Đừng suy xét Zodiac II, mình để vào cho vần thôi, cùng ông ý cũng không hẳn “Boss LM360” nhé

*
. Lần này mình đã hướng dẫn chúng ta sử dụng Skinspotlights Replays.

Bạn đang xem: Cách dùng skin spotlight replay

Các bạn cũng có thể đọc nội dung bài viết bên dưới để rõ hơn nhé.

Xem thêm: Bang Tây Úc Mở Cửa Biên Giới 2021, Australia Mở Cửa Đón Du Khách Quốc Tế Từ 21/2

Skinspotlights Replays là gì? 

Nói dễ dàng nắm bắt thì nó là phần mềm bảo quản trận đấu của bạn, dưới dạng một file.

Dùng nó để gia công gì? 

Nếu chúng ta có đầy đủ khoảnh tự khắc thú vị, như các trường hợp highlights 1 cân nặng 2, cướp Baron thần thánh hay những pha trang điểm bla bla bla… thì chúng ta cũng có thể xem lại nó sau khi trận đấu kết thúc. Thú vị không?

Thế tôi sẽ làm những gì với loại file đó?

Mở nó với phần Skinspotlight trả lời (yên trung khu lát sẽ sở hữu được hướng dẫn), sau đó xem lại toàn cục trận đấu dưới dạng khán giả.

Xem dứt thì làm giải pháp nào để giữ lại khoảnh tự khắc đó?

Khoản này tôi không khuyên bảo được, dài lắm. Nhưng các bạn hãy gửi file kia về đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn lưu lại giây khắc đó, vậy nhé.