sibetech.vn chia sẻ mọi máy về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật giành cho máy tính với các tin hay độc nhất và hồ hết thông tin kỹ năng và kiến thức hỏi đáp.

Bạn đang xem: Cháu gái tiếng anh là gì


Từ vựng giờ Anh: chiếc họ, gia đình

– Từ vựng tiếng Anh: Thời tiết

*

1. Ancestor /ˈænsəstər/: tổ tiên

2. Family /’fæməli/: gia đình, gia quyến, họ

3. Grandparent /ˈgrænpeərənt/: ông bà– grandfather /´græn¸fa:ðə/: ông (nội, ngoại)– grandmother /’græn,mʌðə/: bà (nội, ngoại)– great-aunt /greit ænt/: bà thím, bà bác (chị hoặc em của ông nội)– great-grandfather /´greit´grænfa:ðə/: ông cố, vậy ông– great-grandmother /´greit´grænmʌðə/: bà cố, cố kỉnh bà– great-grandparent /´greit´grænperrənt/: ông bà cố– great-uncle /greit ˈʌŋkl/: ông chú, ông chưng (anh hoặc em của ông nội)

4. Bố, mẹ, cô, dì, chú, bác– parent /’peərənt/: tía mẹ– father /ˈfɑːðər/: bố, cha– father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: bố chồng, tía vợ– mother /ˈmʌðər/: mẹ– mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: bà mẹ chồng, mẹ vợ– uncle /ˈʌŋkl/: chú, chưng trai, cậu, dượng– aunt /ænt/-/ɑːnt/: bác gái, cô, dì, thím, mợ– godfather /´gɔd¸fa:ðə/: thân phụ đỡ đầu– step father /step ˈfɑːðər/: ba dượng– step mother /stepˈmʌðər/: chị em kế– great-: dùng để làm lùi về 1 cố gắng hệ.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Thanh Taskbar Win 7 Đơn Giản, Cách Thay Đổi Vị Trí Thanh Taskbar Trên Windows

Great-grandfather: ông cố– step-: kế, ghẻ. Stepfather, stepmother, stepchild, v.v. 5. Anh, chị, em– brother /ˈbrʌðər/: anh/em trai ruột– brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: anh/em rể, anh/em vợ– cousin /ˈkʌzən/: anh, em họ (con của của bác, chú, cô)– sister /ˈsɪstər/: chị/em gái ruột– sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: chị/em dâu, chị/em vợ

6. Bé cháu: – daughter /ˈdɔːtər/: bé gái– first cousins once removed: cháu trai/gái (gọi bởi bác, chú, cô, dì – tức là con của anh/chị họ)– granddaughter /ˈgrændɔːtər/: cháu gái– grandson /ˈgrænsʌn/: cháu trai– nephew /ˈnefjuː/: cháu trai (con của anh chị em em)– niece /niːs/: con cháu gái (con của anh chị em)– son /sʌn/: con trai

7. Trường đoản cú khác:– adopted child /ə’dɔptid tʃaild/: con nuôi– half-sister /hɑːfˈsɪstər/: chị/em gái (cùng cha/mẹ không giống mẹ/cha)– half-brother /hɑːfˈbrʌðər/: anh/em trai (cùng cha/mẹ không giống mẹ/cha)– half-: vào mối liên quan cùng phụ thân khác mẹ (hoặc ngược lại).– foster-: nuôi. Foster-mother bà bầu nuôi, foster-son bé nuôi– fosterling /´fɔstəliη/: con nuôi– orphan /´ɔ:fən/: trẻ mồ côi– folks /fouks/: họ hàng thân thuộc– kinsman /´kinzmən/: bạn bà nhỏ (nam)– kinswoman /´kinz¸wumən/: tín đồ bà nhỏ (nữ)– brotherhood /´brʌðəhud/: tình anh em– breadwinner /ˈbredˌwɪnə(r)/: trụ cột (người tất cả thu nhập chính) vào gia đình– family structure /’fæmili ‘strʌktʃə/: kết cấu gia đình– extended family /ɪkˈsten•dɪd ˈfæm•ə•li/: gia đình gồm có không ít thế hệ– nuclear family /ˈnu•kli•ər ˈfæm•ə•li/: gia đình hạt nhân (gồm có cha mẹ và bé cái)