Giới từ trong giờ Anh xuất hiện thêm ở hầu như các lời nói tiếng Anh, bất kỳ là giờ đồng hồ Anh giao tiếp hay học tập thuật.Ngoài ra, Giới tự là từ hoặc đội từ thường được dùng trước danh trường đoản cú hoặc đại từ nhằm chỉ sự tương tác giữa danh tự hoặc đại từ bỏ này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tập tiếng anh của bọn chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn bộ 4000 tự vựng tiếng anh hay sử dụng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ (Preposition) là những từ (in, on, at,…) hay đứng trước danh từ, nhiều danh tự hoặc danh hễ từ. Ví dụ:

I go khổng lồ the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ for

Ở ví dụ như 1 “sunday” là tân ngữ của giới từ bỏ “on”. Ở lấy ví dụ như 2, “the park” là tân ngữ của giới trường đoản cú “in”.Chú ý: các bạn phải luôn luôn phân biệt trạng từ (adverb) cùng giới từ, vì chưng thường lúc 1 từ bao gồm hai công dụng đó (vừa là trạng từ cùng giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng tự thì không tồn tại tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đấy là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ thông dụng trong giờ Anh:

Giới tự chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày vào tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời gian nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời gian nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ cho hiện tạisince 1980
formột khoảng thời gian nhất định tính từ vượt khứ mang lại hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời gian trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten lớn six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bước đầu và ngừng của khoảng tầm thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho cho khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Ví Trust Wallet Trên Điện Thoại Từ A, Ví Trust Wallet Là Gì

byin the sense of at the latestup to a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới tự chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà chúng ta làm gì đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của ai đó hoặc đồ vật gi đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên bề mặt thấp hơn (hoặc bị che phủ bởi) dòng khácthe bag is under the table
belowthấp hơn dòng khác nhưng cao hơn nữa mặt đấtthe fish are below the surface
overbị che phủ bởi mẫu khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một cái gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía bên kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
tomovement lớn person or buildingmovement to lớn a place or countryfor bedgo to the cinemago lớn London / Irelandgo lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to it)go 5 steps towards the house
ontomovement khổng lồ the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt quan trọng khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a oto / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh hay sử dụng FREE

*

Mong rằng với nội dung bài viết Giới tự trong tiếng Anh: biện pháp sử dụng, quy tắc cần biết này cũng giúp ích cho các bạn một trong những phần nào kia trong việc học tập cùng nghiên cứu.Cùng tìm hiểu thêm về những ngữ pháp tổng đúng theo trong tiếng anh tại sibetech.vn nhé.