Excel đến sibetech.vn 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 coi thêm...Ít hơn

Bạn bao gồm thể dùng công thức đơn giản và dễ dàng để tính tổng những số trong một phạm vi (một nhóm những ô), nhưng mà hàm SUM dễ cần sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Lấy một ví dụ =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách dùng sum trong excel

*

Đây là cách làm dùng nhì dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong những dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Bạn nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo nên công thức:

Nhập =SUM vào trong 1 ô, tiếp theo là lốt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là một đối số (một mẩu tài liệu mà công thức yêu cầu để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 với kéo mang đến ô A6)

Gõ lốt phẩy (,) để phân cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối sản phẩm hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn những ô).

Gõ vệt đóng ngoặc ), rồi nhận Enter

Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, toàn bộ đều được phân cách bởi vết phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như bạn cần tính tổng cột hoặc hàng của các số gần kề nhau, dùng bản lĩnh Tự Tính tổng nhằm tính tổng những số.

Xem thêm: Top 5 Máy Giặt Beko Có Tốt Không ? Có Nên Mua Không? Máy Giặt Beko Sử Dụng Có Tốt Không


Bạn thử xem

Nếu bạn có nhu cầu thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đây là một vài ba dữ liệu rất có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như nạm nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Bởi vì giá trị không thuộc dạng số vào tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.