*

1. Go straight là gì ?

Go straight tức là đi thẳng. Trong khi Go straight còn là 1 trong những thành Ngữ nó có nghĩa là hoàn lương ( sống hiền lành sau khi làm việc xấu giỏi phạm tội)

2. Đi thẳng trong tiếng anh là gì?


- khổng lồ go straight on

- bí quyết phát âm: / tuː ɡəʊ streɪt ɒn/

- loại từ: cụm từ

- Định nghĩa:

- to go straight on: Đi thẳng, từ bỏ được dùng làm chỉ con đường với phương hướng thẳng ở phía trước.

Bạn đang xem: Go straight ahead là gì

+ I love how easy this town street is, you just need lớn go straight on và don"t need khổng lồ turn at anywhere then you can go lớn the place you want.

Tôi yêu con phố thị trấn này tiện lợi như thế nào, bạn chỉ cần đi thẳng và không nên rẽ ở bất kể nơi như thế nào là bạn cũng có thể đến nơi các bạn muốn.

3. Biệt lập sự không giống nhau giữa GO STRAIGHT, GO STRAIGHT AHEAD và GO STRAIGHT ON:

Với go straight on thì mình có khá nhiều cách dùng khác hoàn toàn khác như:

- Go straight ahead: có nghĩa là tiếp tục đi thẳng.

+ She keeps going straight ahead and does not listen khổng lồ other people"s direction.

Cô ấy cứ thường xuyên đi về phía trước với không nghe lời hướng dẫn của tín đồ khác. 

- giữa Go straight cùng Go straight ahead gồm sự biệt lập nhẹ, chúng ta cần yêu cầu lưu ý cẩn trọng khi dùng để chỉ hướng cho tất cả những người khác.

 + You need lớn go straight on the street for about more than 500 meter, turn left at the T- junction & then turn right. Then, you will be at the store.

bạn cần đi thẳng trên đường khoảng rộng 500 mét, rẽ trái trên ngã bố rồi rẽ phải. Sau đó, các bạn sẽ có phương diện tại cửa ngõ hàng.

- Đối cùng với câu này, “go straight on” tiếp tục đi thẳng

+Just need to lớn go straight ahead, you will be there soon.

Xem thêm: Hãng Xe Ch Séc Skoda Là Hãng Xe Nước Nào, Lịch Sử Của Thương Hiệu Ô Tô Skoda

chỉ cần bạn tiến trực tiếp về phía trước, bạn sẽ tới kia ngay thôi.

- Đối cùng với câu này, “go straight ahead’ là đi thẳng mà không tồn tại rẽ bất kì đường làm sao khác.

 + Go straight on this street

 + They go straight on this street và look for the new store which has just opened for a few days.

Họ đi thẳng trên con đường này và tìm kiếm siêu thị mới mở vài ba ngày.

+ Go straight down this street : đi thẳng liền mạch xuống phố 

+ Go straight up this street : đi thẳng liền mạch lên đường

+ Go straight along this street : đi thẳng liền mạch theo con phố 

- chúng ta không thực hiện “ Go straight ahead this street” vào câu. Mặc dù nhiên chúng ta có thể đặt từ “ ahead” sau tự “straight” trong bất kỳ cụm tự nào phía trên và nó trọn vẹn đúng. 

- Go straight: ngoài câu hỏi đi trực tiếp thì có thể được cần sử dụng như một nhiều từ lóng dùng làm chỉ một người không tuân hành những qui định lệ tốt nhất định. Nên bọn họ cần phải cẩn thận khi sử dụng nếu không thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm.

- Go straight: là nhiều từ được dùng để làm đi thẳng, trường đoản cú này để chỉ hành vi đi trực tiếp mà không tồn tại rẽ sang phía khác.

+ He goes straight on the street because he knows where it is. He is definitely a local.

Anh ấy đi thẳng liền mạch trên đường chính vì anh ấy biết rằng nơi đó ở đâu. ANh ấy chắc chắn là là bạn dân vị trí này.