QPTĐ-Vladimir Lenin sinh vào ngày 22 tháng 4 năm 1870 trong một gia đình nhà giáo hiện đại ở tỉnh giấc Simbirsk (Nga). Anh trai ông bị đơn vị nước đế chế Nga treo cổ vày mưu gần kề Sa hoàng siêng chế.

Bạn đang xem: Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trước đó trong lịch sử

*

Lãnh tụ V.I. Lê-nin.

Xem thêm: Đầu Chuyển Dây Sạc Laptop Hp 3 Chân Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Từ bé, V.I. Lê-nin đang tỏ rõ bốn chất thông minh, có tinh thần ham phát âm biết. Download tấm bằng đh với thành tích học tập xuất sắc, V.I. Lê-nin trả toàn có thể tìm một quá trình ổn định để lập nghiệp tuy nhiên, từ rất sớm, V.I. Lê-nin sẽ theo gương bạn anh trai, tự bỏ toàn bộ để lao vào vào con phố đầy chông gai-đấu tranh mang lại quần bọn chúng nhân dân vào một xã hội Nga đầy rẫy áp bức bất công. Trước tiên, với năng lực tư duy thiên bẩm, ý thức cầu thị với khát khao tôn tạo thế giới, V.I. Lê-nin vẫn đào sâu cùng nâng đạo giáo Marx-vũ khí ý thức của kẻ thống trị công nhân lên một khoảng cao mới trên cả cha phương diện triết học, tài chính chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Là nhà vận động thực tiễn xuất sắc, V.I. Lê-nin đôi khi sở hữu hầu hết phẩm chất rất đáng quý của một nhà khoa học thực thụ. Khi phân tích về công ty nghĩa tư bản ở Nga, ông đã cẩn thận tỉ mỉ các số liệu rõ ràng và đọc hàng ngàn sách báo, khảo cứu kỹ càng đời sống người công nhân và nông dân. Cũng giống như Marx và Engels, ông đang dày công nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật tự nhiên. Không mọi vậy, ông còn khuyến cáo một hòa hợp giữa những nhà khoa học thoải mái và tự nhiên và các nhà triết học mác xít. Năm 1900, lúc xuất phiên bản số thứ nhất của báo Tia lửa, tờ báo vày V.I. Lê-nin sáng sủa lập, Lê-nin đã chứng minh sự cung cấp bách bắt buộc thống nhất tất cả các lực lượng thức tỉnh của ách thống trị vô sản Nga, thành lập và hoạt động một thiết yếu đảng lấy công ty nghĩa Marx làm căn cơ mới hoàn toàn có thể đưa cuộc chiến đấu của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao động đến thắng lợi. Cùng với rất nhiều nhà dân công ty xã hội Nga, V.I.Lê-nin đang đầu tư, tích cực chuẩn bị cả về bốn tưởng, trình bày lẫn tổ chức cho sự ra đời của Đảng người công nhân Dân chủ-Xã hội Nga, tiền thân của Đảng Bôn-sê-vích (Đảng cộng sản Nga) vào năm 1903. Trong cương lĩnh của mình, Đảng đã xác định nhiệm vụ hầu hết của Đảng là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, triển khai chuyên chính vô sản. Vận dụng sáng chế chủ nghĩa Marx vào trong thực tế nước Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, Cách social chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đã thành công trọn vẹn. 

Về thực tiễn, sau sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, thành công của Cách social chủ nghĩa tháng Mười Nga 1917 đã tạo nên chủ nghĩa làng mạc hội từ lý luận trở nên hiện thực. Không giống với những cuộc bí quyết mạng trước đó, Cách social chủ nghĩa mon Mười sống Nga không chũm thế vẻ ngoài bóc lột này bằng vẻ ngoài bóc lột khác cơ mà cuộc bí quyết mạng này đã tùy chỉnh thiết lập nền chuyên thiết yếu vô sản thủ tiêu mọi bề ngoài bóc lột, do vậy đã tạo nên một sự thay đổi căn bạn dạng trong định kỳ sử, mở ra một thời đại new cho nhân loại, thời đại quá đáng từ nhà nghĩa tư bạn dạng lên chủ nghĩa làng hội bên trên phạm vi toàn thế giới. Là lãnh tụ của kẻ thống trị công nhân, dân chúng lao hễ và các dân tộc bị áp bức bên trên toàn nuốm giới, V.I. Lê-nin không chỉ suy nghĩ vận mệnh của nước Nga, nhưng còn luôn quan tâm sâu sắc đến vận mệnh của những dân tộc ở trong địa. Bởi sự vận dụng trí tuệ sáng tạo những nguyên lý của công ty nghĩa Marx và tổng kết ghê nghiệm trong thực tiễn của cách mạng Nga, V.I. Lê-nin đã khẳng định đúng đắn, khoa học quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa trong thời kỳ đế quốc công ty nghĩa, giữa yếu tố dân tộc bản địa và yếu ớt tố thế giới trong cuộc chiến tranh phương pháp mạng của kẻ thống trị vô sản; đồng thời, gạch ra những vấn đề có tính qui định của kẻ thống trị vô sản vào cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc. 

Đối với Việt Nam, văn bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cưng cửng về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa” của V.I. Lê-nin đã tạo thành bước ngoặt căn phiên bản về hóa học trong sự phát triển nhận thức, bốn tưởng với lập trường chủ yếu trị của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trong quy trình tìm đường cứu nước. Phía đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, hoàn thành cuộc khủng hoảng lâu dài, sâu sắc về con đường lối của cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định, từ lần trước tiên Chủ tịch hồ nước Chí Minh gặp “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa” của V.I. Lê-nin, đến nay, lý luận của Lê-nin nói riêng, của chủ nghĩa Marx-Lênin nói chung luôn đồng hành, triết lý để dân tộc vn đạt được những chiến thắng vĩ đại trong phương pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách social chủ nghĩa, trong sự nghiệp thay đổi mới, chế tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Tuy chỉ sống gần đầy 54 năm nhưng lại V.I. Lê-nin đã để lại cả một pho toàn tập khổng lồ gồm 54 cuốn sách dày tập hợp những tác phẩm nghiên cứu, lời kêu gọi, văn bạn dạng chỉ đạo và bài phát biểu của mình, thể hiện tài năng liên tưởng và khái quát hóa khôn cùng việt của ông trong bài toán nhìn nhận các hiện tượng từ bỏ nhiên, xã hội cùng cuộc đấu tranh của các tầng lớp dân chúng bị áp bức. Hoàn toàn có thể nói, trong cuộc đời vận động cách mạng, V.I. Lê-nin đã góp sức cho nhân loại nhiều thành tựu đẩy đà cả về lý luận với thực tiễn.