1. Hướng dẫn biện pháp dùng Already với Yet trong giờ đồng hồ Anh

Cách sử dụng Already với Yet là đầy đủ được sử dụng ở thì lúc này hoàn thành, nhưng phương pháp dùng Already trong giờ Anh sẽ được sử dụng sinh hoạt thể xác minh và Yet sẽ cần sử dụng ở thể đậy định.

Bạn đang xem: Cách dùng just already và yet

a) giải pháp dùng Already trong giờ Anh

– Already được gọi rằng hành vi đã kết thúc, đang hoàn thành. 

Ex: She’s already been lớn England once, last June.

Cô ấy đã đến Anh một lần vào tháng 6 vừa rồi

– bạn có thể đặt từ already vào thời gian cuối câu, hoặc trước động từ.

Ex: Has Mickey already gone home? Mickey đang về bên chưa?

He’s finished his homework already. Anh ấy làm xong xuôi bài tập rồi.

– trong câu bây giờ hoàn thành, kết cấu câu bao gồm chứa “already” nên là: subject + have/has + already + past participle

Ex: Her family have already discussed about the problems happening recently.

(Gia đình của cô ý ấy đã luận bàn về những sự việc đã xẩy ra gần đây)

b) biện pháp dùng của Yet trong tiếng Anh

Chúng ta thường xuyên sử dụng yet trong thì bây giờ hoàn thành, thường được sử dụng yet một trong những câu tủ định và trong các câu hỏi .Yet cho biết người nói đang mong chờ 1 hành vi nào kia sẽ xẩy ra và Yet thường đang đứng sinh hoạt cuối câu.

Ex: She’s hungry. Is dinner ready yet?

Cô ây đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa?

It’s 10 o’clock & Mary hasn’t got up yet.


Đã 10 giờ nhưng Mary vẫn không dậy.

*
cách dùng yet already just" width="596">

2. Hướng dẫn giải pháp dùng Just trong giờ đồng hồ Anh

Trong giờ Anh, just có thể là tính từ, danh từ tuyệt phó từ. Họ thường gặp just đóng phương châm phó từ nhiều nhất.

– Tính từ:

Just có hàm tức thị công bằng, ưa thích đáng, hòa hợp lẽ phải, đúng đắn.

Ex: I think she has just got what she deserved.

Tôi nghĩ cô ấy đã nhận được phần đông gì mà lại cô ấy xứng đáng

– Danh từ bỏ (ít gặp): The just (danh từ, số nhiều): những người dân công bằng

– Phó từ:

Đây là dạng hay chạm chán nhất của just. 

 Trường hòa hợp 1: được sử dụng để nói 1 ai đó vừa có tác dụng 1 việc mới ngay gần đây và thường thì ở thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn. Nó hay được đứng tức thì trước đụng từ chính.

Ex: When you arrived, he had only just left.

Trước khi chúng ta đến, anh ấy vừa bắt đầu rời đi

I just saw him a moment ago.

Tôi vừa mới trông thấy anh ta

Trường hợp 2: chỉ (=only) 

Ex: I decided to lớn learn Japanese just for fun. 

Tôi học tập tiếng Nhật chỉ để tìm niềm vui

Trường hợp 3: Just có nghĩa là: chủ yếu xác, thực sự, hoàn toàn.

Ex: This skirt is just her size. 

loại váy này vừa đúng kích thước của cô ấy

Trường vừa lòng 4: Just as có nghĩa là ko kém, ngang bằng

Ex: She’s just smart as her brother. 

Cô ta thông minh không hề thua kém anh trai của cô ý ta

Trường phù hợp 5: Cách sử dụng của Yet là đã theo lối mệnh lệnh để kết thúc sự trì hoãn nhằm gây sự để ý hoặc yêu thương cầu tín đồ khác làm những gì một cách lịch sự.

Ex: Just listen lớn what he’s saying, will you! 

Hãy nghe đa số gì anh ta nói đã

Trường hòa hợp 6: Just in case: tức là phòng khi có một điều gì đó không xuất sắc xảy ra, thường xuyên được đặt ở cuối câu.

Ex: You probably won’t need to call, but take his number, just in case. 

Bạn chắc rằng sẽ không yêu cầu gọi đến, tuy nhiên hãy cứ lấy số của anh ý ta, phòng khi nên dùng đến

Trường vừa lòng 7: Could/might/may + just: chỉ một điều gì đấy có một ít năng lực sẽ xảy ra.

Ex: Try her trang chủ number, she might just be there. 

Thử dùng số điện thoại cảm ứng nhà cô ấy, cô ấy rất có thể ở đó

Trường vừa lòng 8 : Just: tức là đơn giản là (=simply)

Ex: It was just an ordinary book.

Nó dễ dàng và đơn giản là một quyển sách bình thường

Trường phù hợp 9: Just có nghĩa là vừa đúng, vừa kịp lúc.

Ex: The clock struck six just as he arrived. 

Đồng hồ nước điểm 6 giờ đồng hồ vừa lúc anh ấy đến

Cùng Top giải mã làm những bài tập tương quan nhé

3. Bài xích Tập

1. Sử dụng những từ đến sẵn, điền vào các chỗ trống vào các câu hỏi sau. Sau thời điểm hoàn thành, hãy vấn đáp các thắc mắc đó.

Xem thêm: 10 Điều Thú Vị Về Catnip ( Cỏ Mèo Có Tác Dụng Cho Chó Không ?

*
giải pháp dùng yet already just (ảnh 2)" width="466">

Ví dụ: Have you done your homework yet?

Yes, I have.

1. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

2. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

3. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

4. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

5. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

6. Have you ______________________ yet?

..................................................................................................................................................

2. Viết 5 câu nói đến những vật dụng bạn ý định làm bây giờ nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Ví dụ: I haven’t had dinner yet.

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................

3. Chọn từ đúng trong các ngoặc để kết thúc các câu sau.

1. Her dad has _________ (already/yet) cooked the dinner.

2. I have __________ (just/yet) finished the report.

3. Has the repairman arrived _______ (just/yet)?

4. Take off your muddy shoes! I have ________ (just/already) cleaned the floor.

5. The soldiers haven’t _______ (just/yet) received their orders.

6. He has ________ (already/yet) spoken to the estate agent so you don’t have to.