Mệnh đề quan hệ là 1 chủ điểm quan lại trọng, cần nắm vững trong họctiếng anh. Bài bây giờ sibetech.vn Reviewsẽ chia sẻ tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách dùng where và which

Bạn đang xem: khi nào dùng where và which vào mệnh đề quan tiền hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ tuyệt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng làm giải thích hợp rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh trường đoản cú đó.Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn có một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ gia dụng vật, hễ vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê áp dụng được)

I don’t like the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ

1. WHO

- cai quản từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm cho túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay gắng cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* những trường hợp hay sử dụng “that”:

- lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm cả người và vật

- lúc đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* các trường thích hợp không sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải cho danh tự chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….


*

II. Các trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anhchỉ lý do, thường vậy cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: sửa chữa từ chỉ khu vực chốn, thường gắng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Tạo Hứng Thú Cho Học Sinh Qua Việc Tổ Chức Trò Chơi Trong Dạy Học Lịch Sử

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường nắm cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ bỏ không xác minh và không cần sử dụng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một thứ hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải tất cả trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ xác định và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta để ý các điểm sau:

- khi danh từ nhưng nó té nghĩa là một trong những danh từ bỏ riêng

- khi danh từ nhưng mà nó té nghĩa là một trong tính từ download (my, his, her, their)

- lúc danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số chú ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan liêu hệ có giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ khẳng định , bạn có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.

5. Những cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.Mệnh đề quan hệ nam nữ chứa những đại từ quan lại hệ cai quản từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* nếu như mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* trường hợp mệnh đề quan hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút thành các động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành các động từ nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ dục tình có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman,whois very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ cùng to be trước một ngữ giới từ (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ: