Thì tương lai đơn trong giờ đồng hồ anh (Simple future tense) được dùng khi không tồn tại kế hoạch tuyệt quyết định làm những gì nào trước khi họ nói. Họ ra ra quyết định tự phạt tại thời gian nói. Thường thực hiện thì tương lai solo với động từ "to think "trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng thì tương lai


*

Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về thì sau này đơn, trong bài học ngữ pháp này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ chi tiết toàn bộ kiến thức thì tương lai đối kháng bao gồm: công thức, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập rèn luyện

Bây giờ họ sẽ vào bài học thì sau này đơn luôn luôn nhé!

I. KIẾN THỨC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN CẦN NHỚ

1. Câu khẳng định

 

Động từ bỏ tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will + be + N/Adj

S + will + V(nguyên thể)

Lưu ý

will = ‘ll

Ví dụ

- She‘ll be fine. (Cô ấy vẫn ổn thôi.)

- You will be mine soon (Anh sẽ sớm trực thuộc về em thôi.)

- I will always love you. (Em sẽ luôn luôn yêu anh.)

- No worries, I will take care of the children for you. (Đừng lo, em sẽ chăm sóc bọn trẻ góp chị.)

   

2. Câu đậy định

 

Động tự tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will not + be + N/Adj

S + will not + V(nguyên thể)

Lưu ý

will not = won’t

Ví dụ

– She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. (Cô ấy sẽ không vui trường hợp cô ấy không vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)

– We won’t be friends anymore. (Chúng ta sẽ không liên tiếp làm chúng ta nữa.)

– I won’t bring champagne to the party tonight. (Tớ sẽ không mang rượu Sâm-panh đến bữa tiệc tối nay đâu.)

– I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ không còn nói với cô ấy sự thật.)

3. Câu nghi vấn

 

Động từ bỏ tobe

Động trường đoản cú thường

Cấu trúc

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

No, S + won’t

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

No, S + won’t.

Ví dụ

- Q: Will you be trang chủ tomorrow morning? (Sáng mai anh có trong nhà không?)

Yes, I A: No, I won’t (Không, anh sẽ không tồn tại ở nhà)

- Q: Will he be the last person to lớn leave the classroom? (Cậu ấy đã là người ở đầu cuối rời khỏi phòng học đúng không?)

A: Yes, he will (Có, cậu ấy sẽ ở lại)

- Q: Will you come back? (Anh có quay trở lại không?)

A: Yes, I will (Có, anh sẽ quay lại)

- Q: Will he go khổng lồ the post office lớn take the parcel for you? (Cậu ta sẽ đến bưu năng lượng điện để nhận bưu kiện mang lại em chứ?)

A: No, he won’t (Không, cậu ấy đã không)

> Tổng hợp: những thì trong tiếng anh

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Trạng từ bỏ chỉ thời gian

– in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Động trường đoản cú chỉ kỹ năng sẽ xảy ra

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps: gồm lẽ

– probably: gồm lẽ

– Promise: hứa

III. CHỨC NĂNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

 

Ví dụ

Phân tích

 

Ví dụ 1:

– I miss my mom. I (drop)………by her house on the way khổng lồ work tomorrow. (Tôi nhớ bà mẹ quá. Tôi vẫn rẽ qua bên mẹ trên tuyến đường đi làm)

A. Drop B. Dropped C. Will drop

Có từ bộc lộ chỉ thời gian trong tương lai

Là ra quyết định được vạc ra tại thời khắc nói, không hẳn 1 dự tính từ trước: Nhớ bà mẹ => nên đưa ra quyết định sẽ đến thăm mẹ vào ngày mai

à Động từ phân tách ở thì sau này đơn

à Chọn giải đáp C

Chức năng 1

Thì tương lai đơn miêu tả một quyết định tại thời điểm nói

 

Ví dụ 2:

–………you (open) ………the door for me please? (Bạn rất có thể vui lòng xuất hiện dùm mình được không?)

