Hình thức kế toán tài chính là một hệ thống các các loại sổ kế toán, có tính năng ghi chép, kết cấu ngôn từ khác nhau, được link với nhau trong một trình từ hạch toán trên các đại lý của bệnh từ gốc.


Các hiệ tượng kế toán

Tùy theo một số loại hình, bài bản và điều kiện kế toán, từng doanh nghiệp rất có thể áp dụng một bề ngoài kế toán phù hợp. Trên thực tiễn có 4 bề ngoài kế toán sau:

Hình thức Nhật ký kết chungHình thức Nhật ký – Sổ CáiHình thức Nhật ký – chứng từ

Các tiêu thức để rành mạch các vẻ ngoài kế toán này là: số lượng sổ sách kế toán cần dùng, nhiều loại sổ sử dụng, bề ngoài kết cấu những chỉ tiêu dòng, cột sổ, trình tự hạch toán bên trên sổ ở đối kháng vị

Hình thức Nhật cam kết – Sổ Cái

Đây là vẻ ngoài kế toán trực tiếp, kế toán dễ dàng bởi đặc thù về con số sổ, loại sổ, kết cấu sổ cũng giống như đặc trưng về trình từ hạch toán.

Số lượng và loại sổ: Một quyển sổ Nhật ký sổ dòng và số lượng sổ, thẻ chi tiết cho một số đối tượng người sử dụng cần thiết

*
03 trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, được khấu trừ hoàn thuếNguồn vốn là gì và biện pháp phân các loại nguồn vốn
*
Phương pháp đối ứng tài khoản
*
Hạch toán chi tiết thuế xuất nhập khẩu
*
Nguyên tắc tính giá
*
Kế toán quá trình cung cấp
*
Hình thức Nhật ký chung
*
Tác dụng và hạn chế của Bảng phẳng phiu kế toán
*
Phân nhiều loại tài sản thắt chặt và cố định của doanh nghiệp