ghi nhớ em những nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn nhức đã nhiều rồi Một lời thêm càng bi thiết thêm Còn hứa gì? Biết bao lần em sẽ hứa hứa hẹn cho các rồi lại quên Anh đọc tin ai bây giờ Ngày còn đây tín đồ còn đây cuộc sống thường ngày nào hóng Này em hỡi con phố em đi đó tuyến đường em từ đó Sẽ đưa em thanh lịch đâu Mưa mặt chồng, tất cả làm em khóc, bao gồm làm em nhớ phần đông khi mình mặn nồng. Này em hỡi tuyến đường em đi đó, tuyến đường em từ đó Đúng xuất xắc sao em? cách nhau rồi Thiên đường thôi lỡ mang lại thần tiên chấp cánh Xót đau fan tình đắm đuối Suốt tuyến đường ai dìu lối Hãy yêu không ít người dân em tôi Xin nhờ cất hộ em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu thương Lần cuối cùng

Bạn đang xem: Lệ quyên bài không tên cuối cùng


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Giải Rubik Tam Giác 3X3, Hướng Dẫn Cách Giải Rubik Tam Giác ( Pyraminx)

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.