người.

Mỗi phe phái nghiên cứu nguồn gốc của chi phí tệ gồm sự khác biệt cơ bản. Ngôi trường phái trước tiên nghiên cứu giúp tiền tệ là chi phí thực, tiền có rất đầy đủ giá trị nội tại – tiền vàng, còn phe phái thứ hai phân tích các dấu hiệu giá trị nhưng mà hình thái điển hình của những dấu hiệu quý giá là chi phí giấy cùng tiền kim loại kém giá.

Karl Marx nghiên cứu và phân tích hình thái tiền tệ trực tiếp xuất hiện từ quá trình trao đổi hàng hóa, chứ không phân tích các hình thái tiền tệ ở trong về một giai đoạn cao hơn của quá trình trao đổi.

Để nghiên cứu xuất phát ra đời của tiền tệ, Karl Marx đi từ bỏ việc phân tích sự trở nên tân tiến các hình thái giá trị. Theo đạo giáo giá trị của chính mình K. Marx nghiên cứu và phân tích bốn hình thái cực hiếm sau:

– Hình thái cực hiếm giản đơn còn gọi là hình thái quý giá ngẫu nhiên.

– Hình thái quý hiếm mở rộng còn được gọi là hình thái quý hiếm đẩy đủ.

– Hình thái cực hiếm chung còn gọi là hình thái giá trị phổ biến.

– hình thái tiền tệ.

1.1. Hình thái quý giá giản đối kháng (ngẫu nhiên)

Đây là hình thái quý hiếm đầu tiên, xuất hiện vào quy trình tiến độ cuối của chế độ công thôn nguyên thủy, khi trình độ chuyên môn sản xuất trong các công thôn đã bắt đầu phát triển, là chi phí đề nảy sinh quan hệ trao đổi. Quan lại hệ bàn bạc trong công xóm chỉ mang ý nghĩa chất ngẫu nhiên, riêng lẻ và giản solo mà thôi.

Phương trình trao đổi:

x sản phẩm & hàng hóa A = y sản phẩm & hàng hóa B

Hình thái quý giá giản đối chọi có những đặc trưng sau đây:

– Trao đổi hàng hóa chưa trở thành yêu cầu của nhỏ người.

– quý giá của một sản phẩm & hàng hóa này chỉ tất cả thể biểu lộ thông sang một hàng hóa khác một bí quyết ngẫu nhiên.

– đàm phán rất giản solo và mang tính chất trực tiếp hàng hóa này lấy hàng hóa khác (vật – vật), quan lại hệ hiệp thương chỉ rất có thể được thực hiện khi nào được thỏa mãn tất cả các điều kiện về: giá bán trị, giá trị sử dụng, thời hạn và ko gian. – vật dụng ngang giá cần sử dụng để biểu lộ giá trị mặt hàng hóa mang tính chất giản đơn.

1.2. Hình thái giá bán trị mở rộng (đầy đủ)

Hình thái này nguồn gốc xuất xứ khi trình độ chuyên môn sản xuất trong số công làng mạc ngày càng cách tân và phát triển hơn, sản phẩm & hàng hóa sản xuất ra ngày càng các hơn, tạo khả năng trao thay đổi ngày càng mập hơn.

Mặt khác, bởi vì sự tan tung của chính sách công xã nguyên thủy, sự hình thành cơ chế chiếm hữu tứ nhân về bốn liệu cung cấp và xuất hiện cuộc phân công tích động làng hội lớn lần đồ vật nhất. Tất cả những yếu ớt tố chính là tiền đề mang lại sự cải tiến và phát triển của bàn bạc hàng hóa, tạo nên trao đổi hàng hóa trở thành yêu cầu và đang được mở rộng hơn.

Phương trình trao đổi:

*

Đặc trưng của hình hài này:

– hiệp thương hàng hóa đang trở thành nhu ước của con tín đồ và phức tạp hơn.

– cực hiếm của một sản phẩm & hàng hóa được biểu hiện ở nhiều sản phẩm & hàng hóa khác nhau.

– thương lượng hàng hóa vẫn là trao thay đổi trực tiếp đồ gia dụng này rước vật khác, nghĩa là quá trình mua bên cạnh đó là quá trình bán, cần vẫn phải chịu ràng buộc vào những điều kiện về: giá trị, giá trị sử dụng, thời hạn và không gian.

– thiết bị ngang giá sử dụng để biểu hiện giá trị hàng hóa mang ý nghĩa đặc thù và riêng biệt.

