Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of phần lớn là lượng từ thường dùng trong giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết bao gồm cách dùng, lấy ví dụ của từng nhiều loại lượng từ sẽ giúp đỡ bạn học tập tiếng Anh kết quả và dễ dàng dàng.

*

Cách sử dụng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of và bài tập áp dụng

A. Giải pháp dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of trong giờ đồng hồ Anh

1. Phương pháp dùng Some trong giờ đồng hồ Anh

Some là 1 từ định lượng rất thông dụng và được sử dung thoáng rộng trong tiếng Anh, gồm 3 vấn đề cần nhớ về cách sử dụng từ định lượng này như sau:

Dùng trong câu khẳng địnhĐứng trước danh trường đoản cú đếm được số những và danh từ không đếm đượcSome cũng khá được dùng trong câu hỏi

Bạn đang xem: Cách dùng many much some any

I have some friendsCan you give me some flowers?Where can I find some water?

Lưu ý:

Some không được dùng để mô tả cả một hệ thống hoặc một đội lớn sự đồ dùng hiện tượng, ví dụ như với câu sau:

We need lớn rebuild the house and get rid the old furniture.Babbies is the most vulnerable thing in the world.
Có thể thực hiện some trước số từ ví dụ để biểu đạt nghĩa “gần bằng”. Cơ hội này, some sẽ tiến hành phát âm là /sʌm/. Ví dụ: Some fifty percent of all students disagree with the new rules. (=Approciatemately một nửa students...)

2. Giải pháp dùng Any trong tiếng Anh

Ngược lại cùng với Some, Any thường được dùng với nghĩa che định, không kiên cố chăn. Cách thực hiện của từ bỏ định lượng này như sau:

Dùng vào câu bao phủ định với câu hỏiĐứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm đượcThường được sử dụng trong các trường đúng theo mà tình trạng không rõ ràng.
*

Xem thêm: Nhân Cách Nhà Nho Chân Chính Là Gì, Please Wait

*

*

*

*