3 hàm MID, LEFT, RIGHT vào Excel là các hàm xử trí chuỗi thông dụng. Bạn sẽ gặp các các tài liệu dạng chuỗi, từ bây giờ bạn cần phải biết dùng các hàm này để cắt chuỗi theo ý muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm left right mid

1/ Hàm MID trong Excel

Chức năng của hàm MID

Dùng để lấy ra n ký kết tự ngay lập tức vị trí ban đầu được chỉ định. Các bạn chọn chuỗi, nhập vào vị trí ban đầu và số ký kết tự bạn muốn cắt.

Công thức của hàm MID: =MID(text,m,n)

Trong đó:

text: Chuỗi cam kết tự.m: Vị trí bước đầu cần giảm chuỗi cam kết tự.n: Số ký kết tự nên cắt ra tự chuỗi cam kết tự.

Lưu ý:

Nếu vị trí bước đầu lớn hơn độ lâu năm của chuỗi thì hàm này đang trả về văn bạn dạng trống

Ví trí bước đầu nhỏ rộng 1 thì hàm MID đang trả về kết quả #VALUE

Số ký kết tự muốn mang ra là số âm thì hàm sẽ trả về quý giá lỗi #VALUE

Cách sử dụng hàm MID

sibetech.vn gồm bảng lấy ví dụ về các sản phẩm, trong các số đó có trường STT, mã sản phẩm, tên thành phầm và khối lượng. Mình sẽ dùng hàm MID() để mang số ký kết tự của mã sản phẩm.

Công thức: =MID(B5,1,3)

*

*

Hàm LEFT trong Excel

Chức năng của hàm LEFT

Bên cạnh hàm MID thì LEFT dùng để làm cắt chuỗi từ bên trái. Bạn chỉ việc chọn chuỗi buộc phải xử lý và nhập vào số cam kết tự đề nghị cắt.

Công thức của hàm LEFT: =LEFT(text,n)

Trong đó:

text là chuỗi ký kết tự phải lấyn là số ký tự phải cắt

Lưu ý: 

Không bao gồm tham số n, Excel sẽ auto lấy từ giá chỉ trị trước tiên trong chuỗi.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam Tphcm, Tìm Hiểu Về Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam Tại Tp


*

Hàm LEFT vào Excel


Số ký tự lấy ra phải lớn rộng hoặc bằng không. Nếu nhỏ tuổi hơn 1 thì đã trả về cực hiếm lỗi #VALUE giống hàm MID

*

Nếu số ký tự mang ra lớn rộng độ dài của văn bản thì LEFT() sẽ trả về toàn bộ văn bản.

*

Nhập cực hiếm vào công thức, thiếu dấu phẩy thì sẽ trả về văn bản trống

*

Cách áp dụng hàm LEFT

sibetech.vn đã lấy 3 ký kết tự tự chuỗi. Kết quả như hình sau đây.

Công thức =LEFT(B5,3)

*

3/ Hàm RIGHT vào Excel

Chức năng của hàm RIGHT

Nếu đã ra mắt về hàm MID, LEFT thì ko thể bỏ qua hàm RIGHT. Trái lại với LEFT thì hàm này cắt chuỗi từ nên sang trái.

Công thức hàm RIGHT: =RIGHT(text,n)

Những xem xét của hàm xử lý chuỗi này giống như hàm LEFT.

Cách sử dụng hàm RIGHT

Mình sẽ dùng RIGHT để đưa 2 ký kết tự từ yêu cầu sang.


*

Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel


Qua lấy một ví dụ trên, chúng ta thấy cách áp dụng 3 hàm MID, LEFT, RIGHT vào Excel quá đơn giản phải không. Đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng bạn nên nắm vững.

Các hàm giải pháp xử lý chuỗi này còn kết hợp được nhiều hàm Excel khác, kia là hầu hết kiến thức nâng cấp hơn. Số đông kiến thức nâng cấp về 3 hàm xử lý chuỗi này sẽ tiến hành sibetech.vn tổng thích hợp và share ở những bài viết tiếp theo. Các bạn hãy đón coi nha!