Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong thực trạng lịch sử nào? Diễn biến, tác dụng và ý nghĩa sâu sắc của nó?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


1. Hoàn cảnh lịch sử:

- trong những năm 1957 - 1959:

+ Mĩ - Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh lịch sử của phong trào đồng khởi

+ tăng cường khủng bố, đàn áp.

+ Ra dung nhan lệnh “đặt cộng sản ra bên ngoài vòng pháp luật”, thực hiện đạo luật 10/59 (5-1959) lê thiết bị chém mọi miền Nam, thịt hại những người dân vô tội.

- tháng 01-1959, hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định:

+ phương pháp mạng miền Nam không tồn tại con đường nào khác là sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tiến công đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm.

+ Phương phía cơ phiên bản là khởi nghĩa giành thiết yếu quyền về phần mình nhân dân bằng con phố đấu tranh thiết yếu trị là chủ yếu, kết phù hợp với đấu tranh vũ trang.

2. Diễn biến:

- ban sơ phong trào nổ ra riêng biệt ở Vĩnh Thạnh, chưng Ái (2-1959), Trà Bồng (8-1959),… sau lan ra khắp miền nam bộ thành cao trào bí quyết mạng, vượt trội là cuộc “Đồng khởi” sinh sống Bến Tre.

Xem thêm: Top 19 Con Dấu Tiếng Trung Là Gì ? Con Dâu Tiếng Trung Là Gì

- Quần bọn chúng giải tán chính quyền địch, lập Ủy ban dân chúng tự quản, lập lực lượng vũ trang, tịch thâu ruộng khu đất của địa chủ, cường hào phân chia cho nông dân nghèo.

- phong trào lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một trong những nơi ở Trung Trung bộ.

3. Kết quả:

- cuối năm 1960, ta thống trị được những thôn, xã sinh sống Nam Bộ, Tây Nguyên cùng cả Trung Trung Bộ.

4. Ý nghĩa:

- phong trào “Đồng khởi” đang giáng một đòn nặng nại vào chính sách thực dân new của Mĩ, có tác dụng lung lay tận gốc cơ quan ban ngành tay không đúng Ngô Đình Diệm.

- Đánh vết bước cách tân và phát triển nhảy vọt của phương pháp mạng miền Nam, đưa từ cầm cố giữ gìn lực lượng sang nỗ lực tiến công.