1. Cảm ứng siêu âm là gì?

Siêu Âmlà thuật ngữ nói về một dạng âm thanh có tần số cao hơn nữa nhiều đối với tầng số nhưng mà tai người rất có thể nghe được bởi vì tai người hoàn toàn có thể nghe được ngưỡng 20000 Hz. Tần số thấp rộng tần số cơ mà tai người nghe được thường được call là hạ âm, thường thì hạ âm rơi vào mức 20Hz.

Các sóng cực kỳ âm rất có thể lan truyền trong vô số môi trường không giống nhau như: ko khí, hóa học lỏng, hóa học rắn… Trong thuộc một môi trường xung quanh lan truyền hệt nhau thì tần số cao hơn thì bước sóng sẽ ngắn lại hơn bước sóng của âm thanh. Chính vì bước sóng ngắn đó,độ phân giải sóng khôn xiết âm tiếp xúc đồ vật thể đủ nhằm đạt độ đúng đắn cao cho tới vài milimet.

Do đó, siêu âm được sử dụng rộng thoải mái trong y học hoặc đo khoảng cách các các loại chất lỏng, có tác dụng sạch bởi sóng vô cùng âm, trang bị hàn hết sức âm, chèn vật liệu bằng sóng vô cùng âm…


Bài viết liên quan