Như chúng ta đã biết, thì Hiện tại hoàn thành (Present perfect) dùng để chỉ những hành vi xảy ra trong quá khứ cơ mà lại có ảnh hưởng đến hiện nay tại. Vào đó, các từ “just”, “already” “yet” là gần như từ quan trọng để phân biệt thì Hiện tại trả thành. Mặc dù vậy, chân thành và ý nghĩa và bí quyết dùng của bọn chúng lại gây rất nhiều khó khăn với nhầm lẫn cho những người học tiếng Anh. Hôm nay, sibetech.vn để giúp sử dụng thì Hiện tại hoàn thành một giải pháp hiệu quả, chính xác với “just”, “already” “yet” nhé!

*


1. Các dùng cùng vị trí của “just/ already/ yet” trong câu

 Cách dùngVí dụ

Just

“Just” dùng để chỉ hành động mới xảy ra gần đây.

Bạn đang xem: Cách dùng just already yet

 

Are you hungry? – No, I’ve just had lunch. (Bạn bao gồm đói không? – Không, tôi vừa mới ăn uống trưa.)

I’ve just seen Julia coming out of the cinema.

(Tôi vừa bắt đầu thấy Julia thoát ra khỏi rạp phim.)

Mike’s just called. Can you ring him back please?

(Mike vừa hotline điện. Chúng ta gọi lại đến anh ấy được không?)

Already

“Already” để chỉ hành động sẽ kết thúc, đã hoàn thành trước dự kiến.

Has Tom already gone home?

(Tom đang về đơn vị chưa?)

 

Oh no! The bus has already left.

(Ôi không! xe cộ buýt đã đi được mất rồi.)

 

They‘ve already discussed about the problems happening recently.

(Họ đã bàn bạc về rất nhiều vấn đề xẩy ra gần đây.)

Yet

“Yet” để chỉ hành động được đợi đợi, mong muốn sẽ xảy ra.

 

“Yet” được áp dụng trong câu che định hoặc nghi vấn, và thường đứng cuối câu.

Have you cleaned your room yet?(Con đang dọn phòng của bản thân chưa?) She hasn’t finished her homework yet.(Cô ấy chưa làm dứt bài tập về nhà.) 

It’s 11 o’clock & Jane hasn’t got up yet.(11 tiếng rồi cùng Jane vẫn chưa dậy.)

Bạn hãy thuộc sibetech.vn rèn luyện thêm để củng cố kỹ năng và kiến thức nhé!


*

sibetech.vn để giúp sử dụng thì hiện tại tại xong với “just”, “already” với “yet”


Practice 1. Fill the blanks with “just”, “already” và “yet”. (Điền “just”, “already” và “yet” vào khu vực trống.)

We can’t go for a walk because it’s _____ rained.Wait a moment please! I have not finished my exercise _____We’ve _____ come back from our holiday.Has your course started yet?Have you spoken khổng lồ her _____?My sister has _____ crashed her new car.I’ve _____ had an idea.Has your course started _____?I’m not hungry. I’ve _____ eaten dinner.I have _____ met my old friends.Tom hasn’t read this book _____

Xem đáp án

We can’t go for a walk because it’s already rained.(Chúng ta không thể quốc bộ được do trời sẽ mưa rồi.)Wait a moment please! I have not finished my exercise yet.(Chờ một chút! Tôi vẫn chưa chấm dứt bài tập.)We’ve just come back from our holiday.(Chúng tôi vừa về bên từ kỳ du lịch của mình.)Have you spoken lớn her yet?(Bạn đã thì thầm với cô ấy chưa?)My sister has already crashed her new car.(Chị gái tôi đã làm hỏng mẫu xe mới của cô ấy.)I’ve just had an idea.(Tôi vừa mới gồm một ý tưởng.)Has your course started yet?(Khóa học của khách hàng đã bắt đầu chưa?)I’m not hungry. I’ve already eaten dinner.(Tôi không đói. Tôi đã bữa tối rồi.)I have just met my old friends.(Tôi vừa mới gặp gỡ những người chúng ta cũ của tôi.)Tom hasn’t read this book yet.(Tom vẫn chưa đọc cuốn sách này.)

 

Practice 2. Match the questions with the answers. (Nối thắc mắc với câu trả lời.)

1. Are Mary và Becky here?a. Nothing, I’ve just realized how beautiful you are.

Xem thêm: Quên Tên Truy Cập Vietcombank Là Gì ? Tên Truy Cập Của Vietcombank Là Gi

2. Did you read the book I gave you?b. They’ve already arrived.
3. Excuse me, bởi vì you know where the nearest post office is?c. I’ve not read it yet.
4. Do you know the movie Titanic?d. Sure, I haven’t told anyone yet.
5. When are they coming?e. Yes, they’ve just arrived.
6. I heard there’s a new student in your class.f. Yes, I’ve already watched it twice.
7. Why are you looking at me? What’s wrong with my face?g. Oh I’ve just been there. Turn left & you will find it.
8. Do not say anything to Jennie.h. Yes, but I haven’t met her yet.

Xem đáp án

1 – eAre Mary và Becky here? – Yes, they’ve just arrived.(Mary cùng Becky có tại đây không? – Có, chúng ta vừa new đến.)2 – cDid you read the book I gave you? – I’ve not read it yet.(Bạn vẫn đọc quyển sách tôi đưa các bạn chưa? – Tôi vẫn không đọc nó.)3 – gExcuse me, vì chưng you know where the nearest post office is? – Oh I’ve just been there. Turn left and you will find it.(Xin lỗi, bạn có biết bưu điện cách đây không lâu nhất chỗ nào không? – Ồ tôi vừa bắt đầu ở đấy. Rẽ trái và các bạn sẽ tìm thấy nó.)4 – fDo you know the movie Titanic?Yes, I’ve already watched it twice.(Bạn gồm biết bộ phim truyền hình Titanic không? – Có, tôi đã xem nó nhì lần rồi.)5 – bWhen are they coming? – They’ve already arrived.(Khi như thế nào thì bọn họ tới? – Họ vẫn tới rồi.)6 – hI heard there’s a new student in your class. – Yes, but I haven’t met her yet.(Tôi nghe nói có học viên mới ở lớp bạn. – Đúng vậy, dẫu vậy tôi vẫn chưa gặp cô ấy.)7 – aWhy are you looking at me? What’s wrong with my face? – Nothing, I’ve just realized how beautiful you are.(Sao anh cứ chú ý em vậy? trên mặt em có gì à? – không có gì, anh chỉ vừa nhận biết em đẹp đến cả nào.)8 – dDo not say anything khổng lồ Jennie. – Sure, I haven’t told anyone yet.(Đừng nói gì với Jennie – chắc chắn rồi, tôi vẫn chưa kể cho ai cả.)

Hôm nay, chúng ta vừa thuộc sibetech.vn mày mò thì hiện tại tại xong xuôi với just/already/yet. sibetech.vn muốn rằng nội dung bài viết này vẫn giúp các bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và rèn luyện thêm để có áp dụng đúng mực “just”, “already” “yet” khi áp dụng thì lúc này hoàn thành. Nếu khách hàng có ngẫu nhiên thắc mắc nào rất cần được giải đáp về việc học tiếng Anh, hãy contact đến hotline của sibetech.vn hoặc đến cơ sở gần nhất để được support ngay lập tức nhé!