chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh về thi cử có tương đối nhiều từ vựng liên quan, bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên để cải thiện vốn từ bỏ vựng của chính mình nhé. Ai đang xem: đề thi giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến bạn không ít mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi phải ko nào. Nhưng đó cũng là công ty đề thân thuộc mà bạn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ chủ thể này chúng ta có thể học được rất nhiều từ bắt đầu tiếng Anh đó. Cùng mày mò từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề thi tuyển nhé.

Bạn vẫn xem: Đề bài xích tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Đề bài bác tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh tương quan đến chủ đề thi cử, học tập

1. Tự vựng tiếng Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French test tomorrow. (Tôi đề xuất ôn bài xích cho bài xích kiểm tra giờ Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (cách hotline thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kiến thức và kỹ năng cho kì chất vấn vào tuần tới.)

- cram = (cách hotline thông tục) nhồi nhét loài kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi giờ đồng hồ Tây Ban Nha vào lắp thêm Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học thuộc lòng


Xem thêm: Cảnh Giác Khi Cấy Mi Sinh Học Là Gì Và Những Điều Chị Em Cần Biết

*

Bạn mong nói "đạt tác dụng cao vào thi cử" bởi tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh trong những khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm phương pháp để gian lận trong số kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going khổng lồ get a good mark in the entrance examination. (Tôi đang đạt tác dụng tốt vào kì thi tuyển sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi không tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan lại thật sự vất vả tuy thế anh ấy đang đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ vừa đủ đậu

Ex: I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm để đậu thôi. Bài bác thi thật sự khó khăn quá.)

3. Những từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- test taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, tín đồ thi

- examiner /ig´zæminə/: bạn chấm thi

*

Chủ đề thi cử trong giờ đồng hồ Anh có nhiều từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp một số loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

- bởi your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm trang bị án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: cần cù bù thông minh

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh trên trang sibetech.vn để bổ sung thêm vốn từ vựng của bản thân mình nhé.