Đảo ngữ là một cấu tạo ngữ pháp đặc biệt và thịnh hành trong giờ Anh. Tùy từng từng trường hợp ví dụ mà nó có rất nhiều cách thực hiện khác nhau. Bài viết dưới đây của 4Life English Center (sibetech.vn) sẽ cung cấp cho chính mình những con kiến thức về phong thái sử dụng tương tự như các ví dụ cụ thể để bạn hiệu đúng và tự tin áp dụng kết cấu Đảo ngữ trong ngữ điệu của mình.

Bạn đang xem: Cách dùng nor đảo ngữ

*
Đảo ngữ
2. Các cấu tạo đảo ngữ tiếng Anh thường chạm mặt 2.5. Đảo ngữ trong giờ Anh với câu điều kiện 2.9. Đảo ngữ trong giờ Anh cùng với ONLY 3. Bài bác tập vận dụng và câu trả lời 3.3. Đáp án

1. Đảo ngữ (Inversion) trong giờ Anh là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (hay nói một cách khác là trạng từ) cùng trợ cồn từ trong câu được chuyển lên đứng đầu câu, trước nhà ngữ nhằm nhấn mạnh tay vào hành động, tính chất của chủ ngữ.

Cấu trúc chung của câu Đảo ngữ:

Phó trường đoản cú + Trợ đụng từ + công ty ngữ + Động từ chính

Ví dụ: Peter never goes out on Saturday (Peter không khi nào ra quanh đó vào trang bị bảy).

=> Câu hòn đảo ngữ: Never does Peter go out on Saturday.

2. Các cấu tạo đảo ngữ tiếng Anh thường xuyên gặp

2.1. Đảo ngữ với những trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định)

Cấu trúc: Never/Hardly/Rarely/Seldom/Little/Ever + Trợ rượu cồn từ + S + V

(Hiếm khi/Không bao giờ ai đó có tác dụng gì)

Ví dụ: I hardly vày my homework = HARDLY bởi I bởi my homework. (Hầu như tôi ko làm bài xích tập).

2.2. Đảo ngữ với NO và NOT ANY

Cấu trúc: No/Not any + Danh từ + Trợ hễ từ + S + VVí dụ: Not any chances will we meet in the future. (Chúng ta sẽ không tồn tại cơ hội gặp nhau về sau nữa).

2.3. Đảo ngữ cùng với SUCH và SO…THAT

Cấu trúc: Such + Tính tự + Danh từ bỏ + that + S + V

So + Tính trường đoản cú /Trạng từ bỏ + Trợ đụng từ + Danh tự + that + S + V

(Cái gì như nào cho nỗi mà…)

Ví dụ: Such a beautiful picture that I have seen it 4 times = So beautiful is this picture that I have seen it 4 times (Bức tranh này rất đẹp tới nỗi tôi đang xem nó cho tới 4 lần).

2.4. Đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Cấu trúc: Not until/till + (S+V)/time + Trợ rượu cồn từ + S + V

(Cho cho đến khi … thì mới…)

Ví dụ: Till 12p.m did she finish her exercises (Đến 12 giờ đêm cô ấy mới dứt bài tập của mình).

2.5. Đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh cùng với câu điều kiện

2.5.1. Câu điều kiện loại 1Cấu trúc: Mệnh đề IF = Should S + VVí dụ:If I continue, I won’t get any benefits = Should I continue, I won’t any benefits. (Nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ chả bao gồm được lợi ích gì).If I have enough money, I will buy a new motorbike = Should I have enough money, I will buy a new motorbike. (Nếu tôi tất cả đủ tiền, tôi sẽ download một cái moto mới).2.5.2. Câu điều kiện loại 2Cấu trúc: Mệnh đề IF = Were S + to V/Were + S…Ví dụ: If I were you, I would quit this job = Were I you, I would quit this job (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ quá trình đó).2.5.3. Câu đk loại 3Cấu trúc: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ IIVí dụ: If Hana had had a map last week, she would have found the way go to school = Had Hana had a bản đồ last week, she would have found the way go to lớn school. (Nếu Hana có bản đồ tuần trước, cô ấy đã hoàn toàn có thể tìm mặt đường tới trường).