A. Do………open

B. Did………open

C. Will ………open

Đề nghị ai kia l àm gì

à sử dụng thì tương lai đơn

à Chọn giải đáp C

Chức năng 2

Thì tương lai đơn dùng để mang ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

 

Ví dụ 3:

– I promise I (take) ……… you khổng lồ the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa hẹn là bà mẹ sẽ đưa nhỏ đến khu dã ngoại công viên nước đùa nếu bà bầu rảnh)

A. Will take

B. Take

C. Not use

Lời hẹn là sẽ tạo cho ai đó điều gì à Động từ phân chia ở thì tương lai đơn

à Chọn giải đáp A

Chức năng 3

Thì sau này đơn được cần sử dụng cho lời hứa hẹn

 

IV. BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Viết những câu sau ngơi nghỉ thì sau này thể bao phủ định với nghi vấn

(I / answer / the question)

➤ ____________________________________

(she / read / the book)

➤ ____________________________________

(they / drink / beer)

➤ ____________________________________

(we / send / the postcard)

➤ ____________________________________

(Vanessa / catch / the ball)

➤ ____________________________________

(James / open / the door) ?

➤ ____________________________________

(we / listen / khổng lồ the radio)

➤ ____________________________________

(they / eat / fish)

➤ ____________________________________

(you / give / me / the apple) ?

➤ ____________________________________

(the computer / crash)

➤ ____________________________________

Bài tập 2: dùng từ nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Bài tập 3: cho dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

They (do) ……………… it for you tomorrow.My father (call) ……………… you in 5 minutes.We believe that she (recover) ………………from her illness soon.I promise I (return) ……………… school on time.If it rains, he (stay) ……………… at home.

Lời giải

Bài tập 1: Viết những câu sau nghỉ ngơi thì tương lai thể tủ định và nghi vấn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

I won’t answer the question.

Xem thêm: Nghề Nội Trợ Tiếng Anh Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Nội Trợ

 

2

She won’t read the book.

Động trường đoản cú của Book còn có nghĩa là Đặt chỗ trước, mua vé trước

3

Will they drink beer?

Drunk (adj): Say rượu

4

We won’t send the postcard.

 

5

Vanessa won’t catch the ball.

Ball /bɔ:l/ (n): bên cạnh nghĩa là quả bóng còn có nghĩa là buổi khiêu vũ

6

Will James xuất hiện the door?

 

7

We won’t listen to lớn the radio.

 

8

They won’t eat fish.

Drink lượt thích a fish (thành ngữ): chỉ 1 tín đồ uống không ít rượu

VD: I worry about Nancy; she drinks lượt thích a fish. (Tôi lo mang lại Nancy; cô ấy uống quá nhiều rượu)

9

Will you give me the apple?

The táo bị cắn dở of one’s eye (thành ngữ): Đặc biệt yêu qúy, đặc trưng yêu thương đối với ai đó

VD: The youngest was the táo bị cắn dở of his father"s eye. (Đứa nhỏ út là đứa mà cha nó thân thương nhất)

10

The computer won’t crash.

 

Bài tập 2: sử dụng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

→ She hopes that Mary will come to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight.

Từ biểu thị chỉ thời hạn tonight

 

2

→ I will finish my report in two days.

Từ biểu thị chỉ thời gian in 2 days

Report rất có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)

3

→ If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Câu điều kiện loại 1

Hard rất có thể vừa là Trạng tự (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard lớn Learn)

4

→ You look tired, so I will bring you something lớn eat.

Là đưa ra quyết định được vạc ra tại thời điểm nói, không phải 1 ý định từ trước

 

5

→ Will you please give me a lift khổng lồ the station?