1.3. Hình thái giá trị chung

Sản xuất sản phẩm & hàng hóa ngày càng vạc triển, nên điều đình hàng hóa đã trở thành nhu cầu liên tiếp hơn, chuỗi sản phẩm & hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá ngày càng dài vô tận và chồng chéo cánh lên nhau, tạo cho quan hệ thương lượng rất khó khăn và phức tạp.

Xem thêm: Hài Hoài Linh Trấn Thành 2013 Thần Đèn Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang

Mặt khác trình độ chuyên môn phân lao động động xã hội ngày càng tốt làm cho cung ứng và cuộc sống bị chịu ảnh hưởng vào trao đổi. Cho nên vì vậy trao đổi không chỉ là nhu cầu thường xuyên mà còn mang tính cấp bách. Thương lượng trực tiếp đồ – đồ dùng không còn phù hợp nữa, yên cầu phải thay thế sửa chữa bằng hình thức trao đổi hoàn thiện hơn, đó là hiệp thương gián tiếp thông sang 1 hàng hóa trung gian.

Phương trình trao đổi:

*

Đặc trưng:

– Trao đổi đã trở thành cầu liên tục hơn và mang tính chất cấp bách.

– giá chỉ trị hàng hóa được biểu hiện một phương pháp thống nhất. Không hề trao đổi trực tiếp đồ gia dụng này lấy vật không giống nữa, mà trao đổi thông qua một hàng hóa đóng vai trò là vật ngang giá bán chung

1.4. Hình hài tiền tệ

Khi cuộc phân lao động động thôn hội phệ lần đồ vật hai xuất hiện, cung ứng và lưu giữ thông hàng hóa phát triển không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia, mà thậm chí còn còn không ngừng mở rộng ra phạm vi quốc tế, sẽ dẫn tới quan lại hệ hiệp thương trở thành nhu cầu thường xuyên và với tỉnh cần kíp hơn, mở rộng hơn có tác dụng phá vỡ lẽ phạm vi địa phương chặt hẹp trước đây, vì thế đòi hỏi:

– vật ngang giá bán chung cần thống nhất vào một hàng hóa duy

nhất vào phạm vi quốc gia, quốc tế.

– đồ ngang giá chung phải đáp ứng nhu cầu điều kiện:

+ có mức giá trị cao. + Thuần tuyệt nhất về chất, dễ phân chia nhỏ, dễ gộp lại, không nhiều bị hao mòn giá trị.

+ không trở nên các phản nghịch ứng hóa học làm hư hư .

Hàng hóa được chọn làm vật dụng ngang giá sản phẩm hiếm để bộc lộ và giám sát và đo lường giá trị của mọi hàng hóa trong phạm vi giang sơn và phạm vi quốc tế phải là vàng.

Vì sao lại phải là vàng? vì chỉ tất cả vàng mới là thứ kim loại duy nhất vừa lòng các đk trên đây đề xuất vàng đổi mới tiền tệ và có tên gọi là chi phí tệ.

Phương trình trao đổi:

*

Thông qua việc phân tích sự cách tân và phát triển các hình thái giá trị của Karl Marx bọn họ thấy rằng:

Lúc đầu thứ ngang giá tầm thường là những sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng quan trọng cho từng cỗ lạc hoặc từng địa phương. Sau đó vật ngang giá tầm thường có chân thành và ý nghĩa tượng trưng như: vỏ sò, xương thủ, vòng đá. Khi trao đổi hàng hóa không ngừng mở rộng và trở thành nhu yếu thường xuyên hơn, cần kíp hơn của các bộ tộc, dịp đó trang bị ngang giá bình thường được lựa chọn là các kim loại.

Kim các loại được sử dụng trước tiên làm vật dụng ngang giá thông thường là đồng, sau đồng là bạc, đến đầu thế kỷ XIX vàng đóng vai trò đồ vật ngang giá bán chung. Lúc vàng sản phẩm hiếm đóng vai trò đồ gia dụng ngang đưa chung, nó được hotline là kim loại tiền tệ, tốt tiền tệ.

Như vậy chi phí tệ là 1 trong những loại sản phẩm hóa, dẫu vậy nó lại có khả năng trao đổi trực tiếp với khá nhiều loại hàng hóa khác và trước khi trao thay đổi với chúng, vàng nên do được giá trị của rất nhiều hàng hóa này. Bởi vì vậy nhưng tiền tệ không chỉ là sản phẩm hóa thường thì mà còn là sản phẩm & hàng hóa đặc biệt.

