*

*

Luyện đề trung học phổ thông Quốc gia 2019 môn Lịch Sử cùng thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
*
Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài:66

học tập phí: 500.000 300.000 VNĐ

Đăng ký


1. Được chia sẻ, “bật mí” cấu trúc, ma trận đề thi THPT quốc gia 2019 môn lịch sử(bám gần kề theo đề thi minh họa của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo); Thầy Hưởng đã phân tích cho những em biết rõ tỉ lệ, cấu tạo của từng phần loài kiến thức lịch sử dân tộc có vào đề thi minh họa như vậy nào.
Luyện đề trung học phổ thông Quốc gia 2019 môn Lịch Sử cùng thầy Nguyễn Mạnh Hưởng 66
1.

Bạn đang xem: Học lịch sử với thầy hưởng - thi là đỗ

Video chữa trị đề thi demo THPT đất nước 2019 môn lịch sử vẻ vang thầy Nguyễn bạo gan Hưởng - Đề 01 2.Đề thi test THPT giang sơn 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn khỏe mạnh Hưởng - Đề 02 3.Video chữa đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn bạo gan Hưởng - Đề 02 4.Đề thi thử THPT đất nước 2019 môn lịch sử hào hùng thầy Nguyễn táo bạo Hưởng - Đề 01 5.Đề thi test THPT giang sơn 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn táo tợn Hưởng - Đề 04 6.Đề thi demo THPT đất nước 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn mạnh khỏe Hưởng - Đề 05 7.Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn khỏe mạnh Hưởng - đề 06 8.Đề thi demo THPT đất nước 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn mạnh dạn Hưởng - đề 07 9.Đề thi test THPT giang sơn 2019 môn lịch sử hào hùng thầy Nguyễn mạnh bạo Hưởng - đề 08 10.

Xem thêm: Thành Tích, Lịch Sử Đối Đầu Giữa Bỉ Và Bồ Đào Nha Lịch Sử Đối Đầu

Đề thi test THPT quốc gia 2019 môn lịch sử vẻ vang thầy Nguyễn khỏe mạnh Hưởng - đề 09 11.Đề thi demo THPT giang sơn 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn mạnh Hưởng - đề 10 12.Đề thi demo THPT đất nước 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn mạnh dạn Hưởng - đề 11 13.Đề thi test THPT giang sơn 2019 môn lịch sử hào hùng thầy Nguyễn khỏe mạnh Hưởng - đề 12 14.Đề thi thử THPT tổ quốc 2019 môn lịch sử hào hùng thầy Nguyễn bạo dạn Hưởng - đề 13 15.Đề thi test THPT quốc gia 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn táo bạo Hưởng - đề 14 16.Đề thi demo THPT nước nhà 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn dũng mạnh Hưởng - đề 15 17.Đề thi thử THPT giang sơn 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn táo bạo Hưởng - đề 16 18.Đề thi thử THPT nước nhà 2019 môn lịch sử vẻ vang thầy Nguyễn dạn dĩ Hưởng - đề 17 19.Đề thi demo THPT tổ quốc 2019 môn lịch sử thầy Nguyễn bạo gan Hưởng - đề 18 20.Đề thi thử THPT non sông 2019 môn lịch sử dân tộc thầy Nguyễn khỏe khoắn Hưởng - đề 19

*


Liên hệ sibetech.vn

*


sibetech.vn