Để diễn đạt một thói quen, bạn cũng có thể sử dụng: used to, be used to với get used to. Vậy làm vậy nào để phân biệt được và sử dụng 3 cấu trúc này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong bài viết này, cô Hoa sẽ lý giải cho chúng ta TẤT TẦN TẬT bí quyết phân biệt và sử dụng 3 kết cấu trên chuẩn chỉnh xác độc nhất vô nhị nhé!

Để mô tả một thói quen, chúng ta cũng có thể sử dụng: cấu trúc used to, be used to với get used to. Vậy làm cố nào để minh bạch được và sử dụng 3 cấu trúc này đúng mục đích nói nhỉ? Trong nội dung bài viết này, cô Hoa sẽ trả lời cho chúng ta TẤT TẦN TẬT biện pháp phân biệt và thực hiện 3 cấu trúc trên chuẩn chỉnh xác tuyệt nhất nhé!

Đầu tiên, cô Hoa sẽ cùng các em học biện pháp dùng của từng kết cấu riêng lẻ để nắm vững cách sử dụng trước nhé:

1/ cấu tạo Be used to 

- Cấu trúc: Subject + cồn từ thiết yếu + used khổng lồ + Object.

Bạn đang xem: Get used to cách dùng

 

Chủ ngữ (S)

Động từ chủ yếu (be)

not

used to

object 

+

I

am

 

used to

horses.

-

He

is

not

used to

children.

We

are

n"t

used to

big cities.

?

Are

you

 

used to

her temper?


Nếu Object liên quan đến một hễ từ bọn họ sử dụng dạng: Be used to lớn + Ving hoặc cụm danh từ 

- phương pháp dùng:

Diễn tả 2 việc nào đấy bạn đã làm rất những lần hoặc đang có kinh nghiệm tay nghề với vấn đề đó rồi, vì vậy nó không hề lạ lẫm, mới mẻ và lạ mắt hay khó khăn gì với bạn nữa

- Ví dụ: 

She is used to lớn swimming every day : Cô ấy vẫn quen với câu hỏi đi bơi lội mỗi ngày.

Nghĩa ngược lại của be used lớn là be NOT used to: không quen với, chưa quen với

They"ve always lived in hot countries so they aren"t used to the cold weather here: Họ luôn luôn sống ở các vùng nhiệt đới nên họ không quen với nhiệt độ lạnh sinh hoạt đây.

2. Cấu trúc Used to

- Cấu trúc: Used to lớn + Verb

- cách dùng:

Chỉ một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. (Chỉ được thực hiện trong vượt khứ đơn).

Used to chỉ rất có thể đề cập mang đến một thời hạn đã qua.

- Ví dụ: 

When Jame was young, he used lớn play tennis once a day: lúc Jame còn trẻ, anh ấy thường tennis một lần mỗi ngày

I used lớn drink a lot: Trước đây, tôi thường uống rượu hết sức nhiều.

Lưu ý:

"Used to" không được sử dụng trong một câu với cụm từ cho biết thêm mức độ tiếp tục xảy ra hoặc mất bao lâu.

Ví dụ:

I lived in London for 8 years - không thực hiện I used to lớn live in London for 8 years. 

Tôi sống sinh hoạt London được 8 năm

*

3/ kết cấu Get used to

- Cấu trúc: lớn get used to lớn + V-ing/ noun

- phương pháp dùng:

Sử dụng khi chúng ta đã dần dần quen cùng với một việc nào đó. Chỉ cả 1 quy trình để trở nên thân quen với câu hỏi gì đó.

- Ví dụ: 

She got used khổng lồ American food: Tôi đã dần dần quen với đồ ăn Mỹ

I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to lớn it: Lần trước tiên chuyển cho đây, tôi đã không hiểu nhiều được tiếng nói ở vùng này dẫu vậy giờ tôi đã gấp rút quen dần dần với nó

We have always lived in the country but now I"m beginning khổng lồ get used to lớn living in the city: cửa hàng chúng tôi luôn sống sống miền quê nhưng bây giờ tôi bắt đầu dần thân quen với việc sống ngơi nghỉ thành phố.

 

 

4. Bài tập về cấu trúc used to, be used to với get used to

For each sentence, choose a variety of "used to", "be used to" or "get used to". Use the verb in the brackets lớn make the sentence. Don"t use any contractions.

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vị things round here.

Xem thêm: Xem Phim Vú Em Tập Sự, Vu Em Tap Su, Xem Phim Việt Nam Hay 2018

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person.

Đáp án

Question 1: get used khổng lồ driving.

Question 2: used lớn go.

Question 3: am still not used to.

Question 4: used to lớn live.

Question 5: am used lớn finishing.

Question 6: never get used to.

Question 7: used to lớn smoke.

Question 8: never used to lớn go.

Question 9: am used to driving.

Question 10: got used to lớn living.

Cô Hoa mong rằng sau khi học cùng làm bài xích tập về phong thái sử dụng của cấu trúc used to, be used to cùng get used to sẽ giúp các bạn học tập tiếng Anh giỏi hơn nhiều!

Nếu bạn có nhu cầu học tiếng Anh trực tuyến cùng Cô Hoa các bạn hãy BẤM VÀO ĐÂY để đăng ký nhé!