Thông hay khi kể đến trì chú đại bi hay những thần chú khác thì họ nghĩ ngay đến Mật Tông. Tuy nhiên, hiện giờ hầu hết các kinh sách của các chùa Bắc Tông, tốt nhất là miếu tu theo Pháp môn Tịnh Độ, sau phần Tán Lư Hương, Đảnh Lễ đều có thêm bài bác Chú Đại Bi kèm theo. Chư Tổ ngày xưa, phần đông bậc đã triệu chứng đắc nhìn thấy và xác nhận được sự mầu nhiệm thiết yếu nghĩ bàn của đại bi thần chú, yêu cầu đã đem vào trong gớm sách nhằm Phật tử đọc với trì tụng hằng ngày ,vì ngoài các công năn tiêu diệt ác thú, bảo hộ hành giả tu tập còn làm cho hành mang giải trừ tật bệnh, lớn lên Đại Bi tâm……


Nội dung Ẩn
bắt đầu chú đại bi
Lời chú đại bi tiếng Việt
phiên bản chú đại bi trong nghi tiết tụng niệm phổ thông
84 câu chú đại bi chia theo từng câu mang đến dễ học
Thầy mê thích Trí thoát tụng chú đại bi 7 biến gồm chữ
Chú đại bi giờ Phạn (Sanskrit)
Những tiện ích khi hiểu trì tụng chú đại bi
Hành mang tụng thần chú đại bi được 15 điều lành
Hành trả tụng chú đại bi không trở nên 15 thứ hoạnh tử

Nguồn nơi bắt đầu chú đại bi

Đại Bi thần chú được trích ra trường đoản cú trong khiếp Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, toàn văn chú đại bi bao gồm 415 chữ, 84 câu. Thần chú đại bi này bởi Quán cố Âm nhân tình Tát đọc trước một cuộc tập họp của những Phật, ý trung nhân tát, các Thần cùng Vương. Mong mỏi trì chú này thì nên phát người thương đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn bình đẳng với tất cả loài và phải trì tụng liên tục. Đại bi chú là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô hổ thẹn đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Hành trả trì, đọc, tụng đại bi thần chú thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về cực Lạc.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt 7 bien

*
Bản chú đại bi tiếng Việt trong nghi tiết tụng niệm phổ thông

Lời chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Bản chú đại bi trong nghi thức tụng niệm phổ thông

Bài chú đại bi này là lời tởm chú đại bi chuẩn được dịch từ bỏ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong những các kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ biến tại vn và hải ngoại. Cùng cũng chính là bản chú đại bi trong đoạn phim do thầy Trí bay tụng ở video bên dưới.

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật người thương Tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi trọng điểm đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô sơn rô, ý trung nhân đề dạ, tình nhân đề dạ, người yêu đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần lúc trì biến chuyển cuối cùng)

84 câu chú đại bi chia theo từng câu mang đến dễ học

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật người tình Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi chổ chính giữa đà la ni

Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam mô A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước bát Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha ca lô Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra phân phát DuệSố Đát mãng cầu Đát TỏaNam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam tế bào Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà GiàMa phân phát Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha người yêu Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô phạt Xà da ĐếMa Ha vạc Xà domain authority ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá xác định giá RaMạ Mạ phân phát Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất mãng cầu Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa vạc SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị tất RịTô Rô tô RôBồ Đề Dạ nhân tình Đề DạBồ Đà Dạ nhân tình Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị dung nhan Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha tất Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra mãng cầu RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A vớ Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A vớ Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết vớ Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi chiến thắng Yết Ra DạTa Bà HaNam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam tế bào A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn tất Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 mang đến 84 lúc quý vị trì vươn lên là cuối cùng)

Thầy say đắm Trí thoát tụng chú đại bi 7 biến có chữ


Quý vị cũng rất có thể tải về file mp3 để nghe trên điện thoại cảm ứng thông minh hoặc lắp thêm niệm Phật mang đến thuận tiện: chu-dại-bi.mp3

Chú đại bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

*
Bản chú đại bi tiếng Phạn Sanskrit

Đây là bản chú đại bi giờ Phạn nguyên gốc bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học phương pháp tụng bài xích chú đại bi tiếng Phạn này, khách hàng hoan hỷ xem video clip hướng dẫn: khuyên bảo học Chú Đại Bi giờ Phạn từng câu rất dễ học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Bán Hàng Vào Khu Chế Xuất Hóa Đơn Vào Khu Chế Xuất Hóa Đơn Cho Khu Chế Xuất

Những lợi ích khi gọi trì tụng chú đại bi

Theo tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nạm Âm người thương Tát Quảng Đại như ý Vô mắc cỡ Đại Bi tâm Đà La Ni, vày ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này có 84 câu, fan trì tụng thần chú đại bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 trang bị hoạnh tử bức hại.

*
Lợi ích lúc tụng chú đại bi được 15 điều lành và không bị 15 sản phẩm công nghệ hoạnh tử

Hành giả tụng thần chú đại bi được 15 điều lành

Sinh ra hay được gặp mặt vua hiềnThường sinh vào nước an ổnThường gặp gỡ vận mayThường gặp mặt được chúng ta tốtSáu căn đầy đủTâm đạo thuần thụcKhông phạm giới cấmBà con hòa bình thương yêuCủa cải thức ăn thường được sung túcThường được fan khác cung kính, giúp đỡCó của báu không biến thành cướp đoạtCầu gì đều được toại ýLong, Thiên, thiện thần thường xuyên theo hộ vệĐược chạm chán Phật nghe phápNghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm nám sâu.

Hành trả tụng chú đại bi không xẩy ra 15 đồ vật hoạnh tử

Chết bởi vì đói khát khốn khổChết bởi bị gông cùm, kìm hãm đánh đậpChết do oan gia báo thùChết vày chiến trậnChết vì bị mãnh thú hổ, lang sói làm hạiChết bởi rắn độc, trườn cạpChết trôi, chết cháyChết vị bị dung dịch độcChết vì chưng trùng độc có tác dụng hạiChết vì cuồng loạn mất tríChết vì vấp ngã từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳmChết vì bạn ác trù ếmChết vị tà thần, hung quỷ làm hạiChết vì bệnh nặng bức báchChết bởi vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán cố gắng Âm tình nhân Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền óc tội chướng đông đảo được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Đại Bi thần chú được những tông phái Phật giáo trì niệm rất thông dụng và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học tập dịch không giống nhau về thương hiệu kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch Đại Bi thần chú của ngài ý trung nhân Đề giữ Chi tất cả 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Kim cương cứng Trí có 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất không có 82 câu…


*

Nguyện cho toàn bộ hành giả phát trung khu đọc trì tụng đại bi thần chú được Chư Phật, bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh dịch tiêu trừ và càng ngày càng tinh tấn trên tuyến phố tu hành. Nam mô Đại Bi Quán ráng Âm người tình Tát.