Lời đề nghị => thực hiện thì sau này đơn

- Lift (n): đi nhờ vào xe

- Lift = Elavator (n): Thang máy

- Escalator (n): thang cuốn

Bài tập 3: cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp ngôn từ

1

will do

Từ biểu lộ chỉ thời hạn tomorrow

 

2

will call

Từ bộc lộ chỉ thời hạn in five minutes

Các phrasal verbs thông dụng của call:

- call by: Ghé thăm ai vào khoảng thời gian ngắn lúc tiện đường đến 1 vị trí khác

VD: I thought it my might be nice to hotline by Aunt Betty’s house on our way to lớn Bristol. (Em suy nghĩ đây đang là ý hay nếu như mình đến thăm bên dì Betty trên đường đến Bristol)

- điện thoại tư vấn for: Công khai yêu mong 1 việc nào đấy phải được hoàn thành

VD: The protesters were calling for the resignation of the president. (Những bạn biểu tình công khai minh bạch yêu cầu tổng thống từ chức)

- hotline after: Đặt tên cho con theo tên của người khác, đặc biệt là người trong cùng gia đình

VD: We have called him Benjamin after his father. (Chúng tôi để tên mang lại thằng nhỏ bé là Benjamin như là tên cha nó)

3

will recover

Từ biểu lộ chỉ cách nhìn believe

 

4

will return

Từ tín hiệu lời hứa hẹn hẹn promise

Phân Biệt On time cùng In time:

- On time = đúng giờ, xẩy ra đúng thời gian như đã có dự tính

- In time (for something/ to do something) = vừa kịp giờ, vừa đúng vào khi (làm gì đó)

5

will stay

Câu đk loại 1

 

2. Bài tập thực hành

Bài tập 1. Gửi từ thắc mắc nghi vấn sang câu hỏi có từ nhằm hỏi:

Ví dụ:

Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi có từ nhằm hỏi

1. Will I go?

 
2. Will you come early? 
3. Will it be cold? 
4. Will she dance? 
5. Will he arrive soon? 
6. Will we cook? 
7. Will they leave? 

Bài tập 2. Chọn lời giải đúng

In two days, I ………………….. My results.will know B. Would know C. Will be knowing‘There is the doorbell.’ ‘I ………………..’would go B. Am going C. Will goYou …………………… the decision that you made today.will be regretting B. Will regret C. Would regretWe ………………….. What happened lớn her.would never know B. Will never know C. Will never be knowingThe whole nation ……………….. Proud of you.Is B. Will be C. Would beThat …………………. Our gift to the school.will be B. Would be C. Will have beenKind words ………………….. Others joy.will give B. Would give C. Will be givingThis piece of wisdom ………………. You ten dollars.will cost B. Would cost C. Will be costingYou …………………… my position.will never understand B. Would never understand

C. Never understand

Someday I ........................ A novel.will be writing B. Will write C. Would writeI ……………………. This.will not permit B. Would not permit C. Will not be permittingHe ……………………… the test.cannot pass B. Will not pass C. Will not be passing

Bài tập 3: xong xuôi các câu sau

A: “There"s someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) và help you.”

If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.I _________________________ (be) there at four o"clock, I promise.A: “I’m cold.”

B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she _________________________ (come).”

The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.They _________________________ (be) at home at 10 o"clock.I"m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o"clock.A: “Go và tidy your room.”

B: “I _________________________ (not / do) it!”

If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.A: “I"m driving lớn the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

He _________________________ (not / buy) the car, if he can"t afford it.I"ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).According to lớn the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

____________________ (they / come) tomorrow?When ____________________ (you / get) back?If you lose your job, what ____________________ (you / do)?In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (she / get) the job, vị you think?____________________ (David / be) at trang chủ this evening? What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (he / get) here?

> Thì tương lai tiếp tục (Future Continuous)

Trên đây là toàn thể kiến thức về thì tương lai đơn giản (Simple future tense), mong muốn rằng sẽ giúp ích cho những em củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giỏi nhất, tạo bước đệm chinh phục điểm TOEIC cao như mong muốn nhé!