- trong khoảng 20 năm đô hộ nước ta, đơn vị Minh đã khiến cho sự khủng hoảng của xã hội ngày dần thêm sâu sắc.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn

- Đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, điêu đứng.

- chính sách thống trị của phòng Minh không thể tàn phá được lòng tin đấu tranh giải phóng dân tộc của quần chúng. # ta.

- cùng với lòng yêu thương nước với niềm tự hào dân tộc ta đã nạm vũ khí đứng lên đấu tranh


Cách hoàn thành chiến tranh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm lại bài học lịch sử gì với những cuộc binh đao chống ngoại xâm


Hoàn thành bảng hệ thống tiếp sau đây về khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427)

Thời gianTrận tấn công tiêu biểuKết quả


Đọc đoạn trích sau đây và cho biết em liên tưởng đến việc kiện lịch sử dân tộc nào? chia sẻ những đọc biết của mình về một vài nhân vật lịch sử liên quan đến sự kiến nhưng em biết.

Xem thêm: Tiền Đề Dẫn Đến Sự Ra Đời Nhà Nước Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nước Ta Là Gì?

"Ta đây:

Núi Lam sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù khủng há nhóm trời chung

Căm giặc nước thề không thuộc sống"

(Theo:Nguyễn Trãi, Bình ngô đại cáo)


a. Đọc thông tin và quan sát lược đồ, hãy trình bày diễn biến trận giỏi Động-Chúc Động trên lược đồ

b. Đọc thông tin và quan gần kề lược đồ, hãy trình bày cốt truyện trận bỏ ra Lăng-Xương Giang trên lược đồ


Đọc thông tin hãy:

- Trình bày hiệu quả cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

- Nêu những lý do dẫn đến thành công của cuộc khởi Nghĩa Lam Sơn. Theo em vì sao nào là đặc biệt nhất? tại sao?


Đọc tin tức trong bảng phối kết hợp quan sát lược vật dụng hãy:

- cho thấy vì sao Nguyễn Chích lời khuyên kế hoạch đưa quân vào Nghệ An

- trình bày những thành công đầu tiên của nghĩa binh Lam đánh trên lược đồ


Đọc đoạn thơ sau đâu và nêu ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

"Xã tắc Từ phía trên vững bền,

Giang đánh từ đây đổi mới.

...

Ngàn năm vệt nhục nhã sạch sẽ làu

Muôn thuở nền thái bình vững chắc.

...

Bốn phương đại dương cả thanh bình

Ban chiếu duy tân mọi chốn"


Đọc thông tin, phối kết hợp quan tiếp giáp hình, hãy:

- lý giải vì sao tính năng khắp nơi đi tìm kiếm về Lam Sơn quy tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Lê Lợi

- Nêu tình hình hoạt động vui chơi của nghĩa quân Lam Sơn một trong những năm 1418-1423. Trong toàn cảnh đó, Lê Lợi đưa ra quyết định tạm hòa cùng với quân Minh nhằm mục đích mục đích gì?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam