Giáo trình lịch sử nhà nước và điều khoản thế giới – công ty xuất bạn dạng Công an nhân dân (năm 2012).

*
Hình minh họa.

Bạn đang xem: Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới pdf

Giáo trình lịch sử dân tộc nhà nước và quy định thế giới

MỤC LỤC: Giáo trình lịch sử hào hùng nhà nước và pháp luật thế giới

MỤC LỤCTRANG
Phần thiết bị nhấtSỰ tung RÃ CỦA CÔNG XÃ NGUYÊN THỦY QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT7
I. Tổ chức của Công thôn nguyên thủy7
II. Tổ chức công làng mạc nguyên thủy chảy rã cùng sự ra đời nhà nước. Đặc điểm con đường hình thành nhà nước ở phương Đông9
III. Sự ra đời của pháp luật17
Phần lắp thêm haiNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KÌ CỔ ĐẠI21
Chương I NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI21
A. Bên nước Ai Cập cổ kính 21
I. Quy trình hình thành đơn vị nước21
II. Tổ chức máy bộ nhà nước23
B. đơn vị nước và lao lý Lưỡng Hà cổ đại27
I. Quá trình hình thành đơn vị nước ở Lưỡng Hà27
II. Giang sơn cổ Babilon và tổ chức máy bộ nhà nước29
III. Quy định – Bộ cách thức Hammurabi 32
C. đơn vị nước và điều khoản Ấn Độ cổ đại48
I. đơn vị nước48
II. Pháp luật – Bộ cơ chế Manu56
D. Bên nước và điều khoản Trung Quốc cổ đại60
I. Nhà nước 60
II.

Xem thêm: Các Điểm Gửi Xe Phố Đi Bộ Hà Nội : Lịch Mở, Ăn Gì Chơi Gì? “Loạn” Giá Trông Giữ Xe Quanh Phố Đi Bộ Hồ Gươm

Pháp luật
71
Chương II NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG TÂY CÔ ĐẠI79
A. Hi Lạp cổ truyền 79
I. đều nhà nước buổi tối cổ. Tổng quan chung lịch sử vẻ vang các nhà nước của những giang sơn – thành bang sau đó80
II. đơn vị nước cùng hòa quý tộc công ty nô Xpác84
III. Nhà nước cùng hòa dân công ty chủ nô Aten89
B. La Mã cổ đại99
I. đơn vị nước99
II. Giải pháp La Mã108
Phần thiết bị baNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KÌ TRUNG ĐẠI119
Chương IIINHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN PHƯƠNG ĐÔNG119
…..
Chương VIINHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA353
A. đơn vị nước và lao lý Xô viết353
I. Cách social chủ nghĩa mon Mười. Bên nước và pháp luật Xô viết nghỉ ngơi Nga (1917-1922)353
II. Bên nước và luật pháp Liên bang cộng hoà xóm hội công ty nghĩa Xô viết (Liên Xô)374
B. đơn vị nước và quy định các nước cùng hoà dân người sở hữu dân và cùng hoà Cu Ba391
I. Các nhà nước làng hội nhà nghĩa Đông Âu (1945 – 1990)396
II. Các nhà nước xã hội công ty nghĩa Châu Á412
III. Bao hàm chung về luật pháp của các nhà nước dân chủ nhân dân423
IV. Công ty nước và điều khoản Cộng hòa Cu Ba427

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình lịch sử hào hùng nhà nước và lao lý thế giới: mua ngay