Chào những em, bây giờ chúng ta đã cùng gặp lại nhau vào một chăm đề không giống của giờ Anh cũng vô cùng thông dụng và căn bản, đó chính là Điều cầu và trả định If only! ai ai cũng từng ước ý muốn trong đời đúng không, vậy giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua từng phần giúp thấy làm cố gắng nào để ra đời một câu điều mong hoặc giả định bằng tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng wish và if only


Wish (ước gì, mong) cùng If only (ước gì, giá chỉ mà) thường được dùng để diễn đạt ước ao ước (If only bạo dạn và cụ thể hơn wish). Sau wish với if only là một mệnh đề chỉ sự mong mỏi hoặc một điều không tồn tại thật. Sau wish và if only bao gồm 3 các loại mệnh đề danh từ bỏ (noun clause) được dùng để chỉ sự ước ao ở tương lai, bây giờ hoặc quá khứ.Mong ước ao điều gì đó xảy ra hoặc ao ước ai làm cho điều gì đó

Subject + wish(es) + Subject + would(not) + verb (infinitive)


Chủ ngữ của wish tất yêu cùng nhà ngữ cùng với would, vày đó chúng ta không thể sử dụng I wish I would nhưng chúng ta có thể dùng I wish I could…

Ex: I wish I could attend your wedding next week.


I wish I would…: được sử dụng khi nói về hành động và sự thay đổi, would được dùng khi nói đến một tình trạng.

Ex: I wish something exciting would happen. -> Cho hành vi ở tương lai


Diễn tả mong muốn về một điều không có thật hoặc không thể triển khai được ở hiện tại.

Subject + wish(es) + Subject + verb (past simple)


Would không được dùng để diễn đạt mong mong về hiện nay tại, nhưng chúng ta cũng có thể dùng could.

Ex: I feel so helpless. I wish I could speak the language.Diễn đạt ước muốn về một điều đã xảy ra trong thừa khứ hoặc mô tả sự hối tiếc về một điều gì đó đã ko xảy ra.

Subject + wish(es) + subject + verb (past perfect)


Chúng ta có thể dùng could have + past participle để mô tả mong ước về thừa khứ.

Ex: I wish I could have been at the wedding, but I had to lớn stay at New York.


Mệnh đề tất cả If only rất có thể đứng một mình hoặc trong câu điều kiện.

Ex: If only I weren’t/wasn’t so fat, I would be able lớn wear this dress.

Xem thêm: Tư Thế Cho Bé Ăn Dặm Đúng Cách Từ A Đến Z, Bí Quyết Để Bé Ăn Ngoan, Đủ Chất


Trên đó là những kỹ năng và kiến thức cần thiết bao hàm cấu trúc, biện pháp sử dụng cũng giống như các lưu ý về chuyên mục lý thuyết điều cầu Wish cùng câu đưa định If only trong giờ Anh. Những em hãy cùng áp dụng vào bài tập ở tiếp sau đây và bình chọn với đáp án xem mình đã làm rõ cách sử dụng và vận dụng chính xác chưa nhé. Chúc các em học tập tốt!Our classroom doesn’t have any window. I wish our classroom … windows.

The sun isn’t shining. I wish the sun … right now.

I didn’t go shopping. I wish I … shopping.

I can’t swim. I wish I … so I would feel safe in the boat.

I don’t know how to lớn dance. I wish I …. How khổng lồ dance.

I live in the country. I wish I … in a big city.

You didn’t tell them about it. I wish you… them about it.

It’s cold today. I’m not wearing a coat. I wish I … a coat.

I don’t have enough money khổng lồ buy that book. I wish I … enough money.

It’s raining và I want it to lớn stop. I wish it … raining.


Đáp án:


1.had 2.was shining 3.had gone 4.could swim 5.knew 6.lived 7.had told 8.was/were wearing 9.had 10.would stop


Các khóa học tại Ha Phong IELTS:


➤ Khóa IELTS căn nguyên Level 1: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Preparation level 2: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Ready cấp độ 3: TẠI ĐÂY


➤ Khóa IELTS Advance cấp độ 4: TẠI ĐÂY


➤ Lớp IELTS Online trường đoản cú mất gốc đến 6.5 - 8.0 IELTS: TẠI ĐÂY


Kiểm tra trình độ miễn phí: http://bit.ly/testtrinhdoielts