2.6. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định bao gồm “NO”

Cấu trúc: Cụm từ lấp định + Trợ đụng từ + S + VVí dụ:We can’t fix this mistake = In no way can we fix this mistake (Không còn giải pháp nào chúng ta cũng có thể sữa tội lỗi này).My father never lets her go out after 11p.m = On no condition does my father let me go out after 11p.m. (Bố tôi hoàn hảo nhất không đến tôi ra ngoài sau 11h tối).This store sells the best iphone = no where can you buy iphone as good as in this store. (Không một vị trí nào bạn cũng có thể mua iphone tốt như cửa hàng này).Một số các từ phủ định hay gặp:In no way: không thể cách nàoAt no time: chưa từng bao giờNo longer: không hề nữaNo where: không một khu vực nàoOn no condition: hoàn hảo nhất khôngOn no trương mục = for no reasons: ko vì bất cứ lý vày gì.

2.7. Đảo ngữ cấu tạo NO SOONER…. THAN

Cấu trúc: No sooner + Trợ rượu cồn từ + S + V + than + S + V

(Ngay sau khi/không bao lâu sau khoản thời gian … thì…).

Ví dụ: No sooner dis I comeback trang chủ than my mother started cooking dinner (Ngay sau thời điểm tôi trở về quê hương thì bà mẹ tôi bắt đầu nấu bữa tối).

2.8. Đảo ngữ cùng với NOT ONLY… BUT ALSO

Cấu trúc: Not only + trợ đụng từ + S + V but S also V

(Không chỉ… nhưng mà còn)

Ví dụ: Not only is he handsome but also kind (Anh ấy không chỉ có đẹp trai mà còn xuất sắc bụng).

2.9. Đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh với ONLY

2.9.1. Cấu trúc ONLY AFTERCấu trúc: ONLY AFTER + N/V-ing/(S+V) + trợ động từ + S + V: chỉ với sau khiVí dụ: Only after finishing my homework bởi I go to bed (Chỉ sau khi xong bài tập về đơn vị tôi mới đi ngủ).2.9.2. Kết cấu ONLY BYCấu trúc: ONLY BY + N/V-ing + trợ cồn từ + S + V: Chỉ bằng cáchVí dụ: Only by studying harder can I pass this exam (Chỉ bao gồm cách học chuyên cần hơn thì tôi mới vượt qua kỳ thi này).2.9.3. Cấu trúc ONLY IFCấu trúc: ONLY IF + (S+V) + trợ cồn từ + S + V: Chỉ khi, nếuVí dụ: Only if I get IELTS certificate would I study abroud (Chỉ khi tôi có bởi IELTS thì tôi mới hoàn toàn có thể du học tập nước ngoài).2.9.4. Cấu tạo ONLY IN THIS/THAT WAYCấu trúc: ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ đụng từ + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/ chỉ bằng phương pháp đóVí dụ: Only in this way wii she finish exercises. (Chỉ bằng cách này thì cô ấy mới làm ngừng bài tập).2.9.5. Kết cấu ONLY THENCấu trúc: ONLY THEN + trợ rượu cồn từ + S + V: Chỉ đến lúc đóVí dụ: Only then could you pass final exam. (Chỉ tới dịp đó chúng ta mới thừa qua kỳ thi cuối kỳ).2.9.6. Kết cấu ONLY WHENCấu trúc: ONLY WHEN + (S+V) + trợ cồn từ + S + V: Chỉ cho đến khi (=NOT UNTIL)Ví dụ: Only when everything is prepared perfectly will I go home (Chỉ mang đến khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo thì tôi mới rất có thể về nhà).

2.10. Bề ngoài đảo ngữ cùng với phó từ chỉ cách thức (trạng từ)

Cấu trúc: Phó tự + trợ rượu cồn từ + S + VVí dụ: Nicely did he sing. (Cô ấy hát vô cùng tốt).

2.11. Vẻ ngoài đảo ngữ cùng với phó từ bỏ chỉ thời gian (With adverbs of time)

Cấu trúc: Phó tự + trợ động từ + S + VVí dụ: Very often have I tried to vị it but I fail (Tôi đã nỗ lực làm tương đối nhiều nhưng đông đảo thất bại).

2.12. Hình thức đảo ngữ cùng với phó từ chỉ nơi chốn (With adverbs of place)

Cấu trúc: Phó từ bỏ + V + SVí dụ: Here comes the winter (Mùa đông vẫn tới đây)

2.13. Hình thức đảo ngữ nhấn mạnh vấn đề tính từ

Trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta cũng có thể đảo tính từ, các tính từ bỏ làm té ngữ của “To be” ra trước để dìm mạnh. Đồng thời hòn đảo “to be” ra trước chủ ngữ.

Ví dụ: The essay is difficult => Difficult is the essay (Bài đái luận này hết sức khó).

2.14. Vẻ ngoài đảo ngữ nhấn mạnh động từ

Có thể nhấn mạnh động từ làm việc thì bây giờ đơn cùng quá khứ đơn bằng cách thêm trợ đụng từ ngơi nghỉ dạng tương xứng với thì.

Ví dụ: I stayed at home all day yesterday => I did stay at home all day yesterday. (Tôi làm việc nhà một ngày dài hôm qua).

2.15. Câu hòn đảo ngữ sử dụng AS

Cấu trúc: S + V + AS + trợ rượu cồn từ + SVí dụ: Everyone in my company accept this solution, as bởi vì I. (Mọi fan trong công ty tôi đều chấp nhận giải pháp này, tôi cũng vậy).

2.16. Câu hòn đảo ngữ dùng “NEITHER/NOR”

Cấu trúc: S + V(dạng đậy định) + và + NEITHER/NOR + trợ động từ + SVí dụ: Many scientists vày not believe in the existence of ghosts và neither/nor do the rest of us. (Nhiều bên khoa học thiếu tín nhiệm vào sự trường thọ của ma và cả bọn họ cũng vậy.)

3. Bài xích tập áp dụng và đáp án

*
Bài tập thực hành

3.1. Bài xích tập 1

1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were ___________________________________________________________.

2. Would you visit me if I were sent to lớn prison?

=> Were ___________________________________________________________.

3. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Tủ Lạnh Mới Mua Đúng Chuẩn, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Tủ Lạnh Mới Mua Đúng Chuẩn

=> Had___________________________________________________________.

4. If I were rich, I could afford khổng lồ buy an expensive car.

=> Were ___________________________________________________________.

5. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were ___________________________________________________________.

6. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were ___________________________________________________________.

7. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

8. If the computer hadn’t broken down và I wouldn’t have had to lớn stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

9. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

10. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

3.2. Bài bác tập 2

1. The weather is so beautiful that we decided to go khổng lồ the beach.

=> So__________________________________________________________________.

2. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

3. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

4. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

5. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

6. He bought so many books that he didn’t know where lớn put them.

=> So__________________________________________________________________.

7. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

8. This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So__________________________________________________________________.

9. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

10. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

3.3. Đáp án

3.3.1. Bài tập 1

Were the salary high, the job would be worth doing.Were I sent khổng lồ prison would you visit me?Had I seen the signal I would have stopped.Were I rich và I could afford to buy an expensive car.Were I you, I would tell him the truth.Were he not busy right now, he could help them.Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.Had the computer not broken down và I wouldn’t have had to stop my work.Had I he not been angry, I would have said something.Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

3.3.2. Bài bác tập 2

So beautiful is the weather that we decided lớn go to the beach.So strong is he that he can lift the box.Such a lazy boy is he that no one likes him.So much food did he eat that he became ill.Such hot coffee is it that I can’t drink it.So many books did he buy that he didn’t know where khổng lồ put them.Such a soft voice does she has that everyone likes her.So boring is this book that I couldn’t finish it.Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.So tired was she that she fell asleep in the armchair.

Trên đó là những tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất về cấu trúc Đảo ngữ trong tiếng Anh. 4Life English Center (sibetech.vn) ao ước rằng nội dung bài viết này đã có lại cho bạn nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích. Chúc bạn làm việc tốt.