Hiện tại phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là nhì dạng đặc biệt quan trọng của đụng từ trong giờ đồng hồ Anh, đây cũng là phần ngữ phápgây nhầm lẫn cho người học. Bài viết ngày lúc này sẽ tổng hợp phần lớn kiến thứccơ bản giúp các bạn đangluyện thi toeiccó thể hiểu cùng làm xuất sắc hơn dạng bài bác tâp về hai đụng từ này.

Bạn đang xem: Hiện tại phân từ cách dùng

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH cho NGƯỜI MẤT GỐC!

*

1. Khái niệm

-Hiện trên phân từchính là đụng từ thêm đuôi "V-ing".Hiện trên phân từcòn được điện thoại tư vấn là danh rượu cồn từ, được thành lập bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau đụng từ.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it khổng lồ be better.

-Quákhứ phân từlà cồn từ thêm đuôi ”-ed” (đối với những động từ gồm quy tắc và các động từ nằm ở cột sản phẩm 3 trong bảng liệt kê những động trường đoản cú bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Giải pháp sử dụng

2.1. Bây giờ phân từ

-Hiện trên phân từdùng trong số thì tiếp diễn mô tả hành động đang xẩy ra tại một thời điểm nhất định như thì hiện tại tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại tại kết thúc tiếp diễn, vượt khứ xong tiếp diễn với tương lai chấm dứt tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã thao tác trong doanh nghiệp này được 2 năm.)

-Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò giống hệt như một danh từ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Chơi soccer là sở trường của anh ấy.)

-Dùng có tác dụng tân ngữ của rượu cồn từ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không thích bị hỏi quá nhiều thắc mắc về cuộc sống đời thường riêng bốn của tôi.)

-Dùng có tác dụng tân ngữ của các giới từ.

Ví dụ:I’mlookingforward to hearing from you.

(Tôi khôn cùng nóng lòng đợi tin bạn.)

-Dùng như ngã ngữ của nhà ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sở thích của tớ là chơi trò giải trí trên sản phẩm tính.)

-Dùng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người thiếu nữ đang đi dạo là chị em tôi.)

-Dùng vào mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best quality.

(Cô ấy là nhân viêngiỏinhất.)

*

2.2. Quá khứ phân từ

-Quá khứ phân từdùng trong các thì xong như bây giờ hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi đô thị for 2 years.

(Tôi đã không đến hà nội được 2 năm)

- cần sử dụng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sống trong một ngôi làng biệt lập.)

- dùng trong câu bị động.

Ví dụ: The boy istaughthow lớn play theguitar.

(Cậu bé nhỏ được dạy cách chơi ghi ta.)

- cần sử dụng trong mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi đã đọc tè thuyết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập

*

Dạng 1.Chọn lời giải đúng

1. I like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

3. I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Xem thêm: Trọng Tài Bắt Trận Việt Nam Qatar, Trọng Tài Qatar Bắt Chính Trận Việt Nam

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to lớn the United States was denied.

7. They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to play for a U.S. Team.

9. (Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going khổng lồ be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng cách nối 2 mệnh đề sử dụng V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much khổng lồ him.

=> I didn’t talk much to lớn the _________________________

2.A xe taxi was taking us to the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the kết thúc of this street. The path leeds to lớn the river.

At the kết thúc of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken lớn the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. Amazing

2. Terrifying

3. Fascinating

4. Embarrassed

5. Hindered

6. Disappointed

7. Fishing

8. Excited

9. Getting

10. Made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next to lớn me on the plane.

2.The taxe taking us khổng lồ the airport.

3. At the kết thúc of the street there’s a path leading lớn the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

8.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Chúc các bạn học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY