Like cùng As trong giờ Anh hay khó riêng biệt bởi cả nhì từ này dề được áp dụng để đối chiếu các hành động hoặc một trường hợp nào đó. Có bạn nào gặp khó khăn khi đề xuất lựa chọn sử dụng lượt thích và As(nghĩa là như/giống như)trong câu xuất xắc không?

Do vậy trong bài viết này Vietop sẽ giúp đỡ bạn phân biệt biện pháp dùng lượt thích và As đúng vào câu nhé!

*
Phân biệt cách dùng like và As trong tiếng Anh

A. Giải pháp dùng lượt thích trong giờ đồng hồ Anh

*

Cách dùng like trong giờ đồng hồ Anh

1. Like với vai trò liên từ

Like = similar khổng lồ / the same as: mang hàm nghĩa là “giống như” (thường diễn đạt ngoại hình xuất xắc thói quen), cùng thường sẽ đi với mọi động từ như: look, sound, feel, taste, seem …(động tự chỉ cảm giác).

Bạn đang xem: Cách dùng such as và like

Với biện pháp dùng này của like, ta có thể thêm hồ hết từ biểu đạt mức độ như: a bit, just, very, so… vào trước like.

Like được sử dụng như một giới từ vì vậy có các tính chất tương tự giới từ bỏ như theo sau vày danh đụng từ, các danh từ.

E.g:

She looks lượt thích having a sleepless night. (Cô ấy trông như kiểu xuyên đêm không ngủ).That smells very lượt thích burning. (Nghe như mùi hương cháy ấy).

2. Lượt thích với vai trò giới từ

Like sẽ tiến hành sử dụng như một liên từ bỏ để sửa chữa thay thế cho as vào trường hợp, lối hành văn thân mật, hay văn nói. Mà lại theo 1 số ít cuốn sách ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cổ điển, cách sử dụng này của lượt thích không được chấp nhận.

E.g: lượt thích you know, they have had some troubles. = As you know, they have had some troubles. (Như anh đã biết, bọn họ đang chạm mặt trục trặc).

3. Like dùng để liệt kê, nêu ví dụ

E.g: You could try a team sport lượt thích football, basketball or hockey. (Bạn hoàn toàn có thể chơi một môn thể dục thể thao đồng đội như là đá bóng, bóng rổ hoặc hockey).


B. Giải pháp dùng As trong giờ Anh

As cần sử dụng trong đối chiếu – liên từ

1. As dùng trong so sánh – liên từ

as + adjective + as VÀ as much as

Dùng để so sánh 1 trang bị vật, người, vấn đề có hay là không có đủ 1 tính chất gì đấy như một thiết bị vật, người, sự việc khác.

E.g:

She loves curry as much as I do. (Chị ấy cũng thích ăn cà-ri như tôi vậy đó).He’s not as tall as his brother. (Cậu ấy không tốt bằng anh trai).It’s not as expensive as the other hotel. (Không mắc như khách sạn kia đâu).

Sử dụng “as” tương tự như như trong “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung vào trường vừa lòng so sánh trường hợp thực với trường hợp trong tưởng tượng và thường được theo sau vì 1 mệnh đề.

E.g:

I felt as if I was floating above the ground. (Tôi cảm giác như mình đang cất cánh lơ lửng cùng bề mặt đất vậy).You talk as though we’re never going lớn see each other again. (Em rỉ tai như thể chúng mình không chạm mặt lại nhau nữa ấy).

3. Such as dùng để làm liệt kê, nêu ví dụ

E.g: You should take something soft, such as a towel, to lớn lie on. (Bạn bắt buộc lấy cái nào đó mềm mềm, như thể khăn, nhằm kê đầu).

4. As như liên từ kết nối 2 mệnh đề

As = because

Có tức là “bởi vì”, dùng để diễn tả mối quan lại hệ vì sao – kết quả, thường xuyên được dùng để đứng nghỉ ngơi đầu câu, vào các tình huống văn phòng trang trọng.

E.g: John didn’t want khổng lồ go lớn the tiệc ngọt as he felt exhausted after class. (John không muốn đi ăn tiệc vì chưng cảm thấy quá mệt nhọc sau giờ đồng hồ học).

Phân biệt với “Because”:

As = Since diễn tả các lý do, nguyên nhân đã biết, chưa hẳn nội dung cần thiết để thừa nhận mạnh. Mệnh đề As, Since ko đứng trơ thổ địa mà phải thực hiện tích vừa lòng trong câu.

Because cần sử dụng để diễn tả những tin tức mới, lý do chưa biết, đề xuất thông báo, dấn mạnh. Mệnh đề Because rất có thể đứng 1 mình, được sử dụng như cấu trúc trả lời mang đến câu hỏi bắt đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

E.g:

She called as I was getting out of the bath. (Bà ấy call lúc tôi đã bước thoát khỏi bồn tắm).As they were arriving, we were leaving. (Chúng ta vừa đi thì bọn họ đến).As =When

Có tức là “khi”, miêu tả 1 hành vi đang được diễn ra, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ tiến hành chia ngơi nghỉ thể tiếp diễn

E.g: She came as we were preparing for our dinner. (Lúc chúng tôi đang sẵn sàng bữa tối thì bà ấy đến).

As = ‘in the way that’As you know, classes restart on 15 January. (Như các em đã biết, lớp sẽ đến lớp lại vào ngày 15/1).As I said, I think this project will be a challenge. (Như tôi đang nói trước đó, tôi nghĩ dự án này sẽ khá khó khăn.

Xem thêm: Trọn Đời Bên Em 8

5. As + noun = biểu đạt chức năng, vai trò

​E.g: I’ve been working as a salesperson for 3 years. (Tôi có tác dụng nghề bán hàng được 3 năm rồi).

C. Áp dụng trong bài thi IELTS

1. IELTS Speaking

Bạn có thể áp dụng những cách diễn tả sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…like (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

Bạn có thể áp dụng những cách mô tả sau đây:

Task 1As regards to lớn (country A),…As opposed to (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening và Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được sử dụng tương đối nhiều trong các bài reading, vì vậy bạn cần chú ý.

Còn vào phần listening, like và as (trong such as) được áp dụng với tác dụng liệt kê khá nhiều. Hình như “as” có chân thành và ý nghĩa chỉ phương châm 1 người cũng khá được áp dụng tương đối nhiều, chúng ta cần chú ý.

D. Bài xích tập

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.

2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.

3. I was so tired. I slept __________ a baby.

4. Study as hard __________ you can và I’m sure you’ll pass your exams.

5. He wants lớn be a nurse __________ he loves helping people.

6. This tuy vậy sounds __________ David Bowie.

7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.

8. The music was playing __________ they walked into the church.

Bài tập 2: In some of these sentences, you need lượt thích (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this. Weather lượt thích this

2. Andy failed his driving test, as he expected. OK

3. Vị you think Caroline looks as her mother?……………

4. Tim gets on my nerves. I can’t stand people as him…………….

5. Why didn’t you vì it as I told you to do it?……………

6. Brian is a student, as most of his friends…………….

7. You never listen. Talking to you is as talking to lớn the wall…………….

8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….

9. Tom’s idea seems a good one. Let’s vị as he suggests…………….

10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………

11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….

12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Bài tập 3: Complete the sentences using like or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s like a palace.

2. My feet are really cold. They’re ………………………….

3. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………

4. Marion once had a part-time job …………………………..

5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….

6. My brother gave me this watch …………….. A long time ago.

7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………

8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1:

1.As 2. As 3. Like 4. As 5. As 6. Lượt thích 7. As 8. As

Bài tập 2:
3. Lượt thích her mother4. People lượt thích him5. OK6. Like most of his friends7. Lượt thích talking to the wall8. OK9. OK10. OK11. Like a bomb exploding12. Like a fish
Bài tập 3:
2. Lượt thích blocks of ice3. Like a beginner4. As a tourist guide5. Like a church6. As a birthday present7. Like winter8. Like a child