Excel mang lại sibetech.vn 365 Excel mang lại sibetech.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng những giá trị trong một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà các bạn xác định. Ví dụ: giả sử trong một cột chứa các số, bạn chỉ hy vọng tính tổng đa số giá trị lớn hơn 5. Bạn cũng có thể sử dụng bí quyết sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, bạn cũng có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng những giá trị khớp ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: cách làm =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi C2:C5, trong các số ấy các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumifs trong excel tính tổng nhiều điều


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về hiệu quả không đúng đắn khi các bạn dùng nó nhằm khớp những chuỗi dài hơn nữa 255 ký tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng xuất xắc tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định hình Excel tiêu chuẩn (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ký tự đại diện rất có thể được bao hàm - dấu chấm hỏi (?) để khớp với ngẫu nhiên ký tự đối chọi nào, dấu sao (*) để khớp với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn có nhu cầu tìm một lốt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy gõ dấu xẻ (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được bộc lộ là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range bắt buộc bao gồm cùng form size và làm ra với dải ô. Nếu như không, hiệu suất rất có thể bị ảnh hưởng và cách làm sẽ tính tổng một phạm vi ô bước đầu với ô đầu tiên trong sum_range nhưng gồm cùng form size với phạm vi. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dìm F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu như cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Giá trị bất tỉnh sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản to hơn $160.000.

Xem thêm: Tên Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì, Cách Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhận F2 và kế tiếp nhấn Enter. Nếu như cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn thể thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn cục thực phẩm trong nhóm "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn cục thực phẩm tất cả tên ngừng là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phẩm không bên trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

*

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối đáp ứng nhu cầu nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khi thực hiện nay phép toán bình phương bên trên mỗi quý giá đó