Chắc hẳn chúng ta khi học tiếng anh đã từng có lần thắc mắc bao giờ chúng ta dùng this/that và khi nào chúng ta sử dụng these/those phải không nào ?. Bài viết hôm nay công ty chúng tôi sẽ trình diễn các dùng của những đại từ chỉ định this/that/these/those và những để ý khi sử dụng chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng this và that


INTRODUCTION(Giới thiệu)

5 phút nhuần nhuyễn 4 đại từ chỉ định và hướng dẫn this-that-these-those

Definition (Định nghĩa) this/that/these/those

This, that, these cùng those là những từ chỉ định trong giờ Anh. Bọn họ dùng bọn chúng để chỉ ra fan và đồ vật được nói tới và cho những người nghe tư tưởng về khoảng cách gần giỏi xa so với người nói.

This cùng that sử dụng cho danh tự số ít và danh từ không đếm được.Thesethose dùng cho danh từ số số nhiều.

Meaning (Ý nghĩa):

– This = singular, near: này, loại này, phía trên (gần)– That = singular, far: đó, chiếc đó, điều này (xa)– These = plural, near: số nhiều của THIS (gần)– Those = plural, far: số nhiều của THAT (xa)

*
Đại từ hướng đẫn this/that/these/those

USAGE(Cách dùng)

1.Pointing khổng lồ people / things (dùng nhằm chỉ ngƣời / vật)- This và these: dùng để chỉ fan hoặc trang bị ở gần tín đồ nói hoặc viết.

This đi với đụng từ số ít, vấp ngã nghĩa cho 1 ngƣời hoặc một vật.– These đi với hễ từ số nhiều, xẻ nghĩa cho những ngƣời hoặc vật.Ex:– This book belongs to lớn him.– These are my brothers.That với those: dùng làm chỉ bạn hoặc thứ ở xa người nói hoặc viết.– That đi với danh tự số ít.– Those đi với danh từ bỏ số nhiều.Ex:That woman is a professor.– Those are computers.

2. Time phrase (cụm từ bỏ chỉ thời gian):

This / these có thể sử dụng để nói tới thời gian cách đây không lâu và that / those chỉ thời hạn ở xa.Ex:Do you remember that spring we all went khổng lồ Florida?Those were the days.

– Để ngụ điều nào đó đang xảy ra hoặc đang được đề cập tới, bọn chúng tathường dùng that.Ex:What was that noise? ~ I didn‘t hear anything.Tiếng ồn sẽ là gì vậy? ~ Mình tất cả nghe thấy gì đâu.

– Để ngụ điều gì đấy sắp sửa xảy ra hoặc điều họ sắp nói,chúng ta sử dụng this.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this/that, please?Xin chào? Laura nghe đây. đến hỏi ai vậy ạ?

– trường đoản cú this thường xuyên được dùng để mô tả thời gian và ngày trongtương lai hoặc thời gian / ngày tại lúc này như: morning,afternoon, evening, week, month, year.Ex:Eric is in Germany all this week.Eric sẽ ở Đức cả tuần này.

This morning / afternoon, this spring / summer / autumn đề cập cho quá khứ (nếu bạn nói vẫn nói vào cuối ngày / vào thời điểm cuối mùa).Ex:Johan seemed very happy this afternoon.Chiều nay, Johan đ khôn xiết hạnh phúc.

3. Referring to people (đề cập mang lại người)

– This dùng để làm giới thiệu một người nào đó, còn that được dùng đểxác định một ai đó.

Xem thêm: Thanh Niên Nghiêm Túc Là Gì ? Kỹ Năng Sống Có Trách Nhiệm Dân Mạng Rộ Trào Lưu

Ex:Jaky, this is my friend Shaly.Jaky, đây là bạn tôi – tên là Shaly.

Is that your brother over there?Anh trai của cậu đằng kia cần không?

– Trong bài toán nghe và vấn đáp điện thoại chúng ta dùng:+ this để ra mắt mình là ai.+ this hoặc that để hỏi tín đồ bên kia đầu dây.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this / that, please?Xin chào? Laura nghe đây. đến hỏi ai vậy ạ?

4. Chia sẽ đọc biết hay thông tin mới

– bọn họ thường sử dụng that vắt cho the để chia sẻ kiến thức, nói một mẩu truyện nào kia hoặc phân tích và lý giải vấn đề cho tất cả những người nghe.– bọn họ dùng this cố gắng cho a / an nhằm chỉ điều gì đó đặc trưng hoặc trong năm hiện tại, giới thiệu nhân vật new hoặc chi tiết mới vào câu chuyện cho những người nghe.Ex:You know that old siêu thị on the corner? Well, they‟re going to turn it into a restaurant.This guy knocked on the door và asked if I wanted new windows.

Bài tập sử dụng các đại từ hướng dẫn và chỉ định this/that/these/those

1. Điền vào nơi trống thực hiện this/that/these/those để ngừng các câu mặt dưới

1. Can you bring me ____magazine, I want lớn read it before I go to lớn bed.2. My mother likes____ vase, the one over there. She said she bought it at the bazaar.3. ____batteries in my hand are the most powerful.4. I never liked____ silk flowers, the ones they sell on the bridge.5. ____are my children’s toys, I am surprised they are in that basket.6. Here, take____ pill and you will feel better by the morning.7. It’s very delicious! In fact,____ is the best spaghetti I have had in my life.8. Take the wheel, I am going to take a look at____ noise in the back.9. ____shoes are so old, I didn’t even know they were there.10. I don’t feel comfortable at ____place, I think I will go home.

Đáp án:

1. That2. That3. These4. Those5. Those6. This7. This8. That9. Those10. This

2. Biến đổi từ dạng số không nhiều sang số những hoặc số nhiều sang số không nhiều như trong các ví dụ bên dưới đây.

a. This exercise is easy.These exercises are easy.

b. Those socks are Sara’s.That sock is Sara’s.

c. These flowers are on the floor.That flower is on the floor.

___________________________

1. Is this bed comfortable?

2. Is that Eleni’s English book?

3. These are not my toys.

4. These boxes are Ana’s.

5. Is that jacket Roy’s?

6. Are these dictionaries Andre’s?

7. Those are mine.

8. This building is very old.

9. This is a good exercise.

10. These are the old dresses.

Đáp án

1. Are these beds comfortable2. Are those Eleni’s English books3. This is not my toy4. This box is Ana’s5. Are those jackets Roy’s6. Is this dictionary Andre’s7. That is mine8. Those buildings are very old9. These are good exercises10. This is the old dress