2. Bản chất của tiền tệ

2.1. Khái niệm

Tiền tệ là 1 trong những hàng hóa – sản phẩm & hàng hóa đặc biệt, chọn lọc đóng vai trò đồ vật ngang giá phổ biến để đo lường, biểu thị giá trị của các hàng hóa và là phương tiện đi lại lưu thông mặt hàng hóa.

Sự xuất hiện của chi phí tệ vào nền kinh tế thị ngôi trường đã chứng minh rằng: tiền tệ là phạm trù tởm tế, đồng thời là phạm trù định kỳ sử. Vượt trình xuất hiện thêm của chi phí tệ mang lại ta thấy, tiền tệ là sản phẩm tất yếu đuối của nền kinh tế tài chính hàng hóa. Điều đó có nghĩa rằng: tiền tệ phát sinh, trở nên tân tiến và mãi sau cùng với việc phát sinh, phát triển và tổn trên của phân phối và trao đổi hàng hóa. Bởi vậy ở chỗ nào còn cung cấp và trao đổi hàng hóa ở đó còn tồn tại tiền tệ và lúc nào không còn tiếp tế và trao đổi sản phẩm & hàng hóa thì thời điểm đó sẽ không thể tiền tệ nữa.

Tiền tệ xuất hiện trong nền tài chính hàng hóa, đã minh chứng nó là thành phầm tự phân phát của nền tài chính thị trường. Quá trình này thể hiện ở chỗ “cùng với sự chuyển hóa phổ biến của sản phẩm lao đụng thành sản phẩm hóa, thì hàng hóa cũng chuyển hóa thành tiền tệ”.

Vàng đổi thay tiền tệ. Bởi vì sao rubi lại biến đổi tiền tệ? Vì bản thân kim loại này vốn sẽ là sản phẩm hóa. Bởi đó cũng giống như các hàng hóa khác tiền tệ tất cả hai nằm trong tỉnh: cực hiếm và quý hiếm sử dụng. Tuy nhiên tiền tệ là mặt hàng hóa quan trọng vì nó có giá trị áp dụng đặc biệt. Đó là giá bán trị áp dụng xã hội, tiền tệ là thước vị giá trị và phương tiện lưu thông cho cả thế giới mặt hàng hóa. Vị trí này cho tới bây giờ chưa có sản phẩm & hàng hóa nào sửa chữa được vàng.

Khi nhắc về vấn đề này Karl Marx đang viết: “giá trị áp dụng của mặt hàng hóa bắt đầu từ lúc nó rút thoát khỏi lưu thông, còn giá trị áp dụng của tiền tệ cùng với tư bí quyết là phương tiện đi lại lưu thông lại chính là sự lưu giữ thông của nó”

Khi chi phí tệ xuất hiện, thế giới hàng hóa được chia thành hai rất rõ rệt. Một rất là tất cả các hàng hóa thông thường có nhu cầu biểu thị giá trị của bản thân ở chi phí tệ và những hàng hóa này hoàn toàn có thể thỏa mãn được một hoặc một vài nhu cầu nào đó của con người. Còn bên kia – rất đối lập, là tiền tệ – vàng, trực tiếp bộc lộ giá trị những hàng hóa. Bởi tiền tệ có thể trao thay đổi trực tiếp được với tất cả hàng hóa trong bất kỳ điều khiếu nại nào, cho nên tiền tệ hoàn toàn có thể thỏa mãn được toàn bộ các nhu cầu của nhỏ người.

2.2. Bạn dạng chất

– chi phí tệ là hàng hóa vì tiền tệ gồm hai ở trong tính như những hàng hóa thường thì khác, chính là thuộc tính giá trị và trực thuộc tính quý giá sử dụng.

– tiền tệ là mặt hàng hóa đặc biệt quan trọng vì ko kể giá trị thực hiện riêng ra tiền tệ còn có giá trị đặc biệt, kia là có thể trao thay đổi trực tiếp với tất cả hàng hóa trong ngẫu nhiên điều khiếu nại nào, trong bất kỳ không gian và thời hạn nào, cho nên vì vậy tiền tệ có thể thỏa mãn được mọi yêu cầu của bé người.

Bản chất của chi phí chỉ được gọi một cách khá đầy đủ thông qua các tác dụng của tiền tệ.