Động từ lượt thích được thực hiện để miêu tả sự yêu thích thú, ưa thích, yêu thích điều gì đó. Lượt thích còn áp dụng để mô tả sự tương đương nhau bây giờ chúng ta hãy cùng cả nhà tìm hiểu cấu tạo và giải pháp sử dụng lượt thích trong giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Like Là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên với cũng là ý nghĩa thường gặp gỡ nhất của hễ từ Like, đó là nghĩa phù hợp thú, ngưỡng mộ hay đồng ý điều nào đấy hoặc ai đó

Ví dụ:

- I lượt thích it when a book is so good that you can"t put it down.

Bạn đang xem: Cách dùng like và likes

- I quite lượt thích wine but I could live without it.

- He"s very well-liked (= popular) at work.

- I like the way he just assumes we"ll listen khổng lồ him when he doesn"t take in a word anyone else says!

- I don"t like upsetting people.

- He likes lớn spend his evenings in front of the television.

- He likes his steak well-done.

Trong một vài trường hợp đề xuất sự trang trọng, lịch sự, ta hoàn toàn có thể sử dụng like với chân thành và ý nghĩa là mong điều gì đó, hoặc thực hiện khi mong muốn yêu cầu điều gì đó:

- I think I"d like the soup for my starter.

- I"d lượt thích to go to Moscow.

- I would like to say a big thank you lớn everyone who"s helped to lớn make our wedding such a special occasion!

- I"d lượt thích one of the round loaves, please.

- I"d like to book a seat for tonight"s performance.

- I"d like you khổng lồ send this for me, please.

- I would lượt thích the whole lot finished by the weekend.

Xem thêm: 24 Bộ Phim Trinh Thám Cổ Trang Phá Án, Top 12 Phim Co Trang Phá Án

*

I lượt thích


like còn được sử dụng để thể hiện sự mê thích thú, hoặc khi bạn nghĩ điều ai đó có tác dụng là tốt nhất có thể trên mạng làng hội, các bạn sẽ nhấp vào hình tượng :

- like us on Facebook!

- More than 200 people liked my post.

2. Kết cấu và phương pháp dùng lượt thích trong tiếng Anh.

họ sử dụng lượt thích để mô tả về điều gì đó hai ai kia làm họ cảm thấy yêu thích hay cảm thấy bao gồm hứng thú. Theo sau like hoàn toàn có thể là một các danh từ, rượu cồn từ ngơi nghỉ dạng nguyên mẫu mã hoặc thêm ung hoặc là một trong những mệnh đề Wh:

like + noun phrase

- I like Sarah but I dont like her brother much.

- bởi vì you like pasta?

- She really likes the singing of Luciano Pavarotti.

like + -ing

- I like swimming before breakfast.

- He likes telling jokes.

like + to-infinitive

- She likes khổng lồ go and see her parents at the weekend.

- I dont like to cycle in the dark.

- He likes his friends to hotline him Hank.

- vì chưng you think she would like us to lớn bring some chocolates or flowers?

like + wh-clause

- I dont like what he did.

- We liked how they cooked the fish.

*

I lượt thích that

chúng ta dùng would like xuất xắc d like để để mang ra lời ý kiến đề nghị với ai đó hoặc yêu cầu cái bọn họ muốn. Cấu tạo này lịch sự hơn đối với khi bọn họ dùng Want. Theo sau cụm này là 1 trong những động từ bỏ được phân chia dạng nguyễn mẫu bao gồm to:

- Would you lượt thích another coffee?

- Would you like to watch a DVD?

- A: How can I help you?

B: Id lượt thích a cheese burger and fries please.

- Id lượt thích to enquire about the Sales Manager position which you have advertised

- Would you lượt thích to follow me, please? (Please follow me)