Trong ngữ pháp tiếng Anh những dạng phân tự của đụng từ luôn gây ra một số khó khăn độc nhất định cho các học viên. Để giúp các bạn nắm vững rộng về hiện trên phân từ cùng quá khứ phân từ, bài viết này sẽ bao hàm tất cả kỹ năng và kiến thức cơ bản kèm theo những ví dụ và bài bác tập tiên tiến nhất giúp chúng ta phân biệt và tránh những lỗi không nên thường khôn cùng hay gặp gỡ phải này.

Bạn đang xem: Cách dùng quá khứ phân từ


*
*
*
Quá khứ và bây giờ phân từ & Cách dùng phân biệt bài xích tập lúc này phân từ

2.3 bí quyết dùng của phân từ hoàn thành

– Phân từ xong dùng để rút ngắn mệnh đề khi hành động đó xẩy ra trước.

VD: He finished all his housework and then he played games.

→ Having finished all his housework, he played games.

– dùng để rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

VD: After he had fallen from the horse back, he was taken khổng lồ hospital và had an operation.

→ After having fallen from the horse back, he was taken khổng lồ hospital and had an operation.

– dùng để làm chỉ một hành động đã hoàn thành. Hay được sử dụng dưới dạng: Having + P2 → Có chức năng trạng ngữ rút gọn để diễn tả hành hễ đã ngừng trước một hành vi khác xẩy ra trong quá khứ.

VD: Having finished all her housework, she went to the sofa.

* khi ở thể che định Not đứng trước Having + V3.

3. đầy đủ cặp tính trường đoản cú đuôi – ing cùng – ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingTired/tiringAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingDisappointed/disappointingFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài xích tập tham khảo

4.1 bài tập chọn lời giải đúng

I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa khổng lồ the United States was denied.They used to lớn go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected lớn play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going khổng lồ be late for work.(Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.

Đáp án bài bác 1

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

4.2 bài tập xong câu bằng cách nối 2 mệnh đề sử dụng V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next to lớn me on the plane. I didn’t talk much to lớn him

=> I didn’t talk much khổng lồ the _________________________

2.A taxi was taking us khổng lồ the airport. It broke down.

Xem thêm: 2 Vạn Dặm Dưới Biển - Hai Vạn Dặm Dưới Biển

The_________________________

3.There’s a path at the over of this street. The path leeds to the river.

At the kết thúc of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken khổng lồ the hospital.

The boy_________________________

Đáp án bài bác 2

I didn’t talk much tothe man sitting next khổng lồ me on the plane.The taxe taking us khổng lồ the airport.At the end of the street there’s a path leading to the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.The company sent mea brochue containing the information I needed.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.What was the name ofthe man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken to hospital.

Các kiến thức ngữ pháp những được trình bày ở bày viết trên, để giúp đỡ bạn xong tốt bài tập và nắm vững kiến thức ngữ pháp nhiều hơn. Những bài tập về hiện trên phân từ và quá khứ phân từ đang được update thường xuyên giúp đỡ bạn đọc tất cả trao dồi khả năng bài tập từ này sẽ đạt được tác dụng bài soát sổ tốt. Luôn luôn theo dõi sibetech.vn nhằm theo dõi các bài viết nhé!