Excel mang đến sibetech.vn 365 Excel mang lại sibetech.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong số những hàm thông dụng nhất vào Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với mức giá trị bạn mong muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF hoàn toàn có thể có nhì kết quả. Hiệu quả đầu tiên là nếu như so sánh của doanh nghiệp là True, hiệu quả thứ nhì là ví như so sánh của người tiêu dùng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong những hàm lô ghích để trả về một quý hiếm nếu điều kiện đúng với trả về cực hiếm khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Cách Làm Hết Cay Ớt Ở Tay Dính Ớt Làm Sao Hết Nóng, Mách Bạn Cách Làm Hết Cay Ớt Ở Tay Đơn Giản

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ hàm IF đối chọi giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sinh hoạt trên, ô D2 mang lại biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, phương pháp trong ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF có thể được áp dụng để đánh giá cả văn bạn dạng và giá trị. Hàm còn rất có thể được sử dụng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không bị giảm bớt chỉ khám nghiệm xem một nội dung có bằng một nội dung khác hay là không và trả về một công dụng duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện tính toán thêm tùy theo tiêu chí của mình. Bạn cũng có thể lồng những hàm IF với nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh sống trên, hàm IF sinh hoạt ô D2 cho thấy IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, còn nếu như không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa làm việc trên, thay bởi trả về tác dụng dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép đo lường và thống kê học. Bí quyết ở ô E2 cho thấy thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì rước số chi phí Dự toán chi tiêu Trừ đi số chi phí Thực tế, còn nếu không thì không trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong ví dụ này, cách làm trong ô F7 cho biết IF(E7 = “Có”, thì giám sát và đo lường Tổng Số chi phí trong F5 * 8,25%, còn nếu như không thì không có Thuế bán hàng phải nộp nên trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn phải đưa văn bản vào trong lốt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ tốt nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, ngôn từ mà Excel có thể tự động hiểu.


Sự cố thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì ko ổn

0 (không) trong ô

Không có đối số nào đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào nhị đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết không đúng chính tả .